استارتاپ آمریکایی می‌خواهد از هوای گوشت تازه بسازد – زومیت

[ad_1]

لیزا دایسون و در اینجا چیست, اولی فیزیکدان و دوم دانشمند مواد, در آزمایشگاه برکلی وزارت انرژی ایالات متحده با هم کار میکردند و هدف مشترکی دارند: آنها میخواستند به تغییر آبوهوایی کمک کنند و یکی از راههای مناسب و کارامد برای انجام این کار را هم میدانستند; راه حلی که یک سوی آن به بشقاب‌های غذای روزمره مردمان زمین گره می‌خورد. مسئول بخش کشاورزی انتشار سالانه‌های یک‌چهارم کل مقدار گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر کره‌ای زمین است.

کشاورزی بیش از کل صنعت حملونقل روی سیاره‌ای ما گازهای آلاینده وارد جو می‌شود و در میان بخش‌های مختلف کشاورزی یشم صنعت صنعت عمده‌ای از انتشار گاز را دارد. با وجود این، مردم به خوردن گوشت ادامه می‌دهند. مصرف گوشت جهانی حدود 35 میلیون تن در سال است و این رقم روزبه روز بیشتر هم می شود. تخمین زده می‌شود تا سال ۲۰، جمعیت جهان به ۱۰ میلیون نفر افزایش می‌یابد. افزایش فوق بدین معنی است که در آینده باید افزایش‌های جمعیتی که به جمعیت فعلی زمعنی باشد، در آینده باید برای رشد جمعیتی که به جمعیت فعلی زمعن معیت یعلی زمعمین اضطامف باشد.

<< تا این که یک روز در جریان بررسی‌های خود با تحقیقاتی از ناسا که در دهه‌های ۱۹۶۰ انجام شده است بورد و بعدو طی زمان فساواو هرواو هرساوج گرفته شده است. در یک سند از سال 1967 راه‌های تغذیه‌ای فضانوردان در سفرهای فضایی دور بررسی قرار گرفته بود. از اصلی ترین شاخصه های سفرهای فضایی این است که منابع کم و محدودی در طی سفر وجود دارد. یکی از ایده‌های مطرح شده در تحقیق آن سال‌های ناسا، ترکیب میکروب‌ها با دی‌اکسید کربنی بود که فضانورین نانوروان ناوبریان بود.

گوشت قرمز

ازآنجاکه برنامه‌های سفرهای فضایی ناسا در آن دوران هرگز به مریخ نرسید، در نتیجه این ایده هم هرگز به‌طلورک شد. دایسون و رید و با اسم برداشت مفهوم اصلی نهفته در این تحقیق را دریافت کرده و با استفاده از یرده و با استفارنررجنری کارین. دایسون میگوید:

<> <<> او> <> <> <<> <<> <> <<<> <<> <<<> <<> <<> <<> <<<> <<<<> <<<<<> <<<<<> <<<< > <<<<<> <<<<> <<<> <<> <<<> <<> <<> <<<> <<<> <<>> <<> <<.

در سال ۲۰۰۸، این مفهوم ده‌ها ساله الهام بخش دایسون و ری شد تا کیوردی کیوردی را ارائه دهد. کیوردی طرحی است که از دی اکسید کربن بازیافت شده به منظور تولید محصولات مننند جایگزین جایگزینهای جایگزین جایگزینهای مبتنی بر جمنروارها می شود.

در سال 2019، آن‌ها استارتاپ مستقر در کالیفرنیا موسوم به Air Protein را هم به‌عنوان یک پروژه جانبی تأنیس کروژه‌ی جانبی تأسید کردند. هدف این استارتاپ تولید گوشت از هوای رقیق بود. این شرکت گاز دی‌اکسید کربن (گاز گلخانه‌ای مخربی که سیاره‌ای ما را گرم می‌کند) را گرفته و راند ررا می‌برد و آن را می‌برد و آن را می‌کند. این روش مشابه نحوه تولید ماست از شیر است.

مقاله مرتبط:

پروتئین هوا، میکروبهای هیدروژنوتروفیک را در داخل مخازن تخمیر پرورش می‌دهد و آن‌ها را با ترکیبی از دی‌اکسید کربن، مواد معدنی، مواد معدنی یکنیند. نتیجه نهایی یک آرد غنی از تولید با اسید آمینه گوشتی مشابه است. شاید پرسشی به ذهنتان رسیده باشد: موضوع ذائقه و تغییر نوع گوشت، چگونه امکان پذیر است؟ برای نمونه آیا می توان گاز دیاکسید کربن را به سینه مرغ هم وجود دارد؟ دایسون در مورد پرسش فوق اینگونه توضیح می دهد:

بار، دما و پخت، فقط روش‌های آشپزی را به فرآیند اضافه می‌کنیم تا ‌ها فه [گوشتی] متفاوت مد نظرتان را به شما بدهید.

پتانسیل نجات‌بخش بودن در زمینه‌های تغییرات آب‌وهوایی در این فناوری دارای دو جنبه است. جنبه‌های این است که فرآیندهای ذات‌اً به‌عنوان صفر اول با خروجی کربن تبدیل می‌شوند. زیرا همانگونه که توضیح داده شد، بنیان برای استفاده از دیاکسید کربن برای ساخت است و Air Protein قصد دارد در ادامه مسیر، دیاکسید کربن را از طریق گیاهانی که می تواند این گاز را به طور مستقیم و بهینه از اتمسفر زمین جذب کنند، به دست می دهد. آورد.

جنبه‌ی دوم هم این است که در فرآیند جدید زمین بسیار کمتری برای تولید گوشن گاو نیاز خوا هد باو نیاز خوا هد باو نیاز خوا هد دارد. در واقع مقدار زمین مورد نیاز برای تولید مقدار یکسانی از گوشت گاو، به‌میزان ۱/۵ میلیون برابر استبیش. همچنین فناوری جدید مقدار مصرف آب در مسیر تهیه گوشت را نیز به میزان ۱۵ هزار برابر کهاهش می‌هاهش می‌دهد.

مقاله مرتبط:

احتمالاً شما هم به ذهنتان رسیده است که آیا این فناوری از حیث مقرون‌به‌صرفه می‌تواند با بشش‌های باشد. در واقع مهم‌ترین موضوع، رقابتی بودن فرآیند با صنعت تولید گوشت سنتی و حتی امکاوران قتاواوری. دایسون یادآوری می کند که فناوری شرکتشان به هیچ زمینی نیازی به استفاده از منابع کمتری ندارد.

فناوری آخر به ما این امکان را می‌دهد که نه‌تنها از همان ابتدای کار مقرون‌به‌صرفه عمل کنیم. بلکه ساختار ساختارهای پیش رویمان نیز دائماً در حال کاهش خواهد بود.

این استارتاپ توجه سرمایه‌گذاران را هم به خود جلب می‌کند. آن‌ها در ابتدای سال ۲۰۲۱، بیش از ۳۰ میلیون دلار سرمایه سرمایه‌گذاری مانند ADM Ventures، Barclays و GV دریافت کد. دایسون میگوید:

در جستجو هستیم تا نحوه تولید گوشت را دوباره تعریف کنیم. شخصاً از اینکه بخشی از چنین جنبشی هستم، هیجان‌زده‌ام.

[ad_2]

Kellen Odom

مدافع رسانه های اجتماعی گیک غذا. کاوشگر. علاقه مندان به تلویزیون پیشگام بیکن افراطی. کل نینجا اینترنت. تنظیم کننده.