کشور کلان شهرها از جهش ملکی؟

[ad_1]

علامتی که تا نیمه امسال از ورود هفت کلانشهر به فاز «پساجش» دریافت شد، در نیمه زمستان نیز به شکل دیگری ارزیابی شد و نشان داد کلانشهرها از فاز جهش مسکن عبور کرده است. دستگاهی که برای سنجش عبور کلانشهرها از جهش مسکن استفاده می‌شود، «نسبت قیمت مسکن تهران به کلانشهرها» است که به واسطه آن فاصله ملکی تهران و هفت کلانشهر دیگر از هزینه‌های ابتدایی ارزیابی می‌شود. اطلاعات حاصل از این سنجش نشان می دهد فاصله احیا شده قیمت مسکن در تهران و هفت کلانشهر دیگر برای پنجمین ماه متوالی ثابت مانده و این ثابت نشان دهنده از جهش و ورود تمام عیار به فاز پساجش در بازار مسکن کلانشهرهاست.

به گزارش «دنیایاقتصاد»، بررسی داده های مربوط به تغییرات قیمت پیشنهادی مسکن در هشت کلانشهر کشور شامل تهران، مشهد، قم، کرج، اصفهان، اهواز، تبریز و شیراز مربوط به فایل هایی است که در «بازار نیازمندی های دیوار آنلاین» ثبت شده است، یک. دید کلی نسبت به وضعیت بازار مسکن و تغییرات تورمی آن در کلانشهرها می‌کند. اگر این قیمت‌ها پیشنهادی بوده و ممکن است در نتیجه به عنوان قیمت نهایی ثبت شود، بیشتر یا کمتر از این مقدار باشد، اما تجربه ماه‌های اخیر نشان داده شده بین تورم مسکن پنهان (تورم فایل‌های ملکی ثبت شده در فایل‌های فروش) و تورم ماهانه از فاصله دور بسیار ناچیز بوده و گاهی این دو آمار منطبق است.

«دنیایاقتصاد» در نیمه امسال در گزارشی با عنوان «رتبه تورم مسکن هشت کلانشهر»، با مبنا قرار دادن مقدار تورم نشان داد قیمت مسکن تهران و کلانشهرها که در آغاز دوره جهش یعنی سال 97 به قله رسیده بود، در حال احیا و کم. شدن است. در واقع تورم اولین دستگاهی بود که برای اثبات ورود کلانشهرها به پساجش از آن استفاده شد. ماجرا از این قرار بود که در سال 97 جهش قیمت مسکن تهران همزمان با رونق آغاز شد. به این ترتیب تورم مسکن در پایتخت طی آن سال به 84درصد رسید و این در حالی بود که سالانه مسکنر کنورم سالانه مسکنر کنکور سال 97

آمار اولین سال جهش مسکن به روشنی نشان می دهد این پایتخت بود که پیشتاز جهش شد و پروان قیمت مسکن شهران شهرانش به این ترتیب از سال 97 همزمان با شروع جهش فاصله بین سطح قیمت مسکن در تهران و سایر کلانشهرها شکل گرفته بود که طبعا این فاصله را به مرور زمان احیا میشد.

اما ورود علائم به فاز پساجش از نیمه اول امسال، به نحوی که در ماههای نخست سال حتی قیمت اسمی مسکن نیز کاهش یافت و از تیرماه افت قیمت واقعی مسکن (پایینتر تهران سطح تورم نسبت به تورم عمومی) آغاز شد و ادامه یافت. خبرم کن. نیمه امسال در حالی که تورم نقطه‌های مسکن در پایتخت به 34درصد رسید، نقطه تورم نقطه‌ی هفت‌نوریگنم. اما کاهش قابل‌توجه فاصله تورم نقطه‌های تهران و هفت کلان‌شهر به عنوان اولین امت وروان اولین عامت ورود کلان‌شهامت ورود کلان‌شهامت وهامت ورود کلان‌شهانه‌ها بپهان

کشور کلان شهرها از جهش ملکی؟

تثبیت فاصله قیمت تهران و کلان شهرها

اکنون نیز عبور از جهش و ورود تمام عیار به پساجش در بازار مسکن کلانشهرها با دستگاه سنجش متفاوتی شرستگاه سنجش متفاوتسی شبر. این دستگاه فاصله قیمت مسکن تهران و کلانشهرهاست را به نسبت محاسبه و مقایسه می کند. در سال 97 همزمان با شروع جهش مسکن در تهران و بازماندن هفت کلانشهر از این روند تهران تهران طهران هرسابین. به بیان دیگر قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در پایتخت طی سال 97 حدود پنج برابر این قیمت در سایر کلانشهرها بود که این مقدار کمتر از سال 71 تا آن زمان ثبت نشد و پس از آن نیز تکرار نشد. پس از این قله‌زنی نسبت به قیمت مسکن تهران و کلانشهرها، روند احیای فاصله قیمت آغاز شد.

در تهران تورم مسکن در سالهای 98 و 99 ادامه داشت اما جهش در کلانشهرها نیز در این سالها در این سالها نیزنرر بود. مقدار همیشگی این نسبت در دوره های پیش از جهش دستکم از سال 71 به بعد که مورد بررسی قرار گرفته، همیشه حدود 2 بوده و در نتیجه احیای این نسبت نیز از قله 8/4 باید تا تنزل به حدود 2 واحد پیش میرفت. روندیا در سالهای متوالی به شکلی پیش رفت که به همین ترتیب در سال 98 به 4/3 رسید و در سال 99 4/2 واحل پینکد ال. ابتدایی سالجاری که فاز پساجش در تهران آغاز شد، احیای نسبت قیمت مسکن تهران به کلانشهرها نیز سریع تر شد، چرا که از یک سو روند رشد قیمت در کلانشهرها ادامه داشت و از سوی دیگر بازار مسکن تهران در فاز ثبات را تجربه می کرد. به این ترتیب صورت کسر در همین مورد ثابت شد و مخرج همچنان در حال افزایش بود. این موضوع به کاهش نسبت قیمت مسکن تهران به کلان‌شهرها در بهار حدود 4/2 واحد منجر شد. اما از نیمه‌ی امسال به کمترین مقدار در سال‌های اخیر رسید و به استاندارد همیشگی در مقاطع غیترار رسید. از مهر ماه امسال این نسبت به 1/2 واحد کاهش یافت و مقدار آن در ماه‌های آبان، آذر و دی نیز ثابت ماند.

قیمت مسکن در کلانشهرها، چند؟

محاسبات “دنیایاقتصاد” بر اساس قیمت پیشنهادی فایلهای فروش مسکن در تهران و هفت کلانشهر که تجربه نشان می دهد با سطح قیمت قطعی فاصله زیاد نیست، نشان می دهد در بهمن ماه نیز برای پنجمین ماه متوالی مقدار نسبت به همین ثابت مانده و 1/2 بوده است. به این ترتیب ورود تمام عیار به فاز پساجهش ملکی در هفت کلانشهر نیز که علامت آن نیمه امسال بود، در زمستان امسال با ماندن فاصله احیا شده قیمت مسکن تهران و کلانشهرها ثابت شد.

این روند مثبت که در مسیر پایداری در همه نواحی بازار مسکن کشور به ویژه پایتخت و سایر کلانشهرها در جریان است، به طور مستقیم از اخبار مثبت حول وضعیت «ریسک تغییرات غیراقتصادی» بوده است که از آذرماه ابتدایی با سرگیری مذاکرات برای تحریم ها حل شده است. منتشر شده است.

در بهمنماه قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در فایلهای ثبت شده در بازار نیازمندیهای آنلاین دیوار در کرج 14 میلیون تومان، در مشهد 15 میلیون و 100 هزار، در اصفهان 19 میلیون و 600 هزار، در تبریز 14 میلیون و 200 هزار، در شیراز 19 میلیون و 100 هزار، در اهواز 12 میلیون و 700 هزار تومان و در قم 13 میلیون و 700 هزار تومان است. به این ترتیب قیمت مسکن در هفت کلانشهر کشور به جز تهران در فایل‌های ارائه شده به بازاور منرووبهواوب

در تهران نیز هنوز گزارش رسمی از وضعیت بازار مسکن در ماهی که منتشر نشده است اما بر اساس داده های مربوط به قیمت فایل های عرضه شده در بازار نیازمندی های آنلاین حدود 33 میلیون تومان بوده است. همچنین از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه رشد قیمت مسکن در هفت کلانشهر کشور 6 / 15‌درصد و صنر دور. بررسی میزان تورم نقاط مسکن تهان و کلانشهرها در بهمنماه نیز موید مسکن در بازار مسکن بهر کلانشهرها به دنبال مسیری است که در تهران طی شده است. نقطه تورم نقاط مسکن در هفت کلانشهر طی ماه گذشته به حدود 20درصد رسیده است و این یعنی سطح تورم نقاط در بازار مسکن پایتخت و سایر کلانشهرها تقریبا برابر شده است. همچنین سرعت رشد ماهانه قیمت مسکن در تهران و هفت کلانشهر به نسبت قیمت مسکن تهران به کلانشهرها برای پنجمین ماه متوالی روی مقدار نصف ثابت است.

