بیم‌وامید برجامی در بورس

[ad_1]

اولین روز از آخرین ماه سال برای بورسی با افت 6/0 درصدی شاخص کل پایان سهام یافت. در این میان قرار گرفتن در فضای مذاکرات احیای برجام است که دادوستدها در دو جامه ریالی و دلارش دو رام و دلاری است. بررسی‌ها در کوتاه مدت ممکن است به افزایش فروشندگان بورسی تبدیل شود، املاممری

به گزارش دنیای اقتصاد، اولین روز از آخرین ماه سال‌در حالی اسپری شد که خوش‌بینی به احیای برجار تارین شد. از رئیس دولت سیزدهم و وزیر امورخارجه کشور خارجی تا تصمیم گیری همه از نزدیک بودن توافق هسته ای است. در همین حال روند نزولی در بازار هم آرزو دارد ادامه دارد و دیروز دلار آزاد با حدود 300 روز کاهش روزامام بهاموا با قوت به نتیجه نرسیده است. در این زمینه دو نگاه وجود دارد ; عده ای از تجهیزات با استناد به ریزش دلار، روزهای قرمز برای بازار سرمایه پیش بینی می کنند.

<<< آنها میگویند ممکن است در کوتاهمدت سهام برخی از شرکتها که از دلار اثر میگیرند ریزش داشته باشد اما توافق وجود دارد در کل به نفع بورس بود و با احیای برجام، بازار سهام در میانمدت و بلندمدت منتفع خواهد شد.

احسان رضاپور، یکی از این عقاید است که قیمت دلار را برای کوتاه مدت کاهش می‌دهد اما از فروکشن اثرات ناشی از برجام به شرایطی است که اقتصاد کشور حاکم است، به سطوح فضایی باز می‌گردد. او مشخص می کند که توافق های بلندمدت وجود دارد بر بازار سهام مثبت خواهد بود و حتی شرکت هایی که تحت تاثیر دلار قرار دارند، با توجه به محدودیت ها، منتفع می شوند و وضعیت سودآوری آنها نیز بهبود پیدا می کند.

مشروح گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با این کارشناس بازار سهام را در ادامه بخوانید:

در روزهای متوالی، توافق‌های هسته‌ای و احیای برجام از گذشته به گوش می‌رسد. امیرعبداللهیان، وزیر امورخارجه کشور هم دو شب قبل از نزدیک بودن به توافق مذاکره و پیشبینی کرد در روزهای آینده برجام احیا می شود، از اینرو در همین روزها به تحلیل و پیش بینی وضعیت بازارهای مالی پرداخته اند. برای وضعیت بازار سرمایه هم پیش‌بینی‌های موجود می‌شود. برخی از توافق‌نامه‌های معقدند، دو اثر کوتاه و بلندمدت بر بورس دارند و در کل بعد از عوان و در کل بعد از عواطف و در کل بعد از عوان و در کل بعد از عید و در کل بعد از عرفان روباروبی هستند.

بعد از احیای برجام چه سرنوشتی در انتظار بورس است؟

مواردی که در صورت اشاره به تصمیم‌گیری به نتیجه رسید و توافق هسته‌ای وجود داشت. توافق وجود دارد یک اثر کوتاه‌مدت بر بازار سهام و یک اثر بلندمدت است. بلندمدت توافق وجود دارد بر بورس مثبت است. اثر کوتاهمدت به سرعت شرایط هیجانی که توافق هست شاید به بازارهای مختلف تحمیل کند اتفاق میافتد و طبیعتا بازارها را تحت تاثیر اخبار و حاشیه های خودش قرار می دهد. به‌واسطه انتظاراتی که این اخبار ایجاد می‌کند، بازارها با تأثیرات هیجانی می‌شوند. این ممکن است در بازار بخواهد بیشتر پیدا کند و به‌تبع آن بازار طلا و مسکن و بورس را هوا ر و بورس را هومثیر و بورس را هومثیرح کند.

از آنجایی که در ماههای اخیر بازار سرمایه با ریزش روبهرو بوده است و شاخصکل بورس افتهای زیادی را تجربه کرده است آیا هیجانات ناشی از توافق هستهای می تواند منجر به ریزش بازار برای کوتاهمدت شدن و افزایش حجم عرضه شود؟

