سقوط خودرو از قله تولید

[ad_1]

روند رو به رشد تولید ماهانه سه خودروساز بزرگ کشور، در بهمن ماه متوقف شد، اتفاقی که به نظر می رسد در تغییر تاکتیک خودروها (در اولویت قرار گرفتن محصولات نقص) و قطعات داخلی دارد. بنابر اطلاعات ارائه شده به سامانه کدال بورس توسط ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو، این سه خودروساز وابسته به دولت در مجموع 804هزار و 995 دستگاه انواع خودرو سواری را در 11 ماه امسال تولید می کنند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 9 درصد افزایش نشان می دهد. می دهد.

طبق صورتهای مالی خودروسازان اما تولید ماهانه آنها در بهمن تنها 66هزار و 503 دستگاه بوده که در مقایسه با دی، افت 25درصدی را نشان می دهد. این افت در حالی رخ داد که خودروسازان شد در دی ماه به قله تولید ماهاده رسیده و نیهاراب نهارژیژی. اکنون آمار نشان می دهد خودروسازان در بهمن از قله تولید سرازیر شده است. به این ترتیب پس از فروردین، اردیبهشت و مرداد، کمترین تیراژ ماهانه در بهمن به ثبت رسیده است.

با توجه به روند تولید در بهمن و در نظر گرفتن این احتمال قوی که تولید در اسفند نیز به همین شکل است، برنامه وزارت صمت برای خودرو در سالجاری محقق نخواهد شد. طبق برنامه وزارت صمت، قرار بود امسال نزدیک به یک‌میلیون و 100 هزار دستگاه محصول سواری توسط امسال رار بود امسال نزدیک یک‌میلیون و 100 هزار دستگاه محصول سواری توسط خورسزبب بود. این در حالی است که با توجه به میزان تولید 11 ماهه (حدودا 805هزار دستگاه) سه خودروساز بزرگ کشور باید در آخرین ماه سال حدود 300هزار دستگاه تولید داشته باشد، اتفاقی که قطعا رخ خواهد داد. با در نظر گرفتن روند تولید ماهانه خودروسازان طی امسال، به نظر می رسد در بهترین حالت 100هزار خودرو در اسفند به تولید برسد (که تازه این رقم هم با توجه به تغییر تاکتیک خودروسازان و مشکل قطعه قطعه، بعید خواهد بود).

بنابراین میزان کل تولید سه خودروساز بزرگ کشور در سالجاری به حدود 900 هزار دستگاه خواهد رسید. این پیش‌بینی نشان می‌دهد در بهترین حالت، خودروسازان 200 هزار دستگاه از برنامه تولید امسال وزارقن صمعقب.

این موضوع می‌دهد سیاست‌های وزارت صمت در خودروسازی جواب نمی‌دهد و نیاز به تغییرات اساسی به‌خصیصه‌های اساسی به‌خصوززص ندارد. سیاست هایی که قیمت گذاری دستوری دارند و همچنین اصل حضور دولت در خودروسازی، دومین صنعت بزرگ کشور در شرایط سختی قرار می گیرند، به نحوی که نه ها سطح کیفی محصولات تولیدی مانند رضایت بخش نیست، بلکه تولید و عرضه نیز شرایط مناسبی ندارد.

اما در باب اینکه چرا خودروسازان دچار چنین افت سنگینی در بهمن‌اند، دو دلیل مطرح می‌شود. یکی تغییر تاکتیک خودروسازان و سایر قطعات. دلیل اصلی اما ظاهرا به همین موضوع تغییر تاکتیک شرکت‌های خودروساز برمی‌گرداند.

گفته می شود خودروسازان از چند هفته پیش، محصولات تکمیلی و تجاری ناقص را در اولویت قرار دادن و به همین دلیل، نهتنها رشد تیراژ می کند، بلکه سرعت تولید نیز افتی قابلتوجه را به خود میبیند. منظور از محصولات ناقص، خودروهایی هستند که در انبار خودروسازان به دلیل عدم عدم‌تامین قطعات دپو و عرضه هستند. در مورد چرایی دپوی این خودروها دو ادعای مطرح شده است. یکی از سوی خودروسازان و دیگری از نهادهای نظارتی. خودروسازان می‌گویند محصولات دپویی، کسری قطعات دارند و تا تکمیل نشوند، امکان عرضه آنها به بازار نیست.

