علل حوادث کار در ایران چیست؟

[ad_1]

تعداد حوادث ناشی از کار در ایران بالاست . این را هم آمار رسمی تائید می‌کند و هم خبرهای بی‌شماری که در طول سال از تعداد این حوادث به گوش می‌رسد. بر اساس آماری که سازمان تامین اجتماعی از حوادث کار سال 99 ارائه کرده است، در این ساری 44 هزار و 441 حاشیثهاث زار و 441 حاشیثهاث ار و 441 حاتثهاث ار و 441 حاتهاثی. وزارت کار نیز آمار حوادث کارِ سال ۹۹ را ۹ هزار و ۲۹۵ مورد اعلام کرده است. همچنین علی حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار وزارت، کار و رفاه اجتماعی در آخرین اظهارات خود گفته است که “سالانه 13 هزار حادثه ناشی از کار در کشور رخ می دهد که تا 700 800 مورد آن به فوت می رسد.”

به گزارش ایلنا، تفاوت فاحشی بین آمارهای رسمی منتشر شده از حوادث کار وجود دارد، اما چه آمار دست پایین را ملاک قرار می دهد و چه آماری را در هر لحظه آمار حوادث کار در ایران رقم بالایی را نشان می دهد. این موضوع بیش از پیش مشخص می‌شود که بدانیم این آمار در برخی از کشور‌ها به نزدیک است. به علاوه در نظر گرفت که آمار رسمی همیشه میزانی کمتر از آنچه در واقع رخ داده را نشان می دهد.

در شرایط یکی از موضوعاتی که مسئولین وزارت کار در هر دولتی همیشه بر آن تاکید کرده‌اند، کاهبش کاوشیده‌اند، کاتسش کاوانر. را هیچ اقدامی جدی در این خصوص صورت نگرفته است که اگر چنین اتفاقی رخ دهد چنین ارقامی ارقامی ارقامی است.

در دولت سیزدهم نیز مسئولین وزارت کار بارها بر روی این موضوع ایجاد شده است. علیحسین رعیتی فرد (معاون روابط کار وزارت، کار و رفاه اجتماعی) پیشتر با اشاره به آمار حوادث ناشی از کار ضمن اشاره به جستجو برای افزایش بازرسی و حفاظت فنی حوزه کار گفته شده است ناشی از کار را به حداقل می رساند. »

در همین رابطه نیز در حاشیه نمایشگاههای 6 ماههی وزارت کار، توافقنامه بین موسسه کار و اجتماعی و کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران برای ارتقاء آموزش کار امضا شد که به گفته متولیان این امر، یکی از مهمترین موارد این توافقنامه کاهش حوادث کار از طریق راهبرد است. آموزش به کار و کارفرمایان و افزایش ایمنی و بهداشت محیط کار است.

ام به هر حال بخشی از حوادث کار به عملکرد کارفرما و مقاومت ارفرما و مقاومت او برای تهیه تجهیزات لازم مرای شترمر لار آیا با آموزش می‌توان کارفرمایان را متقاعد کرد به انجام وظایف قانونی خود پرداخت؟ رحیم سرهنگی (رئیس کار موسسه و تامین اجتماعی) در پاسخ به این سوال میگوید: ما سعی