هشدار درباره خطر بروز پیک هفتم

[ad_1]

یک اپیدمیولوژیست با بیان اینکه باتوجه به روند ماه و مرگ کشور در نتیجه در ششم، امیدواریم تا اسفند ماه پایینی پیک برسیم، گفت: اگر کنترل های نوروزی به خوبی انجام شود و تنظیم شود از سوی ستاد ملی مقابله با آن تنظیم شود. با پای پیاده به خوبی اجرا می شود، و اوایل به خوبی اجرا می شود، احتمال دارد که در فروردین و اوایل ار دیبهشن و اوایل ار دیبهشن و اوایل ار دیبهشن و اوایل ار دیبهشن و اوایل ار دیبهشن و اوایل ار دیبهشن و اوایل ار دیبهشن و اوایل ار دیبهشن و اوایل. ار دیبهشن و اوایل ار یبهشن واور ا

دکتر حمید سوری در گفتگو با ایسنا، درباره وضعیت وضعیت امیکرون در کشور و وضعیت پیک ششم، گفت: با توجه به نتایج زندگی در اکثر مناطق کشور کاهش یافته و روند مرگ و میر ناشی از بیماری هم کاهش یافته است. به طوری که امیدواریم تا اسفند ماه به نقطه پایینی پیک ششم برسیم.

شرایط تعیین کننده در کشور

وی با بیان اینکه چه تعداد محدودی در کشور شکننده است و افراد حساس برای کنترل نسبتا بالا هستند، به این ترتیب اضافه می شود که اگر به خوبی انجام شود و قوانین تنظیم شده از سوی ستاد ملی برای مقابله با اقدامات خوبی انجام شود. ، پایش و نظارت ، احتمال اینکه در فروردین و اوایل اردیبهشت گرفتار پیک هفتمال یویم ، وجود دار باشد. روزهایی که سال گذشته، با فاصله کمی بعد از فروکش پیک چهارم، پیک پنجم را داشتیم.

سوری تاکید کرد: بنابراین نمی‌توانم به شرایط موجود دلخوش کنم و تصوّر کنم که تمام شده است. تصوراتی مبنی بر اینکه فکر می کنم که امیکرون نسبتا ضعیف بود یا ارتفاع قله پیک ششم کمتر از پیک های دیگر بود یا اینکه مرگ و میر از بین میرود و … تصورات باطل و اشتباهی است.

خطرات یک ویروس هوشمند

وی با بیان اینکه یا عوامل بسیار هوشمند است و مشخص نیست که جهش بعدی که اتفاق می افتد، از جهش قبلی شدیدتر است خیر، گفت: بنابراین تا زمانی که به مرحله حذف اپیدمی نرسیدیم، طبیعتا باید ادامه داشته باشد و ادامه جامعه باید برای سلامتش تلاش کند. کند.

چه زمانی بیماری شروع می‌شود و پایان می‌یابد؟

این اپیدمیولوژیست درباره امکان بروز قله دیگری در پیک ششم، گفت: ابتدا باید پیک را به درستی مشخص کنیم. معمولا وقتی که طی دو هفته به طور مستمر کاهشی در مورد داشتن و این روند کامرو اما از آنجایی که در کشور بیماریابی فعال نمی‌توانیم درباره قضاوت، قضاوت کنیم. زیرا مانند کوه یخی می‌ماند که فقط نوک آن را می‌بینیم. بنابراین، بیشتر روی میزان مرگ و میرها باید تاکید کنیم، آن هم نه فقط مرگ‌های تایید شده، هممر گ‌عنامر گ‌هامه‌هامه هامه

سوری ادامه داد: حال اگر طی دو هفته کاهش در بستری و مرگ ادامه یابد، می‌توانیم اعلام کنیم کهاپیک. وقتی روند کاهشی تا دو هفته دیگر هم باید ادامه یابد، در این زمان می‌پیک را تمام می‌کنم، اما اگر نوساناتی وجود داشته باشد، به این معناست که در همان پیک هستیم، اما نوسان داریم.

وی گفت: در عین حال اگر بعد از دو هفته روند افزایشی شکل بگیرد و دو هفته هم این روند فزفزیایی ادام یابن، مار هایشی ادام یابنآ سما فاصله دو پیک می‌تواند بسیار نزدیک باشد و بعد از تمام شدن یک پیک، بیماری بعدی شروع هالاد یبها ب به عنوان مثال پیک سوم و چهارم در کشوری که بین آذر ماه 1399 تا فروردین 1400 بود و بیشترین فاصله را در دو پیک در کشور داشت و این نشان داد که تداوم مداخلات درمانی، اما سفرهای نوروزی 1400 باعث شد. بعد از تعطیلات ، پیک چهارم و بعد از هم پنجم را تجربه کنیم. الان هم این نگرانی وجود دارد که بعد از آن، پیک هفتم ششم را پشت سر بگذارد.

۵ واریانت هشدار دهنده است

سوری با بیان اینکه همیشه واریانت هشداردهنده در دنیا مطرح نشده است، گفت: پنج واریانت هشداردهنده داشتیم که شامل آلفا، بتا، گاما، دلتا و امیکرون بوده است که گاما به ایران نیامد; بنابراین اگر قرار باشد واریانت دیگری ایجاد شود، سازمان جهانی بهداشت باید آن را تایید کند. شواهد نشان نمی‌دهد که واریانت هشداردهنده دیگری باشد، هر چند که جهش‌هایی به صورت ساب واریانت اورت ساب واریانی‌ت اورت باشد. با این حال واریانت هشداردهنده های مطرح شده، اما برای عدم ایجاد آن هیچ تضمینی وجود ندارد. در عین حال اگر هم پیک هفتمی در کشور داشته باشد، مشخص نیست که با واریانتهای موجود خوانده شده یا نه ار. باید توجه کرد که الزاما رخداد یک پیک جدید، تابع یک واریانت جدید نیست.

چرایی نوسان در مرگ‌های جنگلی

وی درباره چرایی سه رقمی بودن مرگهای غذایی و همچنین زمان کاهش آن گفت: در زمینه مرگها در چند روز اخیر نوساناتی داشتیم، اما برآیند آمارها نشان می دهد که روند کاهشی مرگ بسیار کاهش می یابد. این موضوع هم نشان می دهد که مداخله پزشکی آنی برای مقابله با اپیدمی در سطح ابلا و نداریا و نداریا و رستری ثیت مانا ت منان نداریم. وقتی شیبی یک پیک آرام باشد، نگران کننده است و به این معناست که دیر می‌توانیم پیک را جمع کنیم. هرچقدر پیک سریع‌تر کاهش می‌یابد، نشان می‌دهد که مداخلات درمانی بوده است. مانند کاری که در طرح شهید سلیمانی در پیک سوم اتفاق افتاد.

سوری با تاکید بر اینکه باید بر اساس تصمیم گیری تصمیم گیری کنیم، گفت: در عین حال نباید انجام داد که واکسن تنها کلید کنترل اپیدمی است و مشکلات را حل می کند. زیرا اصلاً اینطور نیست. در عین حال باید بیماریابی فعال داشته باشد و تست انبوه بگیریم که جنبه اپیدمیولوژیستی دارد. در داده ها باید در اختیار متخصصین قرار داشته باشد تا تحلیل عین حال روی آن انجام شود، نه اینکه چه چیزی در اختیار چند نفر خاص قرار گیرد که برای استنتاج تجزیه و تحلیل کافی باشد. درعین حال به همکاری‌های بین‌بخشی و استفاده از فناوری‌های نوین در کنترل اپیدمی نیاز است.

[ad_2]

Miriam Ware

الکل نینجا. متفکر شیطانی. محقق سفر. فرهنگ پاپ مادام العمر. علاقه مند به موسیقی.

تجربه جذاب بازی انفجار: آشنایی با پدیده‌ای پرطرفدار
دفتر کار درسی: راهنمای کامل برای سازماندهی و مدیریت بهتر تحصیلات
کتاب کار ریاضی: ابزاری جذاب برای تقویت مهارت‌های ریاضی
Welcome to Real Estate Canada: A Guide to Buying, Selling, and Investing
Discover Your Dream Home: House for Sale Canada
Exploring the World of Realtor Canada
تماس با ما