علت افزایش مرگ‌های غذایی؛ قرنطینه اومیکرون ۵ روزه نیست!

[ad_1]

عضو کمیته علمی کمیته ملی با اشاره به توضیحاتی پیرامون پیک ششم ترس و با تاکید بر اینکه چه مدت قرنطینه امیکرون پنج روز نیست، گفت: بهتر است بیماران به امیکرون حداقل 10 روز تا 2 هفته قرنطینه بمانند و در این مدت از حضور در کار خودداری باشند. کنند.

به گزارش ایسنا، دکتر مهرداد حق ازلی با اشاره به اینکه از نظری که به نظر می رسد هنوز در شیب بلندی هستیم، گفت: به نظر می رسد این روند تا یک یا دو هفته آینده ادامه داشته باشد و پس از آن به قله پیک برسیم. در حال حاضر تعداد افزایش یافته و تعداد مرگ و میر از حدود ۲۰ مورد از ۲۰۰ مورد در روزهاری ر. از آنجایی که تجربیات جهانی نشان داده است که مدت پیک با امیکرون در سایر کشورها به اندازه پیک دلتا طولانی نبوده است، پس از رسیدن به قله حدودا 2 تا 3 هفته در قله میمانیم و بعد به شیب نزولی پیک وارد میشویم.

او تاکید کرد: البته موضوع الزامی، رعایت پروتکل‌ها و تزریق واکسن است. در صورت عدم رعایت پروتکل‌ها ممکن است در طول عید نوروز هم با بیماری درگیر باشیم که دیگر آن وقور ترور ظه دیگر آن وقارور ظهردار نارنن

( تعداد تا حد زیادی افزایش یافته است و حتی اگر قرار باشد درصد کمی از اینها بدحوال باشند، تاوادب

دبیربورد داخلی کمیته علمی گزارش، تاکید کرد: بیشترین مرگ و میر در افراد اسنر که یا واکنسن اسنرنکناوان کانوان ناواسی همچنین افراد دارای زمینه های بیماری و مصرف کنندگان داروهایی هستند که سیستم ایمنی را در معترض خط می کنند.

او درباره موضوع تفویض اختیار به ستادهای استانی برای تصمیم گیری پیرامون حضوری یا غیرحضوری شدن مدارس علیرغم افزایش چشمگیر شهرهای قرمز، مشخص کرد: نظر ما این بود که این موضوع به شکل کامل به پایان رسید و پیشنهاد خود را به ستاد کشوری اعلام کرد. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه جهش امیکرون در کودکان ممکن است باعث بیماری بیشتر شعد، بهتر اسمتوکز شود. زیرا در هر تعداد قابل توجهی از مدارس ما شرایط استاندارد را ندارد، زیرا شرایط زیرساخت و مساعدت در مدارس استاندارد نیست و می‌تواند امکان رسیدگی به پروتکل‌ها را نداشته باشد. توصیه کمیته علمی بازنگری مجدد تصمیم‌گیری پیرامون بازگشایی حضوری مدارس است و امیدواریم فعلا حداقل بارانآخرار راراارارا

حق ازلی با تاکید بر اینکه موضوع قرنطینه روزه برای امیکرون به هیچ وجه صحیح نیست، اظهار کرد: روزهای اول این نظریه را در این زمینه CDC آمریکا چنین داد و برخی از همکاران ما این موضوع را اعلام کردند و تصمیماتی در وزارت بهداشت گرفته شد که قرنطینه شد. پنج روز باشد، اما پس از آن، این موضوع در آمریکا هم بازنگری شد و مدت قرنطینه افزایش یافت. بهتر است مبتلایان به امیکرون حداقل ۱۰ روز تا ۲ هفته قرنطینه بمانند و در این مدنت از حضور در مشاغند خور دور در مشاغنا.

وی درباره بیمارستانی از نظر دارو و تجهیزات، بیان کرد: پروتکلهای درمانی چند هفته قبل از بازنگری قرار گرفتن در مراکز درمانی قرار دارند. ممکن است با توجه به افزایش بار بیماری در برخی از مراکز ویژه‌های موقتی پیش آید، اما می‌شوند. به طور کلی گزارشات نشان می‌دهد که شرایط دارو در مراکز در حال کنترل است و مواد مورد نیاز اولیه. تا به امروز گزارش جدی از عدم وجود مراکز درمانی نداشتیم و مراکز در حالت آماده باش قرار دارند.

[ad_2]

Felipe Holmes

گیک تلویزیون متخصص رسانه های اجتماعی ایجاد کننده. نویسنده پرشور. نینجا سفر افراطی. کل کارآفرین معتاد به اینترنت

سایت dancebet: رقص کنید، پیش بیایید، برنده شوید!
تجربه جذاب بازی انفجار: آشنایی با پدیده‌ای پرطرفدار
دفتر کار درسی: راهنمای کامل برای سازماندهی و مدیریت بهتر تحصیلات
کتاب کار ریاضی: ابزاری جذاب برای تقویت مهارت‌های ریاضی
Welcome to Real Estate Canada: A Guide to Buying, Selling, and Investing
Discover Your Dream Home: House for Sale Canada
تماس با ما