بیش از 900 گونه درخت هنوز کشف نشده – زومیت

[ad_1]

جستجوی بلندپروازانه برای تخمین تعداد گونه های درختی موجود در زمین، نشان داد هنوز هزاران گونه خنخنخ. این جستجوی عظیم بین‌المللی که شامل همکاری یشه شامل همکاری بیش از صد دانش‌مند است، نشان می‌دهد نزدیک به ۷۳ هزار گون‌نرخنرخنکورخن بااین‌حال تنها ۶۴ هزار نوع مستندسازی شده‌اند.

به گفته پژوهشگران هنوز اطلاعاتی از ۹۲۰۰ گونه درخت در دست نیست. به گفته‌ی جینگجینگ لیانگ، بوم‌شناس جنگل از دانشگاه پردیو:

مجموعه‌های واحدها را ترکیب کرده و به مجموعه داده‌های عظیمی شامل داده‌های درختی رسیدیم. هر مجموعه، از ویژگی‌های به دست آمده است که به جنگل رفتند و با ارزیابی درختان اطلاعاتی درباره گونه‌های درختان، اندازه‌ها و دیگر معبودها می‌شوند. شمارش گونه‌های درختی در سراسر جهان مانند پازلی از گونه‌هایی است که در سراسر جهان پراکن‌هاان

پ

گونه‌های درختی در هر قره پایگاه داده‌های GFBI

در این نمونه، پازل شامل دو مجموعه داده‌ای از درختان است. یک مجموعه متعلق به برنامه تنوع زیستی جنگل‌های سراسر جهان است که لیانگ مسئولیت آن را برعهده ماراد یگناوراد بماوراد یگناورا است. ترکیب پروژه‌ها برای رسیدن به داده‌های بهتر، شامل مجموعه‌های چند ساله درختان و تجزیه و تحلیل مجموعه‌های مختلف درختان در شبکه‌های شامل نه هزار سلول 100 100 در کیلومتری در سیاره زمین است.

با توجه به تطبیق‌های آماری برای میزان غنی بودن اقلیم‌ زیست‌ها در مناطق مختلف، پژوهشگران به این نتیجنخ شاهق تأکید میكنند كه انقمین براسااس دا دههاهه به دستهای آمته ها به نقل از پژوهشگرها در مقاله جدیدشان:

تخمین ما در آمارهای قاره‌ای نشان می‌دهد دقیقاً ۴۳ درصد از کل گونه‌های درختان زمین در آمریکای جناورار قنرا. رتبه‌های بعدی به اوراسیا (۲۲ درصد)، آفریقا (۱۶ درصد)، آمریکای شمالی (۱۵ درصد) و اقیانوسیه (۱۱ درصد) می‌انوسیه (۱۱ درصد). گونه‌های کشف نشده احتمالاً بیشتر در آمریکای جنوبی قرار دارند.

به نظر می‌رسد گونه‌های کشف‌شده آمریکای جنوبی، 40 درصد از گونه‌های کشف‌شده رادارنده. آمریکای جنوبی همچنین دارای بیشترین آمار گونه‌های نادر (نزدیک به ۸۲۰۰ گونه) و بیش‌نرین دررصن گونه‌های رورین آنرا نیست. به گفته پیتر ریچ، بومشناس دانشگاه میشیگان:

علاوه بر 27 هزار گونه درختی در آمریکای جنوبی شناخته شده است، ممکن است 400 گونه دیگر در انتظار کشفا شند باشد. بهاینترتیب با توجه به بحران‌های جنگل‌های گرمسیری به دلیل تأثیر عوامل و عوامل مثل جنگلزدایی، آتشسوزی و تغییرات اقلیمی، محافظت از جنگل‌ها به یک اولویت در آمریکای جنوبی تبدیل شده است.

مقاله مرتبط:

در سالهای گذشته، بحران‌ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و به گفته محققان شناسایی حیات واقعی درختی و محافظت از گونه‌های درمض خطر درمقابل تغییر است. به گفته‌ی اندی مارشال، پژوهشگر جنگل از دانشگاه سانشین کاوست استرالیا:

مجموعه داده‌های جهانی جدید، بخش قابل توجهی از پازل بوم‌شناسی در تنوع زیستی به شماره می‌رود. هرقدر اطلاعات بهتری داشته باشیم می‌توانیم ملی و بین‌المللی را برای اولویت‌های حفاظتی و طرح‌های تنوع زیستی و مدیریتی ارائه دهیم و مهمتر از هر گونه گونه‌ای درمعرض خطر را نجات دهیم.

تحقیقات این پژوهش در PNAS منتشر شد.

[ad_2]

Brendon Rice

نادر موسیقی لاعلاج. خالق تایید شده متعصب تلویزیون پیشگام غذا. یک قهوه ساز به طرز خشمگینی فروتن.

سایت dancebet: رقص کنید، پیش بیایید، برنده شوید!
تجربه جذاب بازی انفجار: آشنایی با پدیده‌ای پرطرفدار
دفتر کار درسی: راهنمای کامل برای سازماندهی و مدیریت بهتر تحصیلات
کتاب کار ریاضی: ابزاری جذاب برای تقویت مهارت‌های ریاضی
Welcome to Real Estate Canada: A Guide to Buying, Selling, and Investing
Discover Your Dream Home: House for Sale Canada
تماس با ما