مامور پلیس شیراز چگونه به شهادت رسید؟

[ad_1]

فرماندهی مدیریت استان فارس جزئیات درگیری پلیس با فرد قمه به دست و مأمور شهادت ناجا را تشریح کرد.

سرتیپ پاسدار رهام بخش حبیبی فرماندهی مدیریت استان فارس در گفتوگو با فارس در تشریح شرح شهادت جانشین پاسگاه بیدزرد شیراز با بیان اینکه ماموران پلیس مسئولیت حفظ آرامش و آسایش مردم را به عهده دارند و در این راستا از آسایش خود و خانواده و حتی خود جان نیز دارند. میگذرند به جانفشانی نماینده رشید ناجا در منطقه بیدزرد شیراز اشاره و توضیح دوم کرد: شهید سرهنگ علی اکبر رنجبر از جمله پرسنل و رشید ناجا بود که هفته قبل نیز در همین شخصیت، بیش از 100 ماده مخدر را از کشف و ضبط کرده است. بود.

فرمانده انتظامی استان فارس به تشریح جزئیات درگیری و شهادت مامور ناجا اشاره و اعلام کرد: چهارشنبه 13 بهمن سرنگ دوم رنجبر جانشینگاه بیدزرد در پاسگاه ماموریت روزانه همراه با یک سرباز که رانندگی خودروی دو کابینه پلیس را به انجام رساند به گشت زنی در مسیر جاده. اصلی شیراز به کوار می رود.

وی گفت: برابر قرائن به دست آمده یک خودروی پراید، ترد ماشین پلیس راصد می کند تا آنجا که وقتی ماشین پلیس به یک رستوران می رسد می تواند از یک خودروی پراید که پیاده شده و به سمت ماشین پلیس آمده و در وهله باشد. اول با قمه به سرباز ضربه زده و وی را زخمی می کند ؛ از آن طرف مامور رشید ما که این صحنه را میبیند در دفاع از جان سرباز از ماشین پیاده شده، اسلحه خود را مسلح کرده و بدون اینکه شلیک کند_در بیشتر جان مردم را حفظ کند و همچنین قوانین موجود_به مجرم هشدار و به سمت او رفته و باشد.

که در نهایت در این درگیری فرد فرد با قمه به جانشین پاسگاه ضربه زده و وقتی که وی می افتوریزا نور ا هنورخا.

سردار حبیبی در پاسخ به این پرسش خبرنگار فارس که آیا مردم در صحنه حضور نداشتند گفت: مردم در رستوران بوده اند و بعد از درگیری و شنیدن سر و صدا به صحنه می آیند اما زمانی است که کار از کار گذشته; فرد مجرم ضربه را زده و سوار خودرو شده و فرار می کند.

وی در پاسخ به دیگر پرسش فارس در ایموران پلیس بر حسب تلفنی در دن صحنه حاضر یا در حال ماموریت بوده گفت: تماس تلفنی در کار نبود; ترد مأموران پلیس در آن مسیر طبق معمول و برنامه روزانه و روتین همیشگی در صد و اشرف شتامنطق.

فرمانده مدیریت استان فارس با بیان این مطلب که شواهد و قرائن نشان می دهد فرد مجرم با قصد و نیت برای زدن پلیس وارد عمل شده است، به جریحه دار شدن احساسات عمومی مردم فارس اشاره و اظهار داشت: از روز گذشته شاهد چندین تماس اقشار مختلف مردم هستیم. با پلیس و همدردی آنها هستیم که خواهان دستگیری و مجازات فرد مجرم و برخورد قاطنع با مخلین امنیت هتستیم.

مامور پلیس شیراز چگونه به شهادت رسید؟

[ad_2]

Patrick Hodges

کاوشگر دوستانه استاد موسیقی مغرور. درونگرای افراطی کارشناس سفر. نویسنده. متعصب غذای بی عذرخواهی

تماس با ما