ساخت ۲ واکسن ایرانی علیه اومیکروندبیر کمیته علمی کشوری مقابله با بیان با اشاره به اقدام ایران برای تولید واکسن علیه سویه امیکرون، گفت: دو شرکت داخلی، مطالعات خود را برای تولید واکسن علیه امیکرون به پایان رسانده و وارد مرحله بالینی شده است که در صورت تایید کمیته ملی اخلاقی پژوهش، فاز بالینی این دو شرکت به سرعت در کشور انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا، دکتر حمیدرضا جماعتی در حاشیه پنجاه و نهمین کمیته علمی کشوری که در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران برگزار می‌شود، گفت: در حال حاضر در بخش‌های بیمارستانی و مراقبت‌های ویژه، همه بیماران مبتلا به امیکرون یا دارای سیستم ایمنی ضعیف هستند. زمینه بدخیمی دارند، داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی مصرف می کنند و یا افرادی هستند که درمان واکسن تزریق می شوند و با درگیری نسبتا وسیع ریوی، بستری و تحت مراقبت قرار می گیرند.

وی افزود: در جلسه همین گزارش‌هایی از سویه اُمیکرون و موارد کووید ۱۹ در اطفارد و گرور سنی کمتر از ۱۸ سسال،،ش خانواده هایی که در بخش های بستری و مراقبت های ویژه اطفال بستری هستند، در سنین پایین بوو. بنابراین توصیه و توصیه ویژه علمی کشوری برای تقویت و اکسیناسیون مادران باردار است.

وی افزود: لازم است که واکسیناسیون مادران باردار حتما به صورت کامل انجام شود و اثبات شود که واکسیناسیون مادران باردار می تواند باعث ایجاد ایمنی در این افراد و فرزندانشان تا چند ماه بعد از تولد شود و همین امر باعث می شود که اطفال در سنین پایینتر ایجاد شود. اثر اُمیکرون به میزان کاهش پیدا کند.

دبیر کمیته علمی کشوری با بیان اینکه در جلسه فوق در خصوص لزوم تقویت بخش های مراقبت ویژه کودکان (PICU) و نوزادان (NICU) بحث هایی مطرح شده است، گفت: مقرر شد این تخته های بیمارستانی در مراکزی که دارای بخش های NICU و PICU هستند توسط پزشکان معرفی شود. معاونت درمان وزارت بهداشت افزایش. توصیه بر وبینارها و کلیپ های آموزشی توسط کمیته علمی کشوری ویژه و معاونت درمان برای آشنایی بیشتر با درمان کوید 19 در گروه سنی پایین برای متخصصان اطفال و بیهوشی که در بخش های مراقبت های ویژه اطفال و نوزادان در حال کار هستند، مطرح می شود.

جماعتی ارائه خودان کرد: امروز نماینده سازمان و دارو در کمیته علمی عنوان کرد پس از تهیه پروتکل های مربوط به سازمان غذا و دارو برای ساخت واکسن علیه سویه های جدید، دو شرکت داخلی، مطالعات را برای تولید واکسن علیه امیکرون به پایان رساندن و وارد مرحله کرد. بالینی شده در صورت تایید کمیته ملی اخلاق در پژوهش، فاز بالینی این دو شرکت به سرعت در کشور انجام می شود و این نشان می دهد که ایران با پیشرفته و شرکت های مطرح و اکسن سازی در دنیا، ساخت این واکسن را آغاز کرده است.

بر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، وی یادآور شد: در حال حاضر در خلاصه ششم بیماری بنا به سویه امیکرون در کشور قرار داریم و افراد در مراکز واکسیناسیون می توانند عامل انتشار ویروس باشند. به همین دلیل توصیه می‌شود که واکسیناسیون فعال در دستور کار وزارت بهداشت قرار گیرد، اما این کار در قالب طرح شهید سلیمانی و با مشارکت مردمی در حال انجام است. به تقویت واکسیناسیون فعال در کشور وجود دارد.

دبیر کمیته علمی کشوری برای مقابله با مشخص کرد: بحث هایی در مورد مرخصی پنج روزه بهداشتی و درمانی در صورت انجام به امیکرون و نوع حفیف آن مطرح شده بود که چرا پنج روز؟ در مطالعات انجام شده، این نکته اثبات شده است که ویروس امیکرون بر خلاف دلتا و انواع دیگر سویه ها، خیلی زودتر از بدن می شود و بعد از 5 روز اگر فرد علائم خفیف یا بدون علامت باشد و زمینه بیماری های بدخیمی ندارد و تحت درمان داروهای سرکوب کننده است. ایمنی و در سنین بالا، ویروس از بدن پاک می‌شود و به همین دلیل، مدت پنج روز در نظر گرفاتس شد.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم