واكسن كرونا و دوگانه فقر و غنا

[ad_1]

همدلی: زندگی از حركت ایستاد. دستور توقف به تمام دلخوشیها، انگیزهها، حركت، تلاش و برنامهریزی در تمام عرصهها توسط بیمارانی كرونا خبرى ناگوار برای جهانیان در سال 2020 بود. هواپیماها از پرواز، قطارها از حركت، اتوبوس‌ها از جاده بازایستادند.

ديدار عزيزان، دست‌بوسي پدر و مادرها، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها در تحويل سال سال به يك باره هعنام هان. اگر كسى تن به رعايت اين فاصله و جدايى خارج ديدار به قيامت ميشد و در جايگاه ابدى سينه قبرستان در غربتى مظلومانه بدون مشايعت دوستان و عزيزان به خاك سپرده ميشد.

جستجوی دانش و چارهجویى برای یافتن درمان قطعى این بیماری عالمى گرفته بى‌وقفه و مجاهدانه شروع و مجاهدانه شروع و مجاهدانه شروع و مجاهدانه شروع و مجاهدانه شروع و مجاهدانه شروع و مجاهدانه شروع و مجاهدانه شروع و مجاهدانه شروع و مجاهدانه شروع و مجاهدانه شروع و مجاهدت مجاهدانه و مجاهدانه. در نهایت تلاش این‌ها به بار نشست. ساخت چندين واكسن در دستور كار تحقيق قرار گرفت. تست موفقيتآميز مراحل سهگانه واكسن فايزر به عنوان يكي از واكسنهاي بيمار بر بيماري كوويد -19 باعث ايجاد موج مثبت و اميدواري در تمام عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و رواني مردم سراسر جهان شد.

در عرصه اقتصاد، نفت که در آغاز این بلیه به سود زیر 10 دلار در بشکه رسیده بور هم اکنور ت رار ؛تارار ؛ تار ؛ شواهد و قرائن خبر از برگشت اميد و جستجو در بازار انرژي، چرخش چرخ‌هاي كارخانجات توليردي در تمانجات توليرشني

بازار طلا در آغاز اين بيماري به دليل عدم اطمينان مردم به ساير بازارهاي سرمايه ميل بيسابقهاي به جهش پيدا شد و تا نزديك 2000 دلار در هر اونس رسيده بود تا حدودي آرام ورام شده بود به طوري كه روز گذشته هر انس طلا كمتر از 1900 بود. دلار کاهش یافته است. بازار بورسهای بزرگ رفته رونق دوباره یافته و شاخصها مثبت شده اند.اغلب کشورهای متمول و ثروتمند جهان دست به کار خرید این واکسنها بهویژه واکسن فایزر شدهاند و از سایر انواع واکسنها هم پیش خرید و سفارش داده اند.

بر اساس گزارش تفصيل روزنامه ليبراسيون چاپ فرانسه كشورهاي ثروتمند جهان كه تروتمند جمعيت دنيا را دارند تاكنون 57درصد اين واكسنها را خريداري كرده اند. ٦٧ کشوری که اقتصاد یک کشور متوسط ​​یا متوسط ​​دارند، نمی توانند خرید کنند یا اگر هم خرید کردند یا اگر هم خریدند، هر انوار خرید کرد یا اگر هم خرید کرد، ناچیز یا متوسط ​​هم می توانست یا اگر هم خرید کرد، اگر هم خرید کرد. خرید انوار هم خرید کرد.

شيرينى و حلاوتى كه ساخت واكسن در كام همه جهانيان را مى سازد مانند بارانى دوباره نهال امى رنر نهال امى رنر. حيف كه دنياي صنعت و توسعهيافته يا همان اغنياء و ثروتمندان شيرينى اين كار سترگ و انسانى را در كام جوامع فقير تا حد زيادى كم كردند و گويى كه به قول شادروان پروين اعتصامى رسمى ابدى است كه «پروين سردگران غم مسكين خورند / بيهودهاش مكوب است. است اين حديد. » شايد علىرغم هوش و ذكاوت ابزارى كه ثروتهاى توسعه يافته يامند دارند هنوز درس لازم را از اين بيمارى جهانى نگرفته اند كه در جهان پيوسته و متصل كنونى حياط خلوتى براى كسى باقى نمانده است.

