اولیانوف: پیش‌نویس سند نهایی احیای برجام تهیه شده استنماینده روسیه در سازمان های بین المللی در گفتوگویی با اعلام این که سند نهایی برای احیای برجام نوشته شده است، جزئیاتی را درباره این سند و وضعیت فعلی مذاکرت وین مطرح می کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری تاس، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین در گفتگویی با روزنامه کامرسنت، گفت که مسکو به دنبال آن است که در نهایت توافق و در مورد احیای توافق وجود دارد تا آخر فوریه باشد.

اولیانوف گفت: به هر حال، ما به دنبال به سرانجام رساندن مذاکره در اسرع وقت هستیم، ما مار مار ار آر. [فوریه]».

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی اشاره کرد که مسکو مطلقا با تعیین «ضربالاجل‌های ساختگی» برای به سرانجام رساندن تصمیم‌گیری مخالف است، اما بر این باور است که روند مذاکرات باید به نتیجه برسد.

او در این راستا بیان کرد: ما به شدت مخالف ضرب‌الاجل‌های ساختگی هستیم. با این موافقیم که عین حال ممکن است پایان یابد و اگر بخواهیم، ​​می‌توان تا این ماه مات مببابا این اتفاق با وجود اراده سیاسی وآمادگیین برای نشان دادن موضع معقول به واقعیت می‌پیوندد.

طبق گفته این دیپلمات روسیه، سندی نهایی برای احیای توافق هسته‌ای پیش‌نویس شده است.

او در پاسخ به این گفتگو که در حال حاضر در چه مرحله‌ای است، گفت: فکر می‌کنم می‌توانم مرحلی، ت مرحلی، ه. کارهای زیادی انجام شده است.

اولیانوف ادامه داد: سندی نهایی پیش‌نویس شده است. این سند بندهای متعددی دارد که باید بیشتر روی آن کار شود، اما سند روی میز است. طول است و بیش از بیست صفحه دارد. این توافق به پایان تصویب در مدت کوتاه است.

طبق گفته نماینده روسیه در وین، این سند، سندی سیاسی خواهد بود که ملموس برای بازگشایی ملموس برای بازگشت هموس برای بازگشندزگش بود.

به گفته او، «این سند دربرگیرنده مسائل لغو تحریم های آمریکا و تصمیمی است که ایران باید در حوزه ای انجام دهد و در نهایت، شامل توالی اجرای این توافقات است.»

اولیانوف در این زمینه ادامه داد: اگر توافق نهایی انجام شود، دوره های آماده سازی اجرای آن. پس از آن، روزی خواهد رسید که ما، سرانجام، ثابت ماندن برجام در چارچوبی خود برجام در چارچوبی خورسار فق ورواه م بورسر فقک ورسایی. اما این برنامه سختی است که باید بیشتر روی آن کار کنیم.

این دیپلمات‌های روس در پاسخ به اینکه آیا سند نهایی مستلزم اقدامی از سوی شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود یا نه که قطعنامه‌ای برای توافق هسته‌ای صادر کرده است، گفت که موضوع قطعنامه‌های دیگر از سوی سازمان‌های مطرح شده است و احتمالاً نیازی به آن نخواهد بود. .


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم