ارتفاع قله پیک ششم بیشتر است

[ad_1]

دکتر حمید سوری، اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی درباره چشم انداز کوتاه ششم در کشور میگوید: در پیک جدید و در واریانت جدید چند مولفه در مدیریت اپیدمی بسیار مهم است; یکی از ما باید سرعت عمل خود را افزایش دهد، زیرا سرعت گسترش اومیکرون بسیار بالاست و باعث می شود که آتش این پی شعله وتر شود نکته این است که باید حتما برای مدیریت اپیدمی از روش های هوشمند استفاده کنیم.

به گزارش شفاهی، یعنی بیاییم و در شهرها خطری که می‌زنیم و مداخلات انجام می‌دهیم، چون اعمال را انجام می‌دهیم، چون اعمال را انجام می‌دهیم، چون اعمال می‌کنیم، اساس ی‌نیم، چون اصولی‌هانر بانگ است. نکته بعدی این است که از مداخلات زودبازده استفاده بنیم که با شرایط این واریانس جوانیم طرحهای چند هفتهای و چند ماه تدارک ببینیم. ادامه گفتگو با دکتر سوری را در ادامه میخوانید:

_ امروز وضعیت اومیکرون به چه شکلی است؟ هی زمانی ادامه دار خواهد بود؟

هیچ سناریو قطعی و از پیش تعیین شده برای وضعیت اپیدمی و واریانت اومیکرون نه در کشور مرا و نه در هیچ کجوان یدارن آنچه در انتظار هر جامعه‌ای است به رفتار آن جامعه و نحوه مدیریت اپیدمی در آن جامعه می‌پردازد. هر چقدر این رفتار و مدیریت مناسبتر و سنجیدهتر و علمیتر باشد طبیعتا طول دوره این پیک کوتاهتر خواهد بود و ارتفاع کمتر خواهد بود و جامعه زودتر رها در غیر این صورت اپیدمی و پیک ادامه خواهد داشت. واکسیناسیون یکی از راههای قطع زنجیره انتقال است و آن هم تا زمانی که بالای 90% از افراد جامعه واکسینه شده باشند و باید امیدوار بود که به ایمنی جمعی برسیم، اما طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی هنوز و اکسیناسیون 65 درصد است و تا رسیدن به مقدار بالای آن. ۹۰% فاصله داریم. از طرفی دیگر در کشورهای مختلف مراجعه می کنیم و در سفرهای میدانی ما موفق به شهرهایی می شویم که شروع پیک زودتر صورت گرفته است نشانه های امیدوار کننده از کاهش پیک و سیر نزولی پیک هم دیده می شود که امیدواریم این اتفاق هر چه سریعتر برای سایر مناطق کشور باشد. نیز بیفتد.

_ قله پیک چه زمانی پیش بینی می شود؟

ارتفاع قله به این بستنگی دارد که ما ارتفاع را از چه منظری ببینیم. در مورد ما اعداد و ارقام موثقی در مورد مردم در کشور نداریم، چون وجود سیستم بیماریابی فعال در کشور ما نیست و ما به جامعه مراجعه کنیم تا ببینیم چند نفر از افراد مبتلا هستند، بلکه منتظریم تا ببینیم افرادی که علائم و نشانه ها را دارند می کنند یا نه. ؟! اما با همین عدد و رقم های طبیعی ارتفاع قله شاید بالاترین نسبت به پیک باشد و به آن حد رسیده است که در بسیاری از نقاط جهان رکورد ارتفاع در پیک جدید تجربه شده است، اما در مورد مرگ و میر و بستری اینطور نیست. و وقتی ارتفاع قله و منحنی بستری و مرگ و میر را مشاهده می کنید به نظر می رسد که تجربیات گذشته به ارتفاع قله پیک در مورد بیماری خاص و بیماری دوباره تجربه کنید.

(

چند برابر ضریب دادن عدد و رقم تصوری ذهنی است و علمی ندارد، برای اینکه بتوانیم تعداد تست هایمان را بیشتر کنیم و بیماران را بهتر کنیم و این ضرایب علمی را پشت سر بگذاریم و هرکسی هر کس را چه به ذهنش برساند. می‌آید می‌گوید. هر کس از آن‌ها بپرسد سند شما چیست و بر اساس چه مطالعه و بررسی کدام حرن را می‌زنید هیچ پاتانرن. برخی از برخی از این ارزیابی‌های ضریب دار از جانب اعضای کمیته‌های علمی اپیدمی کشور مطرح می‌شومرنر دنرنرنب آنرنرنر نه دستگاه برداشت‌های شخصی خود.

_ وضعیت اومیکرون در بسیاری از کشورها شایع است و بسیاری از کشور ها با این بیماری درگیر هستند. در برخی از کشورها که درگیری وجود دارد برنامه‌هایی خاص و منسجم در نظر گرفته شده است و برخی دیگر نه. آیا برای موج‌هایی که می‌آید برنامه‌ریزی وجود دارد و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی در اعمال ی‌شنورد یا بخاطور کنوابارننیوابا دارد.

روند بررسی به اومیکرون در دنیا به طور کلی کاهشی است، اما در برخی از کشور‌ها به عنوان جمله در کشور ما اریشرونا در کشور مافزرونا مارنا. در پیک جدید و در واریانت جدید چند مولفه در مدیریت اپیدمی بسیار مهم است . یکی از ما باید سرعت عمل خود را افزایش دهد، زیرا سرعت گسترش اومیکرون بسیار بالاست و باعث می شود که آتش این پی شعله وتر شود نکته این است که باید حتما برای مدیریت اپیدمی از روش های هوشمند استفاده کنیم. یعنی بیاییم و در شهرها ارزیابی کنیم و مداخلات رنگ آمیزی را انجام دهیم، بر اساس دسته بندی ها اشتباه اسابات. نکته بعدی این است که از مداخلات زودبازده استفاده بنیم که با شرایط این واریانس جوانیم طرحهای چند هفتهای و چند ماه تدارک ببینیم. در همچنین از همین مکانیزم ها استفاده می شود، ولی سرعت عمل به نوعی است که یک روز کاهش در آن است که باید انجام شود مدیریت اپیدمی را بسیار مشکل تر می کند. کشور ما نزدیک به دو ماه است که نشانه های ورود اومیکرون را دیده و هشدار داده اند، ولی اقداماوای. طبیعی است که امروز هم ما بیشتر شاهد روندی عادی و طبیعی در این اپیدمی هستیم تا روندی مدیرزت شود! شاید در تهران یا هر استانی تنها نیاز به تعطیل شدن یک محله باشد یا در یک استان یک شهر باید تعطیل شود یا یک بازار تعطیل شود دلیلی با این وضعیت و معیشت جامعه بازارهای اقتصادی را تعطیل نمی کند. مطالعات نیز نشان داده است تعطیلی اقتصادی تأثیری ندارد و اگر تأثیر داشته باشد جزوه مداخلاتی اسین قیهمرسان قیهمرسان قیهمرسانقی

_ خرید آخرین سال و دید و بازدیدهای شما در راه است.

بسیار طولانیتر می کند مشابه ما را در اروپا و در ایام کریسمس میبینیم که اومیکرون زودتر خرید و خریدهای متعدد و دید و بازها را نشان می دهد که کنترل بسیاری از آنها اپیدمی سریعتر پیدا کرده است. و بازدید برنامه ریزی نکنیم دچار مشکلات جدی تر میشویم.

[ad_2]

Walker Jimenez

طرفدار تلویزیون آزاد. علاقه مندان به سفر نرد وب. گیمر. علاقه مندان به الکل ارتباط دهنده. نینجا غذا. پیشگام آبجو.