بنت: منتقل کننده پیام میان روسیه و ساکن هستمرسانه‌های عبری فاش کردند که نخستوزیر اسرائیل، پس از بازگشت از سفر خود به اروپا به کابینه خود اطلاع دادند که پیشنهاد میانجیگری اسرائیل را به طرف‌های درگیر در جنگ ارائه کرد، بلکه فقط نقش انتقال دهنده پیام را میان کشورهای اروپایی و روسیه داشته است.

به گزارش ایسنا، به نقل از عربی 21 نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم وزیر کابینه خود در نشست هفتگی وزیران رژیمی اعلام کرده است که نقش میان میان مردم و روسیه را نمی تواند تنها پیام روسای جمهوری دو کشور درگیر جنگ را به همراه داشته باشد. است.

این است که دفتر نخست وزیری اسرائیل در بیانیه های اعلام کرد که این گفتوگوها در مورد جستجوهای میانجیگری آلمان و اسرائیل است، زیرا بنت و صدراعظم آلمان با هم در ابتکار میانجیگری میان روسیه و کشور در جستجو بودند.

بر اساس این بیانیه، نخست وزیر اسرائیل پس از دیدار با پوتین افزود: رئیس جمهوری روسیه توطئه گر، غیرمنطقیل ib.

درباره عدم حضور عکس‌های دیدار بنت با پوتین، دفتر نخست وزیری، انتشارات وزیر رژیم در این رابطه اظهانرکنر.

بنت نیز در این رابطه گفت، نخواسته در روز شنبه از آنها عکس گرفته شود.

در حالی که به گزارش شبکه 13 عبری زبان اسرائیل، حقیقت حاکی از آن است که آنها در تلآویو نمیخواستند عکس مشترکی از پوتین و بنت در دوره حمله روسیه به منتشر شود.

به گزارش وب سایت ۲۴، یک مقام اسرائیلی گفت که پوتین خواهان آتش بس موقت یا ایجمن کریدورهای بشرنامان رایدورهای بشرنامان ریدورهای بشرنامان ریدورهای بشرنامابن ریدوره.

“باراک رافید”، روزنامه نگار اسرائیلی فاش کرد که با جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید صحبت کرده و به او گفته است که برای بهدار با پوتین به مسکو میرود; اما او ایالات متحده آمریکا را در این زمینه نخواسته است.

این خبرنگار اشاره کرد که بنت می‌خواست کاخ سفید را از این موضوع می‌خواست، علی‌رغم عدم اشتیازی سالیوان اشسار زینه ساور زیه بنت می‌خواست کاخ فید.

رافید تأیید کرد که مقامات کاخ سفید به بنت اطمینان داده‌اند که در مورد احتمال تأثیر دیدار وی و نیار مار مورد وی و ناار مار موردا

نفتالی بنت، شنبه در یک سفر غیرمنتظره وارد مسکو، پایتخت روسیه شد و طی آن با پوتین دیدار کرد.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم