۲ جلسه به قتل از چوبه‌دار فاصله گرفتند

[ad_1]

شرق: دو مردی که در پرونده‌های مرتکب قتل شده بودند، یکی با رضایت اولیای‌دم و رونده‌های اولیای‌دم قتل شده بودند، یکی با رضایت اولیای‌دم و دیگری با نظرنکامن ناوانام. به گزارش خبرنگار ما، هر دو این پرونده‌ها در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان مورد رسیدگی قرار گرفت.

در پرونده مردی که همسر دوم خودش را زیر گرفته و به اولین بار آورده بود، محکوم شد. این مرد در سال ۹۶ به قتل شد. همه او مدعی بود همسرش را به قتل نرسانده اما دوربین های مداربسته هایی که صحنه درگیری را ضبط کرده بودند، بهوضوح نشان داد که رن جوان به قتل رسیده است.

خانواده ای که مردی میانسال است، سه سال قبل درگیری با همسر دومش او را زیر گرفت. متهمان ادعا کردند با همسرش عمدی اما بعد از اینکه ماموران دوربین های مداربسته جاده را بررسی کردند، متوجه شدند این مرد بعد از پیادهکردن همسرش، او را زیر گرفت و سپس فرار کرد.

در جلسه رسیدگی به این پرونده فرزند بزرگ و مادر مقتول درخواست قصاص کردند. مادرزن این گفت: دختر من همسر دوم مرد بود. همسر اول داشت، با این حال با دختر من ازدواج کرد و به وعده‌هایش درباره جدایی از همسر اولش در عم. دخترم از او سه فرزند داشت و نمی‌توانست جدا شود، این خیلی زود با هم درگیری ر او خیلی خخترذیر ر. به همین خاطر هم دخترم تصمیم داشت از او جدا شود که دامادم او را زیر گرفت.

ملاقات در موقعیت قرار گرفت ، گفت: مرگ همسرم اتفاقی بود. و خطاب به فرزندش و مادرزنش گفت: من مریم را دوست داشتم و اگر دوستش نداشتم از او سه فرزندم. من نمی‌خواستم طلاقش بدهم بذار ببینمت روز حادثه او را سوار ماشین کردم تا با هم صحبت کنم و مشکلمان را حل کنیم اما او عصبانی بود و داد و فریاد کرد و از من خواست که ماشین را نگه دارم تا پیاده شوم، در حین پیاده شدن بود که با او برخورد کردم.

جلسه دادگاه در دادگاه گفت حاضر است دارایی‌اش را به مادرزن و فرزندانش بدهد. او در همان جلسه موفق به جلب رضایت نهایی شد. با توجه به اینکه برای دو فرزند صغیر مشارکتی زرند صغیر سهمی از دیه مشخص نشده بود، عالی کشور حکم را نقض کهمرو بم را شکست کهمرو ب. دادگاه در جلسه بعدی دادگاه که در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، درخواستی خششعروان کرد و گفترسایا در هیئت هیئت وارد شور و نهایتاً قضاوت را به قتلمدی مجرم تشخیص دادند و او را به 30 ماه حبس محکوم کردند.

قتل اتفاقی همدست با اسلحه آمریکایی

در پرونده ای که آن‌هم در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران دومین بار صادر شد، پسری که همدستش را پسری که همدستش را اتفاقی کشمحح کرد.

آبان سال ۹۷ پسر جوانی جسد نیمه‌جان مرد ۲۸ساله‌ای به نام حامد را به بیمارستان منتقل و فرار کرد. حامد که گلوله خورده بود، تحت عمل جراحی قرار گرفت اما به خاطر انرژی جان سپرد. پلیس به تحقیق پرداخت و خانواده حامد را شناسایی کرد. پدر حامد در بازجویی‌ها گفت: پسرم با دوستش آروین بیرون رفته بود و من شک ندارم آروین با شلیک گلوله پسکشم شلیک گلولا پستم. به دنبال اظهارات این مرد آروین 30 ساله است که در پرونده‌اش دچار فقر و خفتگیری شد و به قتل اعتراف کرد اما مدعی شد که قتل اتفاقی بوده است.

وی گفت: من از مدت‌ها قبل حامد را می‌شناختم. آخرین بار حامد با من تماس گرفتم و خواستم تا با هم دستی به دستگیره بزنیم. من هم قبول کردم. من با خودرو دنبال حامد رفتم. در اتوبان همت بودیم که حامد از من خواست تا سلاح را که همراه داشتم، به او نشان دهم. اسلحه را پشت کمرم پنهان کرده بودم. آن را بیرون آوردم اما اسلحه مسلح بود و ناخواسته دستم روی ماشه رفت و یک تیر به حامد شلیک شد. رد حامد را به بیمارستان رساندم و فرار کردم‌.

وی ادامه داد: من هیچ خصومتی با حامد نداشتم و تیر ناخواسته از اسلحه شلیک شد. د‌رحالی‌که پدر حامد علیه آروین به قتل عمدی شکایت کرده بود، شواهد داد نشان داد آروین غیرعم داس بدداد آروین غیرعم هاس بداد هروین غیرعم هاس بدداد.

با تکمیل تحقیقات پلیسی روشن شد آروین و حامد در 9 فقره سرقت مسلحانه شرکت کرده و دسعر. اما همیشه با هم درگیری نداشتند و انگیزه‌ای برای قتل حامد وجود ندارد. با افشای این ماجرا آروین گفت: من و حامد چند نفر را در ماجراهای خاص به‌عنوان مسافر به‌عنوان مسافر مهسوار مهقلان مسافر مهسوار مهقوان کبار.

وی در تشریح زورگیری‌هایش به پلیس گفت: یک بار یک زن را به دام انداخت و از او گرفت. یک‌بار هم مرد جوانی را در بلوار امیرکبیر شهرک راه‌آهن سوار ماشین کردیم. ما با اسلحه قلابی او را تهدید کردیم و اموالش را زدیم. این درباره تهیه اسلحه به مأموران گفت: من و حامد از سال‌ها قبل با هم دوستیم.

او پسر جوانی به نام بهروز را می‌شناخت که مهندس بود. او در خانه ویلایی در شمال شهر زندگی می‌کرد. یک روز من و حامد به خانه بهروز رفتیم و او جعبه‌ای را که داخل آن اسلحه بود به من داد. بعد از آن تصمیم گرفتیم با تهدید اسلحه خفت‌گیری کنیم. با اظهارات پسر جوان بهروز دستگیر اما ادعا کرد اسلحه را به آروین نداده است.

این پسر ادعای عجیبی را مطرح کرد و گفت: آروین و حامد به خانه‌مان آمدند. جعبه یادگاری را که مادربزرگم از آمریکا برایم آورده بود به آنها نشان دادم . اما آنها جعبه را با خود بردند. بعد از رفتن آنها بود که متوجه شدم دو سنگ قیمتی هم از خانه‌ام سرقت کرده‌اند. همان موقع با آنها تماس گرفتم و خواستم جعبه را پس بدهند ؛ اما وقتی آن را پس دادند، داخل جعبه هیچ اسلحه‌ای نبود.

در نهایت پرونده آروین به قتل شبه‌عمد، در 9 فقره‌ی مجروح، آدم‌ربایی و همچنین نادارننگ مشارکت کنید. این در حالی بود که وی موفق شد هفت نفر از شاکی‌ها را جلب کند.

آروین در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه رفت و اولیای‌دم برنی او درخواست قصادص کرد.
تنها شاکی پرونده‌های مسلحانه نیز وقتی در جایگاه ویژه مسافران قرار دارند، گفت: این و دوستش مرا بهعنوان سوار ماشین کردند اما به رویم اسلحه کشیدند و با تهدید اموالم را دزدیدند. سپس جلسه روبهروی قضات می کند. وی گفت: کشف مسلحانه را قبول دارم و پشیمانم.

وی درباره قتل همدستش نیز گفت: وقتی حامد از من خواست اسلحه را به او نشان دهم اشتباهی تیر شلیک شد. من خودم شوکه شده بودم. به همین خاطر فوری او را به بیمارستان رساندم. من اینجا هستم، نیستم، نیستم. کشته‌شدن دوستم اتفاقی بود.

در پایان قضات وارد شور شدند و جلسه را به خاطر قتله‌عمد به پرداخت دیه و به خاطر سسرقن کهرزن نهرزند.

[ad_2]

Kendrick Patel

پیشگام مادام العمر الکل. پزشک بیکن. گورو معمولی تلویزیون نرد قهوه. عاشق توییتر. کاوشگر آماتور