شایع ترین سرطان در بین مردان ایرانی

[ad_1]

سلامت مردان در خطر است ; اینها را آمارهای جمع آوری شده از وضعیت سلامت آن ها نشان می دهد. در هفته مردان، گفته می شود که 97 درصد مردان در شیوه زندگی خود حداقل یک عامل خطر اصلی دارند 50 درصدشان چاقاند 89 درصد تغذیه مناسبی دارند 31 درصد فعالیت بدنی ناکافی 20 درصد مصرف روزانه سیگار و 18 درصد مردان فشار خون بالا دارند.

به گزارش همشهری، اعلام جلیل حسینی، رئیس مرکز تحقیقات سلامت مردان و بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به ایسنا، میزان مرگ و میر پسران در زیر 5 سال، کوتاه قدی و لاغری، میزان بروز HIV حتی در شاخص های توسعه پایدار گزارش 2019 ، بالاتر است. مردان 1.7 برابر با سل می‌شوند، مرگ ناشی از خودکشی در آن‌ها 1.75 برابر و مرگ در اثر تصادفان جسار ارر تصادفارزب‌های ججب‌زر. به‌گفته او، در کنار همه این‌ها سومین علت مرگ‌ومیر سرطان‌ها در مردان پروستات است.

آخرین آمار سرطان در کشور، موارد جدید به این بیماری سالانه 135 هزار مورد، یعنی 169 در هر 100 هزار نفر است که سهم مردان 52 درصد، یعنی 70 تا 180 مورد در هر 100 هزار نفر و زنان 48 درصد یعنی 65 تا ۱۶۰ مورد در هر صد هزار نفر است. سه سرطان شایع در مردان، پروستات، معده، روده بزرگ است و در زنان، پستان، روده بزرگ و تیروئید. برسیها نشان می دهد از هر 8 مرد و از هر 11 زن در جهان یک نفر بر اثرها جانش را از دست می دهد.

اردیبهشت امسال بود که رضازاده، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس تیم مطالعاتی درباره علائم سرطان ها، با نتیجه مطالعات انجام شده، اعلام کرد که در ایران طی سالهای 95 تا 1404 مورد جدید به سرطان، با افزایش 43 درصدی احتمال بروز می یابد. «پیشبینی تعداد موارد جدید برای سرطان در ایران از 112 هزار مورد ثبت شده سرطانها بدون در نظر گرفتن سرطان پوست در سال 95 به 160 هزار مورد پیشبینی شده در سال 1404 افزایش یافته است که این میزان افزایش، 43 درصد را نشان می دهد.” اعلام او، در این مدت، موارد جدید سرطان به تیروئید با 114 درصد، پروسترات روررد ردورد مربا 67 درصد، پروسورد رورورد مور مور.

علی قنبری مطلق، رئیس اداره آب از سرطان وزارت بهداشت و با اشاره به این تحقیق انجام شده، به همشهری میگوید آمار اعلام شده در این پژوهش، یک پیشبینی طی سالهای 2015 تا 2025 است که البته تا همین حالا، پیشبینیهای انجام شده در این پژوهش انجام شده است. درست بوده است: «ما انتظار داریم که سالانه 5 تا 6 درصد با افزایش موارد مصرف به سرطان مورد استفاده قرار گیرد». او، اما در ادامه، نکته دیگری را مورد توجه قرار می دهد و آن هم تغییر الگوی تشخیص سرطان در میان مردان ایرانی است «آنچه تغییر می کند، جایگزینی سرطان پروات با معده در میان مردان ایرانی است، یعنی از سال 95، پس از آن مواردی که سرطان معده در میان مردان، شایع ترین سرطان به شمار می‌رفت، سرطان پروستربر.

سبک زندگی، طبقه بندی سرطان ها را جابه جا کرد

او به جایگزینی سرطان پروستات با سرطان معده اشاره می کند و میگوید: “یکی از مهمترین دلایل، تغییر سبک زندگی است، پس از آن شرایط اجتماعی و اقتصادی در مورد این نوع سرطان نقش دارد، در کنار همه اینها کم تحرکی در جامعه است. ما افزایش پیدا کرده است، به طوری که گفته می شود 60 درصد جمعیت بالای 18 سال کشور، کمتحرکاند 60 درصد هم از مردان، اضافه وزن دارند، مجموعه این عوامل منجر به افزایش میزان کلسترول و جذب شده است. نباید فراموش کرد که مصرف سیگار هم عامل دیگر این بیماری است که میزان مصرف آن در کشور فهاسا در کشور فهاسا در کشور فهاسا است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱۳ درصد مردم جهان چاق‌اند و ایران در این زمینه، رتبه ۶ دنیا را دارد. قنبری میگوید مجموعه این عوامل باعث می شود تا سرطان پروستات در میان مردان و سرطان پستان در زنان افزایش پیدا کند: “به کلی استفاده از یخچال، مصرف آب مصرف شده، مصرف آب چاه و … باعث افزایش سرعت ابتلا به سرطان معده می شود. کاهش پیدا کند، البته این‌ها مداخلاتی هستند که طی 4-3 دهه گذشته رخ داده و اکنون تأثیرات خود را نشان می‌دهند. قطعی اعلام او، مجموعه این اشتباه است تا سرطان معده در رتبه دوم قرار گرفتن گیرارد و سرطان پروترارنگیرنرنرنرن در رتبه سوم هم سرطان روده بزرگ قرار می گیرد. این سرطان هم در پی تغییر سبک زندگی، کم تحرکی و چاقی بالا رفته است و در زنان تبدیل به دومین هسرطان سهد.

با این که گفته می شود میزان بروز سرطان در ایران بالاست، اما پژوهش ها نشان می دهند که میزان بروز سرطان در ایران در 169 100 هزار نفر است، اما در دنیا این عدد در 201 100 هزار نفر است. همچنین میزان بروز سرطان در مردان و زنان ایرانی در 180 100 160 هزار و در 100 هزار است و به نسبت میانگین جهانی که در 222 100 186 هزار و در 100 هزار نفر است، تعداد کمتری را نشان می دهد. اداره سلامت از وزارت بهداشت هم به همین نکته اشاره می کند. او می‌گوید که در ایران حدود ۱۰ سال پایین‌تر از کشور‌های دیگر است، دلیل آمرلن اوران اورانیت. اما درباره شایعترین سرطانها، باید گفت که ایران جزوه معدودی بود که سرطان معده شایعترین سرطان مردان بود، اما حالا با قرار گرفتن سرطان معده در رتبه دوم، وضعیت ایران، شبیه دیگر شد. یعنی در دیگر سرطان پروستات، اولین سرطان مردان به شماره میرود: “بهطور کلی، سرطانها هم مانند بیماریهای غیرواگیر، تنها به یک عامل وابسته، مجموعه عواملی در کشف این بیماری نقش دارند، اما باید گفت که به سرطان پروستات مبتلا می شود. مردان و زنان در زنان، وابسته به پست‌های زنانه و مردانه و چاقی و کم تحرکی و … است. اینها باعث ایجاد سلولی می‌شوند و در نهایت این بیماری‌ها را رقم می‌زنند.»

مردان 50 سال به بالا ، مراقب باشند

آنطور که گفته می شود، مردان در مراجعه به پزشک برای درمان، توجه ویژه ای، مطالعات نشان می دهند که زنان بیش از حد از مردان پیگیر درمان و معاینه های دورهای هستند و این موضوع باعث می شود تا سرطان ها در زنان زودتر از مردان تشخیص داده شود، با این حال. نتیجه اعلام رئیس هیئت مدیره از سرطان وزارت بهداشت، نتایج پیمایش عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر در ایران یا همان مواردی است که در سال 2021 در ایران انجام شد، مشخص شد که در سالهای گذشته سطح دانش و عملکرد در سلامت شخصی بهبود یافته و نتیجه انجام شده است. آن بیماری به تشخیص زودهنگام رسیده است، اما به کلی باز هم می توانم بگویم که زنان در این زمینه پیگیرتر هستند «بهطور کلی سرطان، پستان، روده بزرگ و دهانه رحم ۴۰ درصد سرطانهای زنان را تشکیل می دهند، برخی از اینها هم با معاینه های دورهای هستند. به تشخیص میرسد، در مورد سرطان پروستات، اما نظام سلامت، توصیه ویژه برای غربالگری ندارد و اگر غربالگری انجام شود باید با احتیاط باشد، من بهعنوان توصیه به انجام این معاینه ها دارم. هشدار اعلام او، مردان از سن سال به بالا، باید مراقب این پنجاه باشند:

«توجه به نشانه‌های مشکوک مثل بیماری سوزش، دیده شدن خون در بیماری، سختی در عفونت، نیاز به دفع بیماری‌ها در شب می‌تواند از نشانه‌های خطر ابتلا به سرطان پروستات باشد. اما به هر حال باید حتماً پیگیری شود و افراد به شبکه های بهداشتی یا اورولوژیست مراجعه کنند.»

اعلام او، میزان درصد به سرطان پروستات در میان مردان بالای ۵۰ و سال است و هرسان ترن ترنر اما به کلی کشور در آینده با استفاده از چنین مواردی به سرطان، می‌شود. او همچنین درباره اینکه گفته می شود وجود سرطانهای در خانواده یک خانواده وجود دارد، می تواند احتمال بروز سرطان در مردان را بالا ببرد، توضیح می دهد: “بررسیها نشان می دهد که اگر در میان اعضای خانواده سرطان پروستات وجود داشته باشد، احتمال ابتلا به سرطان وجود دارد. پستان در میان زنان آن خانواده بالا می‌رود، هما این که این موضوع عکس باشد، همین عکس این باشد، عرنی از زنان نامان نتانان

[ad_2]

Nigel Riley

تمرین کننده موسیقی دوستانه. گیک هاردکور توییتر. بیکن پژوه. متخصص زامبی برنده جایزه.

ورق سیاه فولادی یکی از محصولات پرکاربرد در صنعت فولاد و ساختمان است که به دلیل ویژگی‌های برجسته‌اش، در ساخت و ساز، صنایع خودروسازی، صنایع دریایی و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع ورق‌ها از فولاد به همراه کربن سیاه تشکیل شده‌اند که ضمن قدرت بالا و مقاومت در برابر زنگ‌زدگی، خواص مکانیکی قوی و قابلیت فرم‌دهی بالا نیز دارند.
سایت شرط بندی بازی انفجار: جایگاه و اهمیت آن در دنیای شرط بندی آنلاین
مکمل کراتین بدنسازی: بهبود عملکرد و افزایش عضلات
سایت انفجار ایرانی با درگاه مستقیم: بهترین گزینه برای بازیکنان ایرانی
خرید عمده تیشرت مردانه: یک نگاه جامع به خرید لباس مردانه با قیمت عمده
Recenzja iOS 15 i iPadOS 15 – Zomit Recenzja iOS 15 i iPadOS 15 – Zomit
تماس با ما