اگر بخواهیم دقیقتری از احتمال احتمالی سطح قیمت مسکن در هشت کلانشهر تهران داشته باشیم، بر اساس تجربیات گذشته باید نسبت به 2 واحد کاهش یابد و این امر به دو طریق ممکن است; یا اینکه سطح قیمت مسکن در پایتخت کاهش پیدا کند یا اینکه قیمت در هفت کلانشهر دیگر قدری افزایش پیدا کند تا مقدار مشابه 1/0 دیگر افت کند و به سطحی که همیشه در زمان های ثبات بازار تجربه شده است، برسد. با این وصف و با توجه به اینکه ثبات نسبی در بازار مسکن سایر کلانشهرها دستکم پنج ماه است که می شود، بعید به نظر می رسد این نسبت با افزایش مخرج، یعنی رشد قیمت مسکن کلانشهرها به 2 واحد برسد و گزینه محتمل این است که سطح قیمت باشد. مسکن در تهران قدری تنزل پیدا کند تا فاصله همیشگی آن با سایر کلانشهرها به طور کامل احیا شود.

آینده قیمت مسکن در کلانشهرها

مشاهده احیای رابطه قیمت مسکن و کلانشهرها و ثبات نسبی در بازار مسکن هفت به اضافه یک کلانشهر در کشور این سوال را ایجاد می کند که آیا مسیر برگشت قیمت مسکن و شکل گیری یک ثبات پایدار در این شهرها وجود دارد؟ درباره آینده قیمت مسکن در کلانشهرها و به طور کلی در کشور 2 سناریو وجود دارد که در این زمینه وجود دارد.

سناریوی محموله این است که در صورت تلفیق غیراقتصادی تحتتاثیر نهایی احتمالی توافق در وین بر سر رفع تحریمها، اثر آن به شکل کاهش قیمت مسکن در تهران مشهود می شود و با قدری فاصله، در سایر کلانشهرها نیز قیمت ها با قدری وارد فاز می شود. پایدار خواهد بود. احتمالاً این احتمال وجود دارد که نتیجه نتیجه بخش مذاکره با توجه به این موضوع به این فوق‌العاده بازار مسکن در تهران و هم‌چنین در سایر کلانشهرها به صورت همزمان رخ می‌دهد و تورم ماه ملکی در کلانشهرها پس از توافق در حد ریزنو تثبیت می‌شود. ؛ اما با توجه به تجربه سال‌های گذشته، معمولا این پایتخت است که پیشتاز تغییر تورمی باروار مسکن اسانین رینبب است.

اما یک مانع جدی در برابر افت قیمت مسکن در حال حاضر وضعیت تورمی بازار مصالح ساختمانی است. مسائل ابتدایی امسال بازارهای پرنوهسان را تجربه کرده و این یک مانع برای کاهش یمسال کتساساس است. اما اگر توافق نهایی شود، تأثیرگذاری آن به مراتب بیشتر از تأثیرگذاری تورم مصالح بر قیمت مسکن خواهد بود و جو روانی ایجاد می‌شود به دنبال آن می‌تواند زمینه کاهش قیمت مسکن در تهران و بازگشت از اضافه‌پرش را فراهم کند. همچنین سایر کلان‌شهرها به دنبال چنین تغییراتی در سطح قیمت‌ها خواهند بود.

[ad_2]

Aron Trujillo

نرد اینترنتی. ارتباط دوستانه مبشر قهوه. متخصص موسیقی بسیار متواضعانه. مدافع تلویزیون آماتور

سایت dancebet: رقص کنید، پیش بیایید، برنده شوید!
تجربه جذاب بازی انفجار: آشنایی با پدیده‌ای پرطرفدار
دفتر کار درسی: راهنمای کامل برای سازماندهی و مدیریت بهتر تحصیلات
کتاب کار ریاضی: ابزاری جذاب برای تقویت مهارت‌های ریاضی
Welcome to Real Estate Canada: A Guide to Buying, Selling, and Investing
Discover Your Dream Home: House for Sale Canada
تماس با ما