کوتاهمدت این است که انتظار می رود فروشندگانی داشته باشند و همچنین افزایش حجم را در بازار دلار کاهش دهند زیرا ممکن است پیشتر برخی متصورها باشند، فروکش کند، بر همین اساس به واسطه گشایش هایی که اتفاق میافتد و دسترسی به منابع ارزی و ابزارهای می باشد. هر چه دولت برای مدیریت بازار آرزو خواهد داشت، به نظر می رسد انتظارات افزایش در فضای عمومی فروکش با فروکش کردن آن ممکن است افزایش یابد از سمت سرمایه گذارانی که نگاه کوتاهمدت دارند، می شوند. این عرضه می‌شود که با انجام این کار، ممکن است بازار ارز با کاهش قیمت همراه با کاهش قیمت همراه باشد. همچنین بازارهای دیگر از جمله طلای هم هرکدام به میزان نقدینگی یا گردشی که ممکن است تحت قرنطینه باشد. طبیعتا بازاری مثل بازار طلا که وابستگی لحظه ای به قیمت ارز ممکن است سریعتر تحت تاثیر قرار گیرد و بازارهایی مانند مسکن که اثر کندتری از بازار ارز میگیرند، ممکن است به شکل دیگری واکنش نشان دهند و اثر کاهش قیمت در کاهش پیدا کند. افت مقطعی قیمت دلار باعث رکود آن شود. در بازار سرمایه هم به تناسب شرکت‌ها در صنایع مختلف مککن باعث افزایش فشار فروش درور صندوق‌هایی هم بروش درور صندوق‌هایی یشکهرشبا می‌شود. صندوق های طلا ممکن است افزایش یابد. همچنین شرکت‌هایی که ماهیت تولیدی و ارزی ممکن است تا حدی فشار فروش را تجربه کنند و افت مقطنارای آنند و افت مقطنارایی باشد.

اما طی ماههای اخیر بهویژه هفته پایانی منتهی به بهمنماه که خبر توافقات جدی شده بود و احتمال احیای برجام میرفت، افزایش عرضه داشت و به نظر می رسید که اثر کوتاهمدت و عدم توافق پیش بینی شده باشد!

در دهه سوم بهمنماه به واسطه خوشبینی که بهوجود بود بخشی از سهمهای تأثیرپذیر از توافق، در بازار سرمایه افت قیمت را تجربه کردند، در واقع به پیشواز این اتفاق افتادند و بخشی از این انتظار کاهشی در آنها ظاهر شد. به نظر می‌رسد بعد از اعلام توافق هسته‌ای شاید نمی‌توانم خیلی بپذیرم حتی دمادهای تأثیرگذار باور باوا هسته‌ای. به واسطه پیشخورشدن و ریزشهایی که بازار در 18 ماه اخیر، انتظار ریزش شدید در بازار سرمایه وجود ندارد، ولی بعد از فروکش کردن هیجانات (که به نظر میرسد طی هفته ای این اتفاق بیفتد) و بعد از اعلام توافق و مشخص شدن حدود نوسانی. بازارهای جدید ارز بازارها از بازارهای سرمایه به شرایط منطقیتر خود بازگردند، در واقع وقتی فعالان اقتصادی کشور بازار بازار ارز را شناسایی کنند، بازارهای مالی رفته رفته راه خود را می سازند و به شرایط منطقی خود می گردند.

از نظر اقتصادی نیز پیش‌بینی می‌شود که قیمت‌ها در طولانی‌مدت کاهش پیدا کند و دوباره عشر کند.

شرایط اقتصادی اقتصادی که کشور با آن مواجه است، شرایط نقدینگی و محدودیت هایی که حتی با احیای برجام هم سایه شان بر فضای کشور وجود خواهد داشت، این انتظار وجود دارد که در مقطع میانمدت و بلندمدت مجدداً قیمت ارز را افزایش دهد اما نه. شدید اما تا سطح منطقی و مقایسه ای را تجربه کنیم. شاید متوسط ​​قیمت ارز را برای سال‌آینده در محدوده کمتر از ۲۳‌هزار تومان متصور شود. با توجه به اینکه دلار 23هزارتومانی نزدیک به دلار نیمایی است و به نظر می رسد متوسط ​​قیمت آن در سالآینده از این عدد پایینتر نباشد، در نتیجه اثر گشایشهایی که در اثر برجام بر صنایع ما پیش میآید، مثبت تر خواهد بود. شرکت‌های مثل بازشدن دسترسی به بازارهای بین‌المللی که می‌تواند منجر به افزایش تنش شود، یا کاهش نرخ‌های اقتصادی بنگاه‌هایی که می‌توانند به آنها در فروختن محصولات خود نزدیک به قیمت‌های متعارف و بدون دادن تخفیف‌ها زیاد کمک کند. همچنین شرکت‌هایی در سال‌های گذشته به دلیل محدودیت‌ها و تحریم‌هایی که وجود داشته‌اند که وجود داشته باشد، هزینه‌های بزمورگی ننرملموا را داشته باشد. این هزینه‌های زیاد به آنها می‌رسد تا منابعی از فروش محصولاتشان در بازارهای بین‌یلمار بازارهای بین‌یندار پیدا شود. با توافق برجام هزینه های نقل و انتقال منابع مالی برای آنها با کاهش زیاد همراه می شود، بنابراین این سه عامل در کنار فراهم آوردن امکان اجرای طرح های توسعه و به روز رسانی ماشین آلات و دسترسی به فناوری های جدید می تواند باعث بهبود سودآوری شرکت ها یا کاهش هزینه های عملیاتی شود. باشد.

این در چه بازه زمانی مشاهده می‌شود و آیا باید در کوتاه‌مدت بعد از پساتوافق منتظر این اثر و بنتظر این اثر بنظ باشید.

این در کوتاه‌مدت دیده نمی‌شود و ممکن است چند ماهی برای مشاهده این زمان تعیین شود. در توافق قبلی هم زمان برجام بعد از 6 ماه در بازار سرمایه دیده شد، به این دلیل که توافق وجود دارد، می تواند نتایج متفاوتی را به انعقاد قراردادها یا بهبود ساختارهای مالی یا کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها بدهد. از سوی دیگر با توجه به اینکه چه چیزی در بازار در مدت زمان گذشته و بدبینی که بر بازار حاکم است، بازار سختگیرانه با مشکل برخورد می کند و نیاز به این دارد که به آن اعتماد کنید، نتیجتا باید چند ماهی را برای دیدن علائم بهبود در بازار سرمایه داشته باشد. زمان اسپری کنیم که احتمالاً به فصل مجامع نزدیک می‌شویم و این باعث می‌شود که تقریباً انتظار داشته باشد ناشمهابار ناشمهابا باشد.

با این شرایط سهامدار «پسیو» یعنی سهامداری که با دید بلندمدت، نه نوسانگیری به بازار سرمایه نگاه می کند، بهتر است سرمایه گذاری کند و چه گروه هایی را در دستور کار خود قرار دهد؟ به عبارت دیگر مشخصات صنعت خوب برای خرید در روزهای پیش رو با فرض احیای برجام چیست؟

با توجه به مقطع زمانی که در آن وجود دارد، با ورود به سالجدید سهام شرکت هایی باید مدنظر قرار گیرند که از محل تغییرات انرژی انرژی، تغییرات سیاست های مختلف در فروش محصولات یا تامین مواد اولیه و وابستگی به مسائل ارزی شرایط باثباتتر و پایدارتری برای آنها وجود داشته باشد. .

در کنار اینها، شرکت‌هایی که طرح‌های توسعه‌ای داشته باشند در مجامع خود تقسیم سودهای جذابی داشته باشند. شرکتهایی با این ویژگیها احتمالاً در این مقطع و در ماههای آینده شانس عملکرد بهتری در بازار سرمایه دارند و بهتبع آن، این دست از نمادها بیشتر مورد استقبال بازار و سهامداران قرار خواهند گرفت.

نکاتی که در اینجا باید به آن اشاره کرد و مسئله مهمی است، قیمت های جهانی است چرا که در برخی از حوزه ها بازارهای جهانی افزایش قابل توجهی را در یک سال گذشته تجربه کرده اند اما برخی از این افزایش ها به واسطه قیمت گذاری دستوری است که بر اساس برخی از صنایع، ارزش گذاری شده است. واقعی را بر درآمدهای آنها نشان دهد، بنابراین اگر قیمت جهانی افت کند باید این باشد که توارار.

این شرکتها به دلیل سیاست قیمت گذاری دستوری به قدر کافی نمی توانند از موهبت افزایش های جهانی بهره ببرند و در عین حال هم ریزش قیمت های جهانی می توانند برای برخی از کالاها انتخاب شوند، بنابراین سهامداران باید به روند حاکم بر بازارها توجه داشته باشند و روی محصولاتی که شاید ممکن است. ادامه ثبات یا افزایش قیمت آنها وجود دارد که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و به کالاهایی که با رشدهای پرشتابی همراه بودند و احتمال اصلاح در آن محصولات باید دقت بیشتری داشته باشند.

علاوه بر این وضعیت بازار نفت و انرژی به‌نظر می‌رسد به شرایط فعلی اقتصاد کشور باشد. این موضوع می تواند از نظرهای مختلف کلیت بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد زیرا دولت نیاز کمتری به عرضه انواع پیشنهادات یا تأمین مالی از طریق بازار سرمایه داشت و این اتفاق می تواند نرخ بهره را داشته باشد و کلیت وضعیت بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد.

[ad_2]

Aria Coffey

مجری کل کارشناس موسیقی. الکل گیک لاعلاج ایجاد کننده. علاقه مندان به زامبی ها

تماس با ما