ماهی قرمزِ هفت سین، باعث می‌شود؟

[ad_1]

مسئول بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان اداره کل دامشکی استان کرمانشاه گفت: بیماری‌های ماهی قرم‌گیرا. اما ممکن است عامل انتقال دهنده غیرمستقیم به انسان باشند.

به گزارش ایسنا، پگاه رستمی با بیان اینکه خطر ابتلا به بیماری خطرناکی را دریافت نمی‌کند، گفت: تنها نگرانی احتمال خطر ابتلا به آب و یا سطح بدن ماهی است که توصیه می‌شود خانواده‌ها برای جلوگیری از انتقال احتمالی بیماری از این طریق، هنگام خرید، جلوگیری کنند. ماهی قرمز رعایت نکات بهداشتی را مورد توجه قرار دهند.

وی بیان کرد: ماهی ها می توانند ناقل مکانیکی بیماری و عامل انتقال دهنده غیرمستقیم به انسان باشند، بنابراین دستزدن به ماهی یا ظرف آب آلوده، می تواند ویروس را به انسان منتقل کند.

مسئول بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه سپس با اشاره به برخی از بیماری های مشترک از جمله بیماری های پوستی از طریق تماس مستقیم با ماهی قرمز منتقل می شود، به افراد توصیه می شود اگر بیماری پوستی و آلرژی دارند با دست زدن به ماهی. ظروف نگهداری و آکواریوم حتماً از دستکش استفاده کنند.

رستمی ادامه داد: همچنین توصیه می‌شود خانواده‌ها کودکان را از دست زدن و بازی کردن با ماهی‌ها باز کنند، زیرا ممکن است از طریق دست زدن به عوامل بیماریزای احتمالی را به چشم و دهان خود منتقل کنند.

با بیان اینکه مراکز فروش مجاز و بهداشتی دارای لوازم شستوشو و ضدعفونی مناسب هستند، گفت: توصیه می‌شود افراد ماهی قرمز را از مراکزی مطمئن کنند که در شرایط مناسب نگهداری، خرید و خرید ماهی از دستفروش‌ها خودداری کنند.

وی با بیان اینکه ماهی سالم باید دارای شرایط مناسب، شنای شنا، پولک های شفاف و بدون ضایعه از خانواده زخم یا رنگ تیره باشد، عنوان کرد: علائم مانند باله های خرده شده، وجود لکه های پنبه مانند و وجود لکه های تیره رنگ در دو طرف بدن. و چشمهای بیرون زده دلیل بر بیمار بودن ماهی است.

رستمی با توجه به اینکه برای تغذیه ماهیان قرمز بهتر است از غذاهایی که در فروشگاههای عرضه ماهیان زینتی استفاده می شود، آماده می شود، گفت: توصیه می شود در صورت استفاده از آب شهری، آب استفاده به مدت 24 ساعت در هوای آزاد قرار گیرد تا کلر موجود باشد. بین برو.

وی با بیان اینکه ظرف نگهداری ماهی هم باید یک ظرف با دهان باز (دهان گشاد) جهت تبادل با محیط، ذخیره شود: بهترین آب نگهداری ماهیان زینتی نیز 22 تا 26 درجه سانتیگراد است.

رستمی با بیان اینکه برای ضدعفونی ظروف نگهداری ماهی می توان از نمک طعام سه درصد و یا پرمنگنات پتاسیم یا پرکلرین یا بتادین استفاده کرد، تاکید کرد: خانواده ها باید حتماً آب تعویض ماهی را مستقیماً در چاه کرکره کرده و از ریختن آن در معابر عمومی. .

[ad_2]

Warren Richardson

پیشگام رسانه های اجتماعی. تنظیم کننده. معتاد زامبی برنده جایزه. دردسر ساز. مستعد حملات بی تفاوتی.