اگر قبلاً همه در اتاق‌های شیشه‌ها بودند و شكننده بودند این كرونا آنها را به اندازه كسانكنك كردند. باید درك كنند كه اگر میخواهند در جهانى امن و عرى از كرونا زندگى كنند، زمان اختصاصى سازى گذشته است و لاجرم نوع نگاهشان را وسعت بخشيده و كل گيتى را ايمن و واكسينه كنند تا خود ايمن بمانند.

می رود سازمانهای بین المللى زير مجموعه سازمان ملل متحد از جمله سازمان جهانى بهداشت، سازمانهاى غير دولتى خارجى و داخلى جستجو كنندگان تا با برجسته كردن خطاى فاحش كشورهاى ثروتمند در تهيه و انبار بيش از حد نياز مردمانشان، اهميت همدلانه احاد جامعه جهانى در محو اين. بيمارى همهگير را متذكر و يادآور مى كنند كه درس بزرگ كوويد – 19 را كه: «بنى آدمها يك پيكرند / كه در آفرينش ز يك گوهرند / چو عضوى به درد آورد روزگار / دگرها را مى بينند» با گوش جان بشنوند و مى شوند. كه اين جهان خيلى كوچك و به‌هم فشرده شده است و اگر جان جان خود را حفظ كنى كه دست ساير كشورهاى جهبا باشد.

از دیگر اخبار غیر رسمى که در فضاى مجازى و محافل داخلى کشور خودمان در حال باز نشر است، واجد اهمیت و قابل توجه مسئولین و دولتمردان کشور است. اينكه ضرورت تهيه واكسن مورد تأييد سازمان بهداشت جهاني مورد توجه و خواست عموم مردم از غنر مردم عام از غنر وردم اعم از غنر وردم اعم از غنى وردم اعم از غنى. دوم اينكه باز در فضاي مجاز و محافل غيرمجاز است كه از كانال كشورهاي چون قطر و سوئيس قرار بر واردات واكسن براي موارد خاصي است كه اميد است نادرست باشد و ناشي از عاطفه جو رواني جامعه باشد.

هشيارى و حساسيت متوليان بهداشت و درمان كشور و ساير دستگاههاي ذيربط و سرعت در اقدام به تهيه و توزيع كل پهنه سرزمينى باعث آرامش خاطر و روان جامعه خصوصى فقرا و محرومان خواهد شد. بدون تر و به استناد يافته هاي علمى در بيمارى كرونا تعلل و افتادن در دوگانه فقير و غنى چنانكه كشورهاى ثروتمند دنيا عمل كردند، چاره و درمان شكستديد اين بيمارى نتوانند بود.

و اگر بنا به هر دلیلی مراقبت و احتياط لازم صورت نگيرد و به زعم بسياری از متخصصان ابتداي فقرا و كسانى كه بنيه اقتصادى ضعيفى دارند در اولويت واكسيناسيون قرار نگيرند، فقرا عيش اغنياء و ثروتمندان را به كام آنان تلخ و به باد خواهند داد. استفاده از كمك و مشاركت طلبيدن مردم در اين امر انساني و حياتي در كنار ايفاي نقش دولت به عنوان متولي اصلي اين تا ريشهكني اين بيماري همهگير به صورت مداوم و شفاف مي تواند گرهگشا باشد.

محسن اوركى كوه‌شور (دكتراى سياست‌گذارى عمومى)

[ad_2]

Aria Coffey

مجری کل کارشناس موسیقی. الکل گیک لاعلاج ایجاد کننده. علاقه مندان به زامبی ها

تجربه جذاب بازی انفجار: آشنایی با پدیده‌ای پرطرفدار
دفتر کار درسی: راهنمای کامل برای سازماندهی و مدیریت بهتر تحصیلات
کتاب کار ریاضی: ابزاری جذاب برای تقویت مهارت‌های ریاضی
Welcome to Real Estate Canada: A Guide to Buying, Selling, and Investing
Discover Your Dream Home: House for Sale Canada
Exploring the World of Realtor Canada
تماس با ما