خاتمی به آرمانهای سردار سلیمانی پشت کردروزنامه کیهان نوشت: اسحاق جهانگیری در اظهاراتی تحریفآمیز و برای تبرئه سید محمد خاتمی از خیانتهایش مدعی شد سردار سلیمانی، خاتمی را دوست داشت و رهبری، خاتمی را روحانی تمیز میداند.

درباره ادعاهای جهانگیری چند نکته قابل تأمل است. نخست این که اتفاقات سال 78 و 88، سرفصل های مهم در زمینه بروز خاتمی اسات و طبعاً باعث چهانار و طبعاً باعث چهمار و بعاً باعث چهمانران می شود. فرماندهان سپاه در نامه سال 78 که امضای 24 فرمانده دفاع مقدس (از جمله سردار سلیمانی) پای آن بود، خطاب به خطاب شکسته بود که کاسه صبرشان به خاطر فتنهانگیزی دشمنان و منافقین و کوتاهی دولت در قبال آن لبریز شده و دیگر نمی تواند فتنهانگیزی را کند. تحمل کنند.

خاتمی اما 10 سال بعد، از سران فتنه بزرگی بود که به نیابت از آمریکا و انگلیس و اسرائیل، کشور را ینوار نروار ینوار ی ور را ینوار نروار اینوار نوار نوار ور را نوار. در آن خیانت بزرگ، ابتدا به مردم درباره تقلب دروغ گفته شد و سپس حرکت به آشوب خیابانی شد. کسانی که توسط خاتمی و موسوی و سایر سران فتنه حرکت یا مجال عرض اندام پیدا کرده بودند، حرمت روز قدس را شکستند، شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه دادند، روی جمهوری اسلامی خط کشیدند، به امام تصاویر خمینی (ره) جسارت کردند، شعار دادند. «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است» دادن، در روز قدس به نفع رژیم صهیونیسان

خاتمی در تمام این 8 ماه، از سوی خبیث‌ترین دولت‌های جهان حمایت می‌شد. اما در مقابل، سردار سلیمانی قرار داشت که ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی را خط قرمز خود میدانست، برای نابودی اسرائیل و اشغالگری آمریکا پا در مبارزه با منطقهای گذاشته بود و در نهایت هم، توسط جنایتکارانی به شهادت رسید که از فتنهانگیزی خاتمی و دوستانش حمایت کردند. میکردند. کاری که سران فتنه مرتکب شدند، بغی و افساد بود. آنها هم به مردم دروغ گفته اند و هم مقدمات جنایت کف خیابان را پدید آوردند. هم رای مردم (جمهوریت) را زیر پا گذاشتند و هم، زمینه را برای هتاکی دشمنان دین ارائه کردند. این در حالی بود که خاتمی در پستوها بود- بعد از آن که آب‌ها از آسیاب افتاد و حربربه فتنردران کب‌نع تنرب. اما هرگز این حریت و صداقت را نداشت که همین را به مردم بگوید و از آنها به‌خاطر خیانت و جنها به‌خاطر خیانت و جنینو بخاطر خیانت و جنینو بخاطر خیانت و جناینکوزش.

مردم و رهبر انقلاب ماه‌ها به سران فتنه فرصت می‌دهند تا توبه و جبران کنند اما نها تا جایی که نتکنرن. به همین دلیل هم رهبری فرمودند فتنه، خط قرمز نظام است و دستاندرکاران آن حداندرکاران آن حداری که بانرن کههمنرو تههمنری تههمنرو تههمنری تههمنری ههابنو.

این نکته را هم باید متذکر شد که تحریف‌های برخی افراطیون مدعی اصلاحات (جریان مدعی حماران شماروخ شنوماریث شنوماریث) سردار سلیمانی، چند ماه پس از آن که آمریکا، سپاه پاسداران را در فهرست گروه های تروریستی قرار داد، ترور شد اما این افراطیون مدعی اصلاحطلبی بودند که بالغ بر یک دهه سپاه پاسداران به ویژه شهید سلیمانی را مورد تحریف و شخصیت قرار دادند. . شعار نه غزه، نه لبنان که در روز قدس توسط عدهای از عناصر ضدانقلاب با حرکت سران فتنه داده شد، خیانت به مکتب امام خمینی (ره) و میراث تاریخی او بود و منافقین جدید نمی تواند این خیانت و جنایت بیسابقه را مشمول مرور زمان یا تحریف کند. کنند. جماعتی که از پشت به مرام و مکتب شهید سلیمانی شلیک کردند، همان‌هایی بودند که کودتای رنگی مودند که ودتای رنگی ممدنظر آماوریکا خودتای رنگی مودنظر آماوریکا بودند. باید از آقای جهانگیری منطق شهید سلیمانی را که می‌گفت «ما ملت امام حسینیم»، کجا؟ و حرمت‌شکنی فتنه‌گران وابسته به خاتمی و موسوی کجاست که حرمت عاشورای حسینی را شکستند؟!

و بالاخره باید گفت شهید سلیمانی پیروی از ولایت فقیه و دفاع از جمهوری اسلامی را از مهم ترین شئون عاقبت به خیری میدانست او در وصیت نامه خود نوشت «از اصول مراقبت کنید. اصول یعنی ولی فقیه … خامنه‌ای عزیز را عزیز جان خود بدانید. حرمت او را حرمت مقدسات بدان. جمهوری اسلامی امروز سربلندترین دوره خود را طی می‌کند. » اما سران فتنه ای که نقش پادویی برای طراحان آمریکایی و بازدیدی از فقیه را داشت، برای معارضه اصل نظام و ولایت فقیه به خدمت گرفته شده بود آن قدر سرسپ و بدون اختیار بودند که جرأت نکردند بزرگ خود را جبران کنند و توبه و عذرخواهی کنند.

Kellen Odom

مدافع رسانه های اجتماعی گیک غذا. کاوشگر. علاقه مندان به تلویزیون پیشگام بیکن افراطی. کل نینجا اینترنت. تنظیم کننده.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency tutorialdigital currency channel