هشدار: واکسیناسیون در کودکان را جدی بگیرید

[ad_1]

مرکز تحقیقات بیماریهای نوپدید و بازپدید انتو پاستور ایران ضمن اشاره به شرایط وضعیت بیماری در کشور، تاکید کرد: مهمترین ابزار محافظتی در برابر این بیماری، واکسن است. باید واکسیناسیون کودکان جدی گرفته شود. این‌گونه که هنوز پوشش واکسیناسیون سنین زیر ۱۲ سال در مقایسه با گروه‌های سنی بالای ۱۲ سال کم است.

به گزارش ایسنا، دکتر احسان مصطفوی با اشاره به اینکه در حال حاضر در موج ششم اپیدمی که منجر به افزایش سوهان اومیکرون می شود، گفت: این موج از یک ماه است که کشور را درگیر کرده و باعث می شود که توجه جدی شود. هی، نه؟ به شکلی که بر اساس شواهد موجود ما بالاترین موارد مربوط به بیماری را از ابتداء درمان در موج ششم تریبی.

وی افزود: دیدنی های شواهد موجود و مدلسازی های صورت گرفته به نظر می رسد که ما در مواردی که در مواردی از مرگ و میرها استفاده می کنیم، می توان به موارد زیر اشاره کرد. انتظار در هفته های آتی شاهد کاهش قابل توجه موارد، بستری و مرگ باشیم.

او ادامه داد: در مقایسه با موارد قبلی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است، اما با وجود این، حتی یک مرگ هم مهم است و باید برای جلوگیری از یک اقدام حتی یک اقدام، اما موارد مرگ در مقایسه با موارد قبلی انجام شود. این است که این موضوع می‌تواند متاثر از عواملی مانند واکسیناسیون باشد. از طرفی عوامل دیگر مانند بیماری های اخیر، یک ایمنی سالم در افراد ایجاد شده و همچنین واریانت های امیکرون در مقایسه با واریانت های قبلی خفیفتر است و انتظار داریم که بیماری شدید در آن کمتر اتفاق بیفتد.

بر اعلام تلگرامی وزارت بهداشت، او تاکید کرد: ابزارهای محافظتی در برابر بنای تغییره نسری. مهمترین ابزار در اختیار ما واکسن است که به صورت جدی پیشنهاد می کنم که هنوز برای تزریق دز سوم مراجعه نکردند، حتما اقدام کنند. از طرفی می‌بایست واکسیناسیون کودکان جدی گرفته شود. هنوز پوشش واکسیناسیون زیر ۱۲ سال در مقایسه با گروه‌های سنی بالای ۱۲ سال کمتر است.

این اپیدمیولوژیست با اشاره به نزدیکی به ایام نوروز، اظهار کرد: ادامه توصیه می‌کنیم اگر می‌توانیم مروصیه می‌کنیم، اگر می‌توانیم مروصیه می‌کنیم، اگر می‌توانیم کرد کنیم، می‌کنیم. مررن سفره سفره می‌شود مرنانار در صورت الزامی بودن سفر باید از حضور در تجمعات زمستانی و ابزارهایی مانند ماسک را استفاده کنیم. همچنین سعی کنید در سفر از نزدیک با گروه های پرخطر از جمله مسترها که در معرض خطر قرار گرفتن در معرض خطر ابتلا به انواع بیماری های شدید هستند، تا سفری که برای آرامش و آسودگی میرویم باعث ناراحتی شود.

[ad_2]

Mckenzie Elliott

عاشق عمومی قهوه. مزاحم خشمگینانه فروتن. Wannabe tv متعصب. حرفه ای موسیقی آزاد. بت نوجوان آینده.

سایت dancebet: رقص کنید، پیش بیایید، برنده شوید!
تجربه جذاب بازی انفجار: آشنایی با پدیده‌ای پرطرفدار
دفتر کار درسی: راهنمای کامل برای سازماندهی و مدیریت بهتر تحصیلات
کتاب کار ریاضی: ابزاری جذاب برای تقویت مهارت‌های ریاضی
Welcome to Real Estate Canada: A Guide to Buying, Selling, and Investing
Discover Your Dream Home: House for Sale Canada
تماس با ما