آیا سویه امیکرون می تواند به پاندمیک ۲ ساله پایان دهد؟ – زومیت

[ad_1]

سرعت انتشار بسیاری از امیکرون ها، استراتژی های مختلف در واکسیناسیون و سطوح مخترنیون و سطوح مخترنین دهارنرر هارنررآیهارنررهارنرر. نظر در این مورد چیست؟

در یازدهم ژانویه سال جاری میلادی، حدود یک ماه پیش و تنها هفتم از اولین گزارش هفته بعد از مشاهده انواع امیکرون، در مورد بزرگ سازمان به گونه ای جدید ویروس کووید از سمت غرب به شرق جهان هشدار داد. هنس هنری کلاگمدیر منطقه سازمان بهداشت جهانی در اروپا میگوید از 53 کشور اروپا و آسیای شرقی 50 کشور درگیر گونه های امیکرون ویروس کووید 19 شده اند. کلاگ معتقد است کشور باید با توجه به وضعیت اپیدمیولوژیک خود، منابع در دسترس، سطح واکسیاسیون کامل جمعی و وضعیت سیاسی اجتماعی جامعه به بهترین شکل ممکن خود را برای مثال امیکرون آماده کنند. در هفته های اخیر اروپا و ایالات متحده آمریکا با این گونه جدید مواجه شدند. در انگلستان، یکی از کشورهایی که چندین تعداد موارد در آن گزارش شده است، در ماه گذشته و فتورنری ۱۶۰هرواری ۱۶۰تورادی گزارش شده است. دانشمندان معتقدند دیگر نیز با موج بزرگ انتشار سریع امیکرون خواهند شد.

با این که سازمان بهداشت جهانی و برخی دیگر پیشتر این احتمال را مطرح کرده اند که میزان مصرف آن به امیکرون و بهتبع آن، جهش در مصونیت کوتاهمدت افراد جامعه در مقابل می تواند نشان های از شروع روند پایان همه گیری این بیماری باشد، اما پژوهشگران معتقدند شرایط. قابل‌تغییر بوده و مدل‌سازی رفتار آینده‌ی بیماری است.

گراهام مدلیشبیه‌ساز رفتار بیماری‌های عفونی در دانشکده بهداشت و پزشکی گرمسیری لندن که یکی از نهادهای مشاور گامور گالوا است.

این بسیار زیاد است که فرصتی برای آماده کردن یک پاسخ مناسب در اختیار ما می‌گذارد.

انتشار سریع

تعداد بیماران به امیکرون در هر دو روز می‌تواند به دو برابر افزایش پیدا کند. بنابراین می توانم سرعت انتشار آن را از تمام گونه های قبلی بیشتر کند. سازمان‌های بهداشت جهانی می‌گویند انتشار امیکرون تقریباً مشابه بیماری‌های خفیف‌تر آنفولاسز. گویی امیکرون آنفولانزایی است که قرص روانگردان مصرف کرده باشد!

کریستینا پاگلتحلیل‌گر داده‌های سلامت در کالج لندن اشاره می‌کند:

ما چنین سرعتی را پیش از این ندیده بودیم. سرعتی بالا به این معنی است که نمی توانید با واکسیناسیون از امیکرون فرار کنید. حتی اگر بتوانید به همه واکسن بزنید تا اثربخشی کامل واکسن دو هفته زمان لازم است، تا آن مان در میانه ای موج امیکرون بود.

این باعث ایجاد سیاست‌گذاران و پژوهشگرانی می‌شود که به آن‌ها در موقعیت خطیری قرار گیرنده مشاوره می‌دهند. پاگل اینطور توضیح می دهد:

در این وضعیت یا شما باید محدودیت‌های جدید را خیلی زود انجام دهید یا این که اصلاً دست به کاری نزنین بزنید. اما اگر بخواهید منتظر باشید تا بینید پیش می‌آید و بعد از آن دست به کار شوید، آن موقع دیگر بسیار دیر خوا.

انگلستان نیز مانند دیگر، قوانین سختگیرانه‌ای خارجی را در ماه دسامبر وضع کرد. اما این تصمیم برانگیزی بود، بهویژه بر اساس گزارش های رسیده از آفریقای جنوبی در آن هنگام (که یک ماه قبل از تصمیم گیری با آمیکرون بود) شدت بیماری و تعداد تخت های روزانه نسبت به انواع قبلی کمتر به نظر می رسید، نتیجه ای که بعداً تجربه کردید. امیکرون در انگستان و دیگر کشورها آن را بررسی کردند.

مدل سازی

مدلسازان انگلیسی در ابتدا در مورد نحوه استفاده از اطلاعات رسیده از آفریقای جنوبی اختلاف نظر داشتید. به‌روزرسانی یک مدل کامپیوتری برای توضیح درباره خواص بیولوژیکی یک گونه جدید در اصل نسبتاً ساده است. بااینحال، با پیشرفت همه گیری، شبیه سازی پاسخ ایمنی پایه یک جمعیت یک کشور و در نتیجه، قضاوت در مورد سرعت انتشار گونه های جدید تا چه حد محدود خواهد شد، بسیار سخت تر شده است.

مقاله مرتبط:

در روزهای اولیه همه گیری، پژوهشگران بهسادگی می توانند فرض را بر این بگذارند که بیشتر مردم را در سراسر جهان به یک اندازه مستعد کوشید به وجود آورد، زیرا 19 یک ویروس جدید بود و هیچ واکسنی نیز دردسترس نبود. اما 12 ماه بعد از طرح‌های مختلف واکسیناسیون در گوشه و کنار جهان، تفاوت در انواع و تعداد واکسن‌های مختلف از کشوری به کشور دیگر تزریق می‌شود و همچنین دائماً در نرخ تأثیر و بهبودی، چشم اندازهای ایمنی‌شناسی را می‌دهد.

مارک وولهوساپیدمیولوژیست (همه‌گیرشناس) بیماری‌های عفونی در دانشگاه ادینبورگ انگلستان و مشاور دولت آن کشور می‌گوید:

این احتمال وجود دارد که این بیماری منجر به بیماری شود. اما واضح است که این تخمین ها را در یک جمعیت تشکیل می دهد که بیماری های قبلی را از سرگذرانده، برار می کند. وقتی چنین تخمین‌هایی زده می‌شود، رسماً باید تخمین‌ها را برای جمعیت‌های مختلف مد نظر دغی‌ها تشکیل دهند. این موضوع در همه جا صدق می‌کند.

واکسن توضیح

تفاوت در واکسیناسیون

پژوهشگرانی که در زمینه‌های شبیه‌سازی رفتار درمانی تحقیق می‌کنند به جزییات کمی داده‌های جمع‌آوری شده توروری معرّف شده‌اند توروس‌ها افمعروب‌شده‌اند. وولهوس می‌گوید:

هیچ تحلیلی وجود نداشت. خب ارقام چه بود؟ د درصد بیماری‌زایی کم‌تر؟ ۵۰ درصد؟ د درصد یا بیشتر؟

بااینحال پژوهشگران ویروس شناس بانفوذ و مشاوره می دهند به دولت فرض را بر این بگذارند که میزان بستری و مرگ و میر ناشی از امیکرون کمتر از موارد قبلی بود، موضوعی که به نظر شخصی وولهوس اشتباه بود. او معتقد است:

مشخص بود که چنین فرضی کاملاً بدبینانه باشد. من نمی توانم تصور کنم که موضوع از همان اول می توانم روشنتر از این باشد و در نتیجه این احتمال وجود دارد که بیماری امیکرون کمتری نسبت به گونه ای دلتا داشته باشد. کاملاً مشخص است که تبعات در نظر احتمالی وجود دارد که بر این سیاست‌ها تأثیر بگذارد.

ناهمگونی در میزان مصونیت در برابر موارد و عوامل دیگر مانند متفاوت بودن فاکتورهای پویایی جمعیتی از یک کشور به کشور دیگر کار می کند برای پیش بینی دقیق سرعت گسترش امیکرون در جهان و ازریابی آن، برای مثال، امیکرون در با نرخ و اکسیناسیون پایینتر چه رفتاری خواهد داشت. داشت، شده است. جولیان تانگ، ویروس شناس مشاور در درمانگاه سلطنتی لستر در انگلستان می‌گوید:

پاسخ دادن به این سوال بسیار مشکل است. تخمین‌های رایج در موارد مفید است، زیرا اگر گفته شود که الگوی انتشار امیکرون غرب اروپا به صورت ABC و در آمریکای شمالی به صورت XYZ و در آفریقا MNO است، چنین کاری کمک زیادی به کسی نخواهد کرد.

از دست رفتن مصونیت

کاهش مصونیت از واکسن‌ها در برابر امیکرون نیز به پیچیده‌تر شدن موضوع کمک کرده است. مطالعات آزمایشگاهی نشان می دهند که واکسن هایی بر روی ویروس غیرفعال شده است، که نیمی از کل 10 میلیارد واکسن توزیع شده در جهان را شامل می شوند، نسبت به واکسن های مبتنی بر mRNA ضدبادی کمتری دربرابر گونه ای امیکرون ایجاد می کنند. آیا این به معنی این است که امیکرون در موردی که بیشتر از این واکسن استفاده می کند سریعتر می شود.

به‌قاد وول‌هوس، لزوماً این طور نخواهد بود.

واکسن‌های ناشی از ویروس‌ها در مقایسه با انواع مختلف ویروس‌های مختلف، ممکن است به‌اندازه‌ای متفاوت باشد. از آنجایی که این نوع واکسنها در اصل در واکنش به درمانهای ویروسی که پاسخ ایمنی ایجاد می کنند، تولیدهایی می کنند که در مقایسه با شاخکهای تغییرات کمتری را تجربه می کنند. این سوال جالبی است ولی من پژوهشی رسمی در این مورد ندیده ام.

شاید دلیلش این باشد که در سطح جهانی داده‌های واقعی کمی در این مورد وجود دارد. پاگل یادآوری می‌کند:

امیکرون به‌تازگی در موردی که این نوع واکسن‌ها را استفاده کرده‌اند، شروع به گسترش کرده است.

از میانی که واکسن‌های نوع ویروس تضعیف‌شده استفاده کرده‌اند به نظر می‌رسد فیلیپین از آترساپذین هلی‌پین بیشترین آسیارشش. این کشور، به‌خصوص در پایتخت آن مانیل، در ماه گذشته افزایش تصاعدی موارد مثبت کوید ۱۹ را تجربه کرد. در روزهای اخیر میزان رشد موارد مثبت در پایتخت رو به کاهش گذاشته است. اما ویروس در سایر مناطق کشور در حال انتشار است. ماریو روزاریو، وزارت بهداشت دولت فیلیپین می‌گوید تعداد موارد مثبت در نواحی پایتخت در ‌حارواد کهرواد هرواد هروا است.

نرخ واکسیناسیون در فیلیپین تقریباً پایین است، تنها ۵۳ درصد جمعیت کشور به‌طور کامل واکسینه شده‌اند. مدیران امیدوار هستند تا پایان ماه مه (اواسط بهار سال آینده خورشیدی) تمام ۷۷ میلیون نفر کشورن نر ساو.

با این که واکسنها می توانند از فرد درمقابل علائم شدید بیماری جلوگیری کنند و میزان بیماری و مرگ و میر را تا حد زیادی کاهش دهند، اما پاگل میگوید ویروسی همچنان ادامه خواهد یافت:

من فکر می کنم باید فرض را بر این بگذارم که واکسن ها نمی توانند در مقابل بلندمدت در مقابل بلندمدت در مقابل ناسرایی نیجما مصونیت پیدا کنند.

تانگ هم در این مورد همعقیده است:

من فکر نمی‌کنم واکسن‌ها دلیل به پایان رسیدن همه‌گیری می‌شود.

پاندمی چه موقع پایان خواهد یافت؟

با این اوصاف آیا این بیماری از بین میرود؟ پیش‌بینی پژوهشگران می‌گوید که امیکرون آخر راه نیست. مدلی میگوید:

این آخرین گونه‌ی ویروس نخواهد بود، ویژگی‌های بعدی ویروس خود را خواهد داشت.

به نظر می‌رسد ویروس‌هایی که از زمان کشف آن در چین بیش از ۲ سال می‌گذرد و بیش از ۵ میلیون نفر را به کاروسی فههور، ههور، می‌رساند. در حقیقت می‌گویند همه‌گیری کوید در نهایت به یک بیماری اندمیک یا بوم‌گیر تبدیل می‌شود. اما اندمیک یک مفهوم کلی است که می‌توان برای افراد مختلف معانی متفاوتی داشته باشد. سباستین فانک، اپیدمیولوژیست دانشکده بهداشت و پزشکی گرمسیری لندن، توضیح می دهد:

فکر می‌کنم باید سناریویی را انتظار داشته باشد که در آن سطح ایمنی بالاتر از جمعی باعث می‌شود دیگر یک همه‌گیرال مد دیگر باشد.

اندیمیسیتی یا بومی شدن ویروس به معنای زندگی با ویروس بدون محدودیت‌ها یا پادمان‌های بخاشاس بخهاشاسی. فانک اشاره می کند که شبیه سازی دقیق این مرحله از بیماری بسیار است. بخشی از این مشکلی به این برمی‌گردد که حتی بهترین مدل‌ها هم نمی‌توانند یک پیش‌بینی بامعنی و بلندمرنرفرف را انجام دهند. همچنین باید این موضوع را مدنظر قرار داد که در مرحله اندمیک شدن ویروس، جوامع مختلف به پذیرش چه میزانی از مرگ و میر بهعنوان از هزینه های افزایش مستمر مصونیت جمعیت جهانی تن خواهند داد.

وولهوس مشخص می کند که کووید 19 آن زمان به معنای واقعی کلمه به یک اندمیک بدل خواهد شد که بیشتر جامعه جامعه به مصونیت در مقابل کوید می رسد و این حالت زمانی اتفاق می افتد که افراد از دوران کودکی در معرض خطر قرار می گیرند تا رفته رفته باشند. در آن‌ها مصونیت طبیعی ایجاد می‌شود. اما برای رسیدن به این مرحله باید سال صبر کنیم. در این حین، ویروس‌های فعلی که در کودکی در معرض کووید 19 قرار نگرفته‌اند، همچنان در مقابل آسیب‌پذیری خواهند بود و ممکن است به واکسیناسیون مستمر نیاز داشته باشند.

اما این معارف خاص خود را دارد. برخی از کودکان ممکن است به کوید مزمن و بزرگ‌مدت مبتلا شوند. ظهور کووید مزمن به این موضوع می‌پردازد که ورزش‌های شدید با گونه‌های جدید ویروس دانر.

مقاله مرتبط:

هیچ تضمینی وجود ندارد که گونه‌ای بعدی ویروس کووید ۱۹ ملایم‌تر باشد. اما تانگ می‌گوید الگوی رفتاری این بیماری چنین چیزی را نشان می‌دهد:

ویروس با هر بار چرخه‌ای تکرار می‌شود.

[ad_2]

Alina Bentley

کاوشگر. کارشناس سفر. متخصص قهوه. طرفدار تلویزیون عمومی متخصص پرشور بیکن. برگزار کننده آماتور محقق فرهنگ پاپ.

پاربرگ سایت

Digital currencyبهترین مشاور کنکوربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی تبریزخبرdigital currency tutorialبهترین سالن زیبایی اصفهانdigital currency channelدانشگاهGuide to buying household appliances