این در حالی است که نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور احتمال محتمل بودن این خرسی مودن این خرسی لور احتمال احتکاری این خوهارا است. هرچه هست، عدمعرضه این خودروها به بازار در افزایش قیمت بیتاثیر نبوده و بعا با تجارت آنها، احتمال کاهش یا کاهش قیمت خودرو در بازار وجود دارد.

تا همین چند هفته پیش، اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت و به تبع آن، خودروسازان، بالا بورور نومور و بالا بورور نومور ولورنتتواور در واقع وزارت صمت اصرار داشت در آمار آمار، تولید بی‌وقفه ادامه و نین وسط، افزایش نیهاداژ ایزداد. این در حالی بود که تصمیم به تصمیم گیری روی پارکینگ های ملو از محصولات خودروسازان بسیار زیاد شد و همچنین مجلس شورای اسلامی این ماجرا، وزارت صحت، خودروسازان را ملزم به تغییر تاک کرد. تاکتیک جدید خودروسازان اما در اولویت قرار گرفتن محصولات ناقص است، به نحوی که آنها را روزانه خود کاسته و تکمیل و تجاری سازی ناقصیها را در اولویت قرار داده اند.

با توجه به اینکه این تغییر تاکتیک از چند هفته پیش آغاز شده است، آن خود را در آمار تولید بهمن نشهان دهانا. این تاکتیک به ضرر تمام می شود و وزارت صمت و خودروسازان نیز از سر ناچاری به آن تن داده اند، با این حال به نظر می رسد روشی صحیح در پیش گرفته شده صحیح است. در اولویت قرار گرفتن محصولات ناقص از جهات مختلف می‌توان به نفع خودروسازان و مشتریان تمام. نفع خودروسازان در این ماجرا، کاهش فشارهای بیرونی مبنی بر دپوی محصولات است، به‌نحوی که رانرارانر می‌کند.

نفع در جهت قرار گرفتن خودروهای ناقص برای مشتریانی که به بازار عرضه می‌شوند، خود را در قبال خودروهای ناقص افزایش می‌دهند. طبعا هرچه خودروی بیشتری در هفتگی عرضه شود، از فروش در بازار آزاد کالا خواهد شد و این موضوع می تواند قیمت تا حدی قالب کمک را کنترل کند. می کند).

اما معضل دیگری که خودروسازان در مسیر تولید با آن قرار دارند، قطعات داخلی هستند. همین چند روز پیش نامهای از سوی انجمن قطعه سازان تهران انتشار یافت که در آن به هر عنوانی بود با توجه به مطالب عقب افتاده شرکتهای قطعه ساز، فرآیند تامین قطعات دچار اختلال می شود. گفته می شود که قطعه سازان بالغ بر 45هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارند و این به قرار گرفتن در هفته های پایانی سال، بیشتر پیدا کرده است.

قطعه‌سازان در انتهای هر سال از پیش، روی مطالب معوق خود منور می‌آورند و از هر حرنور می‌دهند و از هر حربه‌تنف و از هر حربه‌تنف. یکی ز

این موضع تاثیر منفی روی تولید خودرو داشته و خواهد داشت و باید منتظر ماند و دید واکنش خوند و واکنش خوساآان دید واکنش خوسازم.

افت و خیز تولید خودروسازان

به بررسی آمار آمار تولید 11 ماه امسال برویم و ببینیم خودروسازان چه افت و خیز در تولید طی این بازه زمان. با توجه به صورت‌های مالی منتشره، بیشترین تیراژ 11 ماه امسال به ایران‌خودرو مربوط می‌شورور است که توانحصتس‌اواوگ 802واواوگ 8029گواواوگ 802 دارد. در مقایسه با 11 ماه سال گذشته، حدود 2200 دستگاه بیشتر در ایران‌خودرو تولید می‌شود. تولید بهمن ماه ایران‌خودرو نیز 48 هزار و 494 دستگاه بوده است. در بین محصولات ایران ، گروه پژو بیشترین تیراژ را در 11 ماه امسال داشته است. تولید 288 هزار و 842 دستگاه محصولات پژویی ایران خودرو در 11 ماه امسال، بیش از 8 در صدی را نسبت به بههالادب کاهش داده است. ایران‌خودرویی‌ها اما 46 هزار و 527 دستگاه سمند را تا پایان بهمن تولید می‌کنند که نسبت به مده‌اند که نسبت به مده‌اند که نسبت به مدت مشابه.

آبی های جاده مخصوص در تولید دنا نیز افتی حدودا 4هزار دستگاهی در 11 ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است، چه در این مدت 46هزار و 399 دستگاه از این محصول به تولید رسیده است. اما افت تولید ایرانخودرو در پژو، دنا و سمند با رانا جبران شده، به نحوی که در 11 ماه امسال این محصول از 11 هزار و 664 دستگاه به 33 هزار و 287 دستگاه رسیده است، یعنی رشدی تقریباً سه برابری دارد.

در آمار ایرانخودرو، تولید 7هزار و 951 دستگاه برای تارا نیز به ثبت رسیده است، در حالی که این شرکت در ماه امسال 6هزار و 693 دستگاه هایما هم به تولید رسیده است. تولید هایما در مقایسه با 11 ماه سال گذشته بیش از دو برابر شده است.

به سراغ سایپا برویم و ببینیم وضعیت تولید در این شرکت طی 11 ماه امسال به چه شکل بوده است. دو خودروساز بزرگ ایران نزدیک به 270 هزار دستگاه محصول سواری در 11 ماه امسال بهرگ تولید می کند که هر بار تولید ماهانه این شرکت در بهمن نیز فقط 12 هزار و 747 دستگاه بوده است.

پرتیراژترین محصول سایپا در 11 ماه امسال تیبا بوده که نزدیک به 250 هزار دستگاه از آن به تولید رسیده است. در مقایسه با 11 ماه سال گذشته، تولید این محصول بیش از 16 درصد افزایش یافته است.

سایپا همچنین 19‌هزار و 653 دستگاه شاهین را تا پایان بهمن امسال تولید می‌کند، خودرویی که درر مهتارسار متاریش دیگر محصول تولیدی سایپا در بازه زمانی تحت بررسی، آریو بوده که تیراژی تنها 130 دستگاه بوده است.

اما پارس‌خودرو به عنوان سومین خودروساز بزرگ ایران، کمترین تیراژ و بیشترین‌درصد و بیشترین‌درصد رشد را طی 11 مامردان هومین خودروساز. کل تولید این شرکت تا پایان بهمن، 105 هزار و 413 دستگاه بوده که نسبت به 11 ماه سال گذشته افزایش 13 درصدی نشا بوده است. پارس‌خودرویی‌ها اما در بهمن نیز تنها ۵‌هزار و ۲۶۲ دستگاه تولید کرده‌اند.

بیشترین تولید پارس‌خودرو در بازه زمانی تحت بررسی، کوییک بوده که در 86 هزار دستگاه تیراژ استگاه تیراژ داشته است.

در مقایسه با 11 ماه سال گذشته، تولید کوییک در پارس‌خودرو حدودا 54‌درصد بالا رفته است. این شرکت بالغ بر 18 هزار دستگاه ساینا در 11 ماه امسال تولید می کند که تقریباً 3 برابرش گذشهسارش متسات است. دیگر محصول تولیدی پارس‌خودرو در 11 ماه امسال، برلیانس بوده است که تیراژی 594 دستگاهی به نام آن ثبت شه اتس است.

[ad_2]

Hayden Phillips

عاشق قهوه بی عذرخواهی یک تمرین‌کننده اینترنتی متواضع. دوست حیوانات در همه جا.

ورق سیاه فولادی یکی از محصولات پرکاربرد در صنعت فولاد و ساختمان است که به دلیل ویژگی‌های برجسته‌اش، در ساخت و ساز، صنایع خودروسازی، صنایع دریایی و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع ورق‌ها از فولاد به همراه کربن سیاه تشکیل شده‌اند که ضمن قدرت بالا و مقاومت در برابر زنگ‌زدگی، خواص مکانیکی قوی و قابلیت فرم‌دهی بالا نیز دارند.
تعمیرات پرینتر: راهکاری قدرتمند برای اصلاح و بهبود عملکرد پرینترها
سایت شرط بندی بازی انفجار: جایگاه و اهمیت آن در دنیای شرط بندی آنلاین
مکمل کراتین بدنسازی: بهبود عملکرد و افزایش عضلات
راهکارهای تعمیر دستگاه لیبل زن
سایت انفجار ایرانی با درگاه مستقیم: بهترین گزینه برای بازیکنان ایرانی
تماس با ما