تغییر سبک خرید میوه ; خرید دانه های به سبک اروپایی ها

[ad_1]

برف نخست بازار میوه است . رکودی که فروشندگان میوه و سبزی آن را ناشی از افت شدید در ایام شب عید تلقی می کنند و بارفروشان میدان مرکزی میوه و ترهبار را در کاهش قدرت خرید و تغییر سبک خرید از کیلویی به دانهای میدانند.

امسال در شرایطی به مناسبت نوروز می‌رویم که سهم آن در مصرف‌کنندگان خانوارها در 2 سال گذشته به‌طوری که می‌گیرند، می‌روند. حذف میوه از سبد مصرفی خانهای کمدرآمد و کاهش آن در مصرفی خانوارهای با درآمد متوسط، باعث کاهش شدید و تغییر سبک خرید میوه از چند وزن به یک یا 2 کیلو یا حتی دانهای شده است. سیستم تنظیم بازار از عرضه تدابیری برای عرضه سیب و پرتقال در ایام نوروز خبر، اما فعالان صنفی نرخ بالای میوه های تنظیم بازاری را عامل گرانی این اقلام قلمداد کرده و از احتمال عرضه سیب و پرتقال با قیمت کمتر از نرخ خرید و ذخیره خبر. می‌دهند.

دانهای‌شدن خرید میوه

رئیس اتحادیه بارفروشان تهران در گفتگو با همشهری از کاهش شدید مصرف میوه در ایام نوروز خبر داد و گفت: خرید میوه شب عید بهشدت پیدا کرده و این روزها مردم میوه را به جای کیلویی به صورت دانه ای میخرند. مصطفی دارایی‌نژاد، افزود: اخیرا 23 هزار تن میوه وارد میدان مرکزی میوه و ترهبار تهران شد که از این میزان 8 هزار تن دست‌فروشان باقی مانده و رویایی برای خرید این میزان میوه وجود ندارد.

او با انتقاد از سیاست امسال در بازار شب عید افزودن: میوه برای تنظیم بازار شب عید میوه، پرتقال کیلویی 7 هزار تومان را 14 هزار تومان از تجار و نه باغداران خریده و با این گرانیدن باعث می شود شوک قیمتی به بازار پرتقال و کاهش مصرف داشته باشد. خرید این اوه، بیا. دارایینژاد گفت: بهدلیل رکود حاکم بر بازار شب عید امسال میوه، دولت باید همان پرتقال باشد را به قیمت هر گیاه 9 هزارتومان بفروشد، اما باز هم مردم به این پرتقالها اعتماد ندارند و نمیخرند، چراکه قیمت میوه نظام پیشنهاد و تقاضاست و در چند مورد. روز آینده عرضه میوه در بازار به 35 هزار تن می‌رسد و مردم می‌دانند که همان محصول را می‌توان به قیمنرن همنرند.

بار روی دست بارفروشان ماند

یک عضو هیأت مدیره اتحادیه بارفروشان با بیان اینکه این روزها بار روی دست بارفروشان مرکزی و فروشندگان میوه باقی مانده است، گفت: میوه گران است و قدرت خرید مردم، آنها را مجبور می کند تا میوه را دانهای بخرند. اکبر یاوری افزود: هفته گذشته بارفروشان به مردم قول دادند از شنبه موز ارزان می‌شود. هر چند که موز در میدان اصلی میوه و ترهبار تا کیلویی 10 هزار تومان ارزان شد، اما میوه فروشان در سطح شهر موز را تا 50 هزار تومان میفروشند، زیرا برخی از آنها حتی به سود 100 درصدی قانع نبوده و این میوه را با سود 300 درصد میفروشند. .

او می‌گوید: در اسفندماه سال گذشته مردم میوه را کمتر می‌خریدند، اما امسال ۵ هزار مرمر اگر به میوه‌فروشی‌ها سر بزنید اشکتان درمی‌آید؛ ون شهروندان تهرانی میوه را دانه‌های می‌خرند. بارفروشی که قبلا روزی ۵ ماشین میوه می‌فروخت، امروز در شب عید فقط یک ماشین میوه بفروشد. دلیل آن این است که مردم از میوه‌فروشی‌ها میوه‌ها را نمی‌خرند و میوه‌فروشی‌ها هم از بارفروش‌ها سفارش نمی‌گیرند.

یاوری افزود: اکنون قیمت پرتقال خونی در میدان اصلی بین 11 تا 14 هزار پرتقال تامسون مجلسی 8 تا 10 هزار تومان، خیار گلخانهای 7 تا 8 هزار تومان و هر سیب قرمز 5 تا 12 هزار تومان است.

خواب میوه‌فروشان

اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی در گفتگو با همشهری با بیان اینکه این روزها میوه فروشان خواب هستند و خبر در بازار میوه هستند، گفت: کاهش قدرت خرید نیز در افت میزان مصرفی میوه بوده است. اسدالله کارگر با رد گرانفروشی میوه در سطح شهر افزود: رکود حرف نخست بازار میوه است. بدیهی است که وقتی مردم بار نخرند، خودبه‌خود قیمت میوه نیز کاهش می‌یابد و نرخ میوه در بازار متن‌تسماوه است.

او با بیان اینکه بارفروشان به زور به میوه‌فروشان بار می‌دهند، افزود: در مرکز میوه و ترهبار، عمده‌فروشان برای فروش میوه به فروشندگان با مشکل مواجه شده‌اند. به نظر می‌رسد این شرایط تا ۲۶ و ۲۷ اسفند ادامه داشته باشد. کارگر با اشاره به اینکه رکود بازار و عدم مشتری باعث افت قیمت ها در بازار می شود، گفت: شرایط بهگونهای است که این روزها میوهفروشان بهدلیل نبود مشتری باید بهاصطلاح میوه را آب کنند.

خرید مدیریت شده میوه

اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با رئیس بر خلوتی میدان مرکزی میوه و تره بار از ابتدای اسفندماه امسال گفت: وقتی اعضای صنف فروشندگان برای خرید میوه به مرکزی میرفتند، باید ساعتها در صف خرید و تحویل بار میمندند، اما اکنون بهدلیل خواب بازار. ترافیک خرید میوه از میدان کم شده و مسیری که قبلا یک‌ساعت‌ونیم طول می‌کشید را با ۸۰ کیلومتر کیلومتر از مسیر می‌شوند.

کارگر افزود: این روز‌ها میوه‌فروشان به‌دلیل شدید فروش، کمتر بار می‌گیرند و رکود بازار میوه‌ها فزهات یا. به گفته او شیوه خرید میوه توسط مشتریان از 2 سال پیش تغییر کرده و مدیریت شده است که این اتفاق بدی نیست و از هدررفتن میوه جلوگیری می کند و مصرفی که قبل از چند کیلو میوه میخرید اکنون یک یا 2 کیلو و حتی دانهای خرید می کنند. کارگر سنتی کرد: به عنوان مثال مردمی که قبلا 5 تا 6 کیلو میوه میخریدند اکنون به صورت مدیریت شده 2 تا 2.5 کیلو و برخی دیگر که 2.5 کیلو خرید می کنند اکنون فقط یک کیلو میوه میخرند و دانهای در برخی از انواع میوه مانند موز رایج شده است.

[ad_2]

Ainsley Murphy

بشارت دهنده آبجو Wannabe. نویسنده فداکار جنرال الکل نینجا. دانشجو. متخصص زامبی خالق مستقل متعصب سفر

بهترین سایت انفجار با ضریب بالا: معرفی، اهمیت و کاربردها
Sidebar Backlink Tips: Boost Your Website’s Visibility and Authority
Sidebar Backlink Packages: Boost Your Website’s SEO and Traffic
Sidebar Backlink SEO: Unlocking the Power of Sidebars for Enhanced Website Ranking
مقدمه‌ای بر فالوور اینستاگرام ارتباطی قدرتمند با جامعه اینستاگرام شما
سایت شرط بندی بهینه سازی شده
Digital currencyبهترین مشاور کنکوربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی تبریزخبرdigital currency tutorialبهترین سالن زیبایی اصفهانdigital currency channelدانشگاهGuide to buying household appliances
تماس با ما