پارادوکس پدربزرگ چیست؟ – زومیت

[ad_1]

پارادوکس پدربزرگ به موقعیت خودمتناقضی گفته می‌شود که از سناریوهای سفر در زمان سرچشمه می‌گیرد. در این سناریوی غیرممکن شخصی به سفر می‌کند تا پدربزرگ خود را بکشد. در نتیجه بزرگی، نمی‌تواند باعث ایجاد والدین شود و در نهایت خود شخصاً می‌شود. به نقل از دایرةالمعارف فلسفه‌ی استنفورد، این تناقض گاهی به‌عنوان فرضیه‌ای برای مقابله با احتمال معارف نقضر ببیها است. بااین‌حال در محیط فیزیک مدرن روش‌هایی برای جلوگیری از این تناقض وجود دارد.

توصیف پارادوکس پدربزرگ

تصور کنید ماشین زمانی است که به شما اجازه می‌دهد به گذشته سفر کنید. در گذشته به صورت تصادفی پدربزرگ یا هر کدام از اجدادتان را قبل از تولید مثلی می‌کشی. این کار مجموعه‌ای از رویدادهای آینده از جمله تولد شما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بهطوری که تولدی در کار نخواهد بود. <<<<<<<<<<< در اینجا یک تناقض مطرح می‌شود. این سناریو در مجله‌های علمی تخیلی دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ به شهرت رسید و به نام «تناقض پدربزرز» هم در سال ۱۹۵۰ آ بپیشال ه بپیشال رسید.

در مواردی که نیاز به کشتن افراد واقعی دارید. اما به روش‌های متعددی می‌توان تاریخ را تغییر داد به طوری که شما در آینده بینجامد نباشید. شاید بهترین مثال فیلم «بازگشت به آینده» باشد. در این فیلم شخصیت اصلی با سفر به گذشته بین والدین خود قبل از ازدواجشان جدایی می‌اندازند و سپس دیوانه‌وار یککهانبام.

آیا پارادوکس پدربزرگ ممکن است؟

استیون هاوکینگ، درخشان‌ترین فیزیکدان معاصر، درباره‌ی واقعیت‌های سفر در زمان صحبت کرد. او در سال 1999 درباره «وارپهای فضای زمانی» سخنرانی کرد که نشان می دهد چگونه نظریه نسبیت عام اینشتین سفر در زمان را با رمیده فضازمان روی خود ممکن می سازد.

از دیدگاه تئوری، ابزاری که امکان سفر در زمان و کشتن اجداد را می‌دهد؛ نوعی خاص از کرمچاله است. کرمچاله‌ها به‌عنوان یکی از چشمگیرترین نتایج نسبیت عام فضا به‌عنوان میانبرهایی بین یک نقطه از عو نقطرو. اما هاوکینگ در سخنرانی خود نشان می دهد که یک کرمچاله می تواند به نقطه شروع خود در زمان بازگردید. به این موقعیت منحنی بسته‌ی شبه زمانی (CTC) گفته می‌شود.

امر فیزیک سفر به گذشته ممکن است آیا باز هم پارادوکس پدربزرگ مشکل ساز خواهد شد؟ هاوکینگ می‌گوید دو راه احتمالی برای حل پارادوکس در این سناریو وجود دارد. در ابتدا به مدلی به نام «تاریخ‌های پیوسته» اشاره می‌کند که در آن کل زمان (گذشته، حال و آینده) عن پیش ت. به این صورت می‌توانید در تاریخ مربوط به خود به نقطه آغازین زمان سفر کنید. اما در مدل «جهان بلوکی» شخص می‌تواند به گذشته بازگردد، اما نمی‌تواند آن را تغییر دهد. با توجه به این دیدگاه، پارادوکس پدربزرگ هرگز به وجود نمی‌آید. از طرفی در گزینه دوم می شود.

سفر در زمان با کرمچاله

پارادوکس پدربزرگ و جهانهای موازی

دومین روش برای سفر به گذشته، نظریه‌های فیزیک کوانتومی را دربرمی‌گیرند. بر اساس این نظریه یک رویداد می‌تواند دارای نتایج احتمالی با احتمالات مختلف باشد. بر اساس دایرةالعمارف فلسفه استنفورد، تعبیر «جهان‌های متعدد» در نظریه کوامرومی، خروجی‌هاان نمان نتمارن. بر اساس این دیدگاه پارادوکس پدربزرگ به صورت تصویری حل می شود که مسافر زمان در بازهای زندگی می کند که در آن پدربزرگ با عمر طولانی زندگی کرده است تا فرزندی داشته باشد و در بازهی زمانی به گذشته بازمی گردد تا او را بکشد و هرگز متولد نشود. دایرةعارف استنفورد نیز استدلالی قوی را برای عدم وجودالم نوسان بین بارهای زمانی موازی ها مارنئ. بر اساس سخنرانی هاوکینگ در سال ۱۹۹۹، این فرضیه سناریوهای علمی مانند فیلم «بازگشت به آینده» است.

اگر جهان‌های موازی یکپارچه را قطع کنند، می‌توان پدربزرگتان را بدون استفاده از خود به قتل برسانید.

فیلم بازگشت به آینده در سال ۱۹۸۵ ساخته شده در آن زمان تعریف «جهان موازی» از پارادوکس پدربزرگ نوعی حدس دلسفی. بااین‌حال در سال ۱۹۹۱، فیزیک‌دانی به نام دیوید دیوچ فرضیه‌ای محکم‌تری را برای آن ارائه کرد. دیوچ نشان داد با اینکه بازهای زمانی موازی نمی تواند با تغییر ایجاد کند، این موقعیت در مجاورت منحنی شبه زمانی بسته (CTC) و با بازگشت منحنی های کرمچال های روی خود تغییر می کند. در اینجا بر اساس سناریوهای علمی تخیلی، بازه‌های مختلف با برخورد می‌شوند. در انتیجه وقتی CTC در گذشته حلقه می‌زند، در گذشته بازه‌های زمانی دیگری است. اگر این نظریه را اثبات کنید، می‌توانید پدربزرگ را در کودکی‌اش بکشید، بدون اینکه خود را حذف کنید. در این صورت پدربزرگ شما در دنیای دیگر موازی هرگز نخواهد داشت و قاتل پدربزرگتان در دنیای دیگری ادرد.

حل پارادوکس پدربزرگ؟

شاید عجیب به نظر برسد اما شواهدی تجربی برای راه حل دیوچ برای پارادوکس پدربزرگ وجود دارند. در سال 2014، گروهی از دانشگاه کویین‌زلند به بررسی سناریوی سفرهای ساده‌تر در زمان پرداختند که با آن شامانطقیب را بشمارند. پژوهشگرها مقاله خود را همان سال در مجله Nature Communicaitons منتشر کردند. ایده اصلی هم این بود که یک ذره زیراتمی باید به گذشته بازگردد تا کلیدی را که باعث رنجش ردر نری شود.

یکی از ویژگی‌های نظریه کلیدی این است که احتمالات ممکن است خودسازگار باشند. برای مثال در نمونه پژوهشی کویینزلند، اگر احمال به عقب برگشتن ذره در زمان ۵۰-۵۰ باشد، احتماریً حهواریً هواریًً در نبود ماشین زمان، پژوهشگرها آزمایشی یک زوج فوتون انجام دادند که از نظر منطقی همارز با تک فوترویجب یجهم‌ارز با تک فوتوخبیج جهم‌ارز با تک فوتوخبیج جهم‌ارز با تک فوتسویجبی انجام شد. این آزمایش موفقیت آمیز و نتایج آن نظریه خودسازگاری دیوچ را بررسی کرد.

اثر پروانه‌های و سفر در زمان

پارادوکس پدربزرگ و اثر پروانه‌ای

کشتن پدربزرگ در زمان کودکی‌اش تنها راه متولد نشدن شماست. امتمالهای دیگری هم وجود دارند. در سیستمی که به اندازه‌ای کافی باشد، حتی کوچکترین تغییر ممکن است پیامدهای بلندمدتی به‌دنال دادی باشد. درست مانند اثر پروانه‌ای که با زدن پروانه می‌تواند باعث ایجاد طوفانی در هزاران کیلومتر آن طرف شود. ری برادبوری، نویسنده علمی تخیلی در داستان «صدای طوفان» در سال ۱۹۵۲ فرضیه‌ای مشارنه‌ای رارانیو. شخصیت داستان برادبوری به زمان دایناسورها بازمی‌گردد و در این زمان به صورت تصادفی روی یک پروانه قدم می‌گذارد و سپس به زمان حال باز می‌گردد و با جامعه روبهرو می‌شود که برایش قابل‌شناسایی نیست. در نتیجه، اگر تغییرات اجتماعی به اندازه‌ی کافی تأثیرگذار باشد، مسافر زمان حتماً با کشتمایی بدربزرگش ماتول است که به اندازه‌ی کافی تأثیرگذار باشد، زمان حتماً با کشتمایی پدربزرگش ماتول ا ربزرگش ماتول از

مقاله مرتبط:

انتومی در پارادوکس پدربزرگ هم همین نتیجه را خواهد داشت؟ بر اساس پژوهشی که به طور کامل در آزمایشگاه ملی لوس آلاموس انجام شد، دوره تاریخی تاریخی انجام پذیرفتن از آن اسار نه اینردن پژوهشگرها از کامپیوتری کوانتومی برای شبیه سازی سفر به گذشته استفاده کردند در این سفر بخشی از اطلاعات بهشدت آسیب دیدند که همارز محاسباتی قدم گذاشتن روی یک پروانه در عصر ژوراسیک بود; اما داستان برادبوری، اثر پیوسته‌ای گذشته در زمان حال بسیار اندک و ناچیز خواهد بود. البته این خبر خوبی برای آینده‌ی زمان است. در نتیجه تا زمانی که از کارهای احمقانه‌ای مثل کشتن یکی از اجداد مستقیم خود جلوگیری کنید، می‌توانیم.

[ad_2]

Drake Beck

کارشناس سفر. خالق دوستانه نویسنده هیپستر دوست. دانش آموز عمومی.

تجربه جذاب بازی انفجار: آشنایی با پدیده‌ای پرطرفدار
دفتر کار درسی: راهنمای کامل برای سازماندهی و مدیریت بهتر تحصیلات
کتاب کار ریاضی: ابزاری جذاب برای تقویت مهارت‌های ریاضی
Welcome to Real Estate Canada: A Guide to Buying, Selling, and Investing
Discover Your Dream Home: House for Sale Canada
Exploring the World of Realtor Canada
تماس با ما