ایرانی ها چقدر صدقه می دهند؟معاونت های مردمی کمیته امداد گفت: طی ده ماه مردم گذشته 450 میلیارد تومان صدقه از طریق مشارکت های صدقه ای در پرداخت به صندوق های صدقات در سراسر کشور جمع آوری شده است.

به گزارش ایلنا «حبیب الله آسوده» معاون کمک های مردمی کمیته امداد امام خمینی درباره صندوق های صدقات گفت: در حال حاضر در مجموع حدود 5 میلیون صندوق صدقه کوچک، بزرگ و متوسط ​​در سطح کشور داریم و نزدیک به 450 میلیارد تومان از مردم در صندوق ها مشارکت می کنیم. صدقات بوده است که در طول ماه اخیر جمع آوری شده است و در سرفصل های مختلف از جمله درمان، تحصیل، کمک های موردی، ابن سبیل، مسکن و … در کنار کمک های دولت و سایر کمک های مردمی استفاده می شود.

وی با بیان اینکه صدقات جمع آوری شده شامل همه صدقات در صندوق های صدقه فیزیکی و شیوه های نوین پرداخت صدقات بوده است ادامه داد: اخیرا در جمع آوری صدقات بحث QR کد راه اندازی کردهایم و مردم می توانند از طریق کدهای QR صدقات خود را از طریق صندوق های صدقه انجام دهند. الکترونیکی برای هر منطقه از کشوری که هرسال بخواهند، پرداخت صدقات به این شیوه باعث می‌شور تسادبن تسابقا شود.

مشارکتهای مردمی کمیته امداد مشخص کرد: بیش از دو میلیون برچسب QR بر روی صندوقهای خانگی نصب شده است و کسانی که مشترک صندوقهای صدقات خانگی هستند از طریق کدهای QR خود را پرداخت می کنند. همچنین نزدیک به یک میلیون و 500 هزار مشترک جدید QR را داریم که در مجموع نزدیک به 3 میلیون و 500 هزار مشترک صندوق صدقات کد QR دریافت کرده و این روند ادامه دارد تا همه مشترکان جدید نیز از این شیوه های الکترونیکی استفاده کنند.

آسوده‌ها همچنین درباره سرمایه‌گذاری صدقات به مراکز نیکوکاری گفت: این سیاستی اسار که انشاله نیکوکاری گفت: این سیاستی اسار که انشالله ماواری ه انشالله ماوا است. در حقیقت مراکز نیکوکاری به نیابت از کمیته امداد با توجه به شرایطی که باید از صندوق های صدقات استفاده شود و این صندوق ها در محدوده آن مرکز نیکوکاری در اختیار آنها قرار گیرند تا برای مردم و محرومیت همان منطقه و محل استفاده می شوند.

وی بررسی کرد: نظارت بر کمیته امداد برای صیانت از اموال مردم و صدقات مردم از این مراکز نیکوکاری وجود دارد و نظارت جدی و جدی از این مراکز خواهد داشت.

معاونت های مردمی کمیته امداد امام خمینی در دیگری از صحبت های خود درباره روند نظارت بر فعالیت های اقتصادی خیریه ها و مراکز نیکوکاری در مساجد گفت: مراکز نیکوکاری اگر فعالیت هایی را انجام می دهند تا فعالیت آن ها را انجام دهند برای افرادی که درآمدی را ایجاد می کنند، می توانند نقش ضوابط و موضوعات خاص خود را داشته باشند. است و نظارت هم می‌شود.

آسوده فعالیت موضوع تاکید کرد: مراکز نیکوکاری حلقه میانی بین مردم نیازمند و مردم نیکوکار است، اما اگر هر یک از کارهای اقتصادی انجام دهند این بر روی است و نظارت هم انجام می شود.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم