۲۵ هزار تن آلاینده داروی خطرناک در خانه‌ها

[ad_1]

قت خانه‌تکانی است، مردم به تکاپو افتاده‌اند. از تمیزی پنجره‌ها و اتاق‌ها تا سروسامان دادن به کمد و قفسه‌ها حتی یخچالی که یک سال اتارکانارطا می‌کند. همان داروهایی که چندشان تاریخ مصرف گذشته و به عادت ایرانی ها هر سال چند هفته مانده به آخر سال، دور انداختن هایشان همراه با دیگر محصولات معمولی آغاله های معمولی آغاز می شود.

به گزارش همشهری، اقدامی که به گفته نوشین محمدحسینی، مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فراورده های سلامتمحور «خطرناک» است، چرا که مخرب و سرطانزای آن از روش های مختلف به چرخه زندگی افراد برمی گردد. به متخصصان سرانه مصرف دارو در کشور 3 تا 4 برابر مصرف سرانه جهانی است و ایران با جمعیت 80 میلیونی به اندازه کشور 1.5 میلیون نفری چین دارو مصرف می کند که 10 تا 15 درصد آنها خودسرانه است. بخشی از آن‌ها هم به‌دلیل نگهداری نامناسب و تمام شدن تاریخ مصرف همراه با مصرف‌های معمولی دور ریخنه معمولی دور ریخنه معمولی دور ریخند. اما امسال وزارت بهداشت و سازمان غازغذهداشت و سازمان غذا و دارو با راه‌اندازی یک پویش جدید، قصد دارنر شیوه علمی‌تر بهارنرنرناواری راهاندازی این پویش، خبری است که محمدحسینی دیروز در نشست خبری مجازی به آن اشاره کرد و گفت: «در روزهای آینده با همکاری داروخانه ها، جعبه هایی برای جمع آوری تاریخ مصرف داروهای گذشته و دورریز در نظر گرفته می شود و احتمالاً شرایطی فراهم می شود که مردم این داروها را مصرف کنند. دارو را داروخانه‌ها بدهند. »

بهگفته مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فراورده های متمرکز، در پایان هر سال، تعداد زیادی از آلاینده های دارویی در دوره خانه های نوروزی همراه مسافران معمولی وارد چرخه طبیعت می شوند و خطرات ناشی از دفع غیراصولی و غیربهداشتی ها را دارند. به گفته محمدحسینی آنتیبیوتیکها جزوات پرخطر در این زمینه و باید جلوی دورریز را گرفت: «مصرف این دارو در روند درمان ناقص میماند یا دارو، اثربخش نبودن آن و نگهداری غیراصولی به دورریزشان می شود. آنتیبیوتیکها اگر در مصرف معمولی قرار گیرند، می توانند دوباره به چرخه زندگی برگردند و این مسئله از طریق سبزی، آب آشامیدنی، گیاهان یا گیاهان مصرف کننده سبزی می گیرند و مقاومت میکروبی ایجاد می کنند.

مقاومت میکروبی هم یعنی دوره درمان بیماری های عفونی طولانی تر و امکان درمان هایی ازجمله پیوند و شیمیدرمانی را کم می کند. » او ادامه داد: «داروهای شیمیدرمانی هم اگر باقی بمانند به هیچ عنوان نباید در باغ های معمولی دور ریخته شوند، چرا که بهشدت سرطانزا هستند و معمولاً از طبیعت حذف نمی شوند. اگر در خصوص امحای آن‌ها دقت کافی داشته باشید برای سلامت جامعه پرخطر خواهند بود. داروهاي داروهاي هم جزو همين داروها هستند. » این مسئول معتقد است که اگر 25 میلیون خانواده ایرانی در همین چند روز پایانی سال هر کدام 100 گرم دارو را به شکل غیراصولی دورریز کنند 25 هزار تن آلاینده داروی خطرناک وارد چرخه طبیعت می شود و این بسیار نگران کننده خواهد بود «سالهای گذشته پویشهایی برای اطلاع رسانی مناسب. امحای درست پسماندهای دارویی صنایع و داروخانه ها انجام شد، در ارتباط با داروهای خانگی هم باید انجام شود که حذف این داروها بسیار مهم است. »

او درباره نحوه اقدام این خانواده ها برای دور ریختن داروها توضیح داد «تا سال گذشته این توصیه می شود که داروهای تاریخ مصرف گذشته را در 2 بسته دارویی برای داروهای معمولی و وسایل بر روی شیشه های شربت در نظر بگیرند، اما این توصیه های دیگر داده شده است. بهترین روش، تحویل این داروها به داروخانه‌هاست، چرا که پزشکان داروساز ما نسبت به عروساز ما نسبات با نگهداری این داروها نگهداری می‌کنند. بر این اساس احتمالاً در روزهای آینده جعبه‌هایی در داروخانه‌ها برای جمع‌آوری داروهای دارویی منازل ایجاد می‌شود و ما از جمع‌آوری نهایی آنها را شرکت‌های امحا میدهیم.» محمدحسینی درباره زمان آغاز این پویش هم گفت: «از روز گذشته اطلاع رسانی در اینباره آغاز شد و زمان تحویل داروهای دورریز به داروخانه ها اطلاع رسانی خواهد شد; بنابراین از مردم خواهش می کنند در خانه تکانی ها، داروهای دورریزشان را داخل خانه های معمولی قرار نمی دهند و تا زمان اطلاع رسانی از سوی ما به همان شیوه ای که اعلام می کنند نسبت به بسته بندی و نگهداری موقت آنها در مکانی ایمن و دور از دستیابی به کودکان اقدام کنند.

این مسئول همچنین درباره اینکه آیا آماری از داروها تاریخ مصرف گذشته داریم، گفرن: «داروهای دورنیز گفرنگف اما اگر مقایسه بین آمار فروش و مصرف داروها وجود داشته باشد، تفاوت بزرگی را نشان می دهد که بسیانرسسورساورسوز. اگر چه این موضوع به تنهایی عامل مصرف داروهای خودسرانه نیست چرا که در کشور ما به‌شدت دارو ارزان است و این ارزانی بیش از اندازه باعث می‌شود که مصرف معکوسی در کشور رخ دهد و در همسایه‌ها با قیمت بالاتر فروخته شود. او ادامه داد: «در خانه تمام ایرانیها باکس دارو و انواع و اقسام داروهای ضدبیوتیک و مسکن دارد و در اینباره باید فرهنگسازی و اطلاع رسانی صورت بگیرد که مردم بدانند داروی مصرفی بسیار خطرناک است. آن‌ها باید از همین مصرف دارو به میزان نیاز و مشکلی که واقعاً وجود دارد محدود کند. برخی از داروها بهعنوان کمکهای اولیه باید به تعداد کم در هر خانه ای باشد و در اینباره مردم می توانند با راهنمایی پزشکان داروساز نسبت به نگهداری اقدام کنند.

[ad_2]

Kellen Odom

مدافع رسانه های اجتماعی گیک غذا. کاوشگر. علاقه مندان به تلویزیون پیشگام بیکن افراطی. کل نینجا اینترنت. تنظیم کننده.

تجربه جذاب بازی انفجار: آشنایی با پدیده‌ای پرطرفدار
دفتر کار درسی: راهنمای کامل برای سازماندهی و مدیریت بهتر تحصیلات
کتاب کار ریاضی: ابزاری جذاب برای تقویت مهارت‌های ریاضی
Welcome to Real Estate Canada: A Guide to Buying, Selling, and Investing
Discover Your Dream Home: House for Sale Canada
Exploring the World of Realtor Canada
تماس با ما