ابهام‌های بزرگ در صورت‌های مالی استقلال و پرسولیسحسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی در مورد صورت های مالی حسابرسی شده دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و ابهامات موجود در آن گفت: صورت های مالی دو باشگاه توسط هیئت مدیره تهیه و از سوی سازمان حسابرسی، بررسی و برای اولین بار منتشر شده است. نیاز نیست من اسم ببرم، با ریز جزئیات می‌توان مالی این دو باشگاه را روی سایت سازمان‌های خصوصی سازنی کرد. موارد را حسابرس به عنوان ابهام مطرح کرده و اگر فردی به‌عنوان بازیکن، سرپرست، مدیر یکتمام یهتمن همام هتام باشد. مثلاً پول یا زمین یا آپارتمانی گرفته و برنگردانده، با جزئیات در بندهای حسابرسی وجود دارد.

«یک شخص دو واحد آپارتمان از باشگاه پرسپولیس گرفته و قرار بوده به نام باشگاه ثبت شود که این اتفاق نتسا». وی در واکنش به طرح این موضوع گفت: اینها به‌عنوان ابهام ثبت شده است که باید انجام شود. قطعی نیاز به حکم دارد. من خواهش کردم از حقوق قضایی و بازرسی چرا که به هر حال اموال دولت و بیت المال بوده است. نسبت به گذشته وجود داشته باشد. حتما با توجه به انتشار صورت مالی حسابرسی شده، باید شعب ویژه این اتفاقات سالیان گذشته در دو باشگاه را حل کند و این اموال به مالکیت استقلال و پرسپولیس برگردد.

رئیس سازمان خصوصی سازی در پاسخ به این پرسش که بالاترین مبلغی که ابهام داشته چقدر ارسر پ ت: ۷۳ هاسور پ. موضوع آپارتمان دو واحد هم بود که به آن اشاره کرد. شاید این ارقام نسبت به ارزش باشگاه ارقام زیاد نباشد، اما باشگاه می‌توانم با همین مبالغ هزینه‌های مبالغ هزینه‌های مبالغ هزینه‌های مبالغ قیمت‌ها را داشته باشد.

قربانزاده در برنامه سلام صبح بخیر شبکه سه سیما پیدا شد، درباره مسائل پرسپولیس دیگر مربوط به ساخت خصوصی پرسپولیس و استقلال صحبت کرد و گفت: سال گذشته بین 9 تا 14 میلیارد تومان سودآور بوده و استقلال سود و ضرر ندارد. این دو باشگاه زیان انباشته‌ای دارند که بین ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان است. در گزارش های سود و زیان؛ درآمد اسپانسری و کارگزاری سال گذشته و بدهی‌ها وجود دارد. مهم ترین بدهی مالیاتی است. باید از بخشی از مالیات پرداخت شود، اما باید دیگر قابل پیگیری باشد، ارسال اظهارنامه و معافیت رامهته ولی چون این اظهارنامه ارسال نشده، مشمول مالیات شده است. چون انضباط مالی در باشگاه‌ها وجود ندارد، تبدیل به آوای روی سر دو باشگاه شده است.

وی یادآور شد: باشگاه استقلال 198 میلیارد تومان و 193 میلیارد تومان، رقم رسمی بانکی را که می توان از آنها درخواست کرد و این راه های بانکی را دریافت کرد. بخش عمده این رقم می‌شود اما نیاز به پیگیری دارد. در مالیات غیرقابل بخش هم حدود 73 تا 75 میلیارد تومان از باشگاه استقلال و 113 میلیارد تومان سهام شرکت می باشد.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم