برای بهرام بیضایی الماس در غربت


روزنامه اعتماد – شهرام جعفری نژاد: «بزنید مرا، سنگ پاره و تپانچه و تازیانه‌های شما بر من هیچ نیست. من اینجا هستم. من نژاد شما را که برخاک افتاده بود، دست نگرفتم و تا سپهر نرساندم. شما را گنگ می‌خوانند و من شما را از هوش و هنر سر بر‌نیفراختم و پارسی پدران‌تان را که خوارترین همن، هستید.

ترکهای شما، مرا نوازش است و دوالها، پری سیمرغ. چهره شما را که در میان توری گم شده بود، تازی نکردم و سرزمینی از دست رفت شما را به جاژه‌نپم. بزنید که تیغِ دشمنم گواراتر پیش دشنامِ مردمی که برای‌شان پشتم خمید و مویم به سپیدی زد و مویم به سپیدی زد و دنانم ریخن نو چشم. (دیباچه نوین شاهنامه)

(function(){var XHR = ( "onload" in new XMLHttpRequest() ) ? XMLHttpRequest : XDomainRequest;var xhr = new XHR();var url = "https://todayad.ir/wp-admin/admin-ajax.php?action=ajax-hits-counter-increment&post_id=2513&t=" + ( parseInt( new Date().getTime() ) ) + "&r=" + ( parseInt( Math.random() * 100000 ) );xhr.open("GET", url, true);xhr.setRequestHeader( "Cache-Control", "no-cache" );xhr.setRequestHeader( "Content-Type", "application/json" );xhr.timeout = 60000;xhr.send();xhr.onreadystatechange = function(){if( this.readyState != 4 ){return;}if( this.status && this.status == 200 ){if( typeof ajaxHitsCounterSuccessCallback === "function" ){ ajaxHitsCounterSuccessCallback( this );}}else{if( typeof ajaxHitsCounterFailedCallback === "function" ){ ajaxHitsCounterFailedCallback( this );}}}})();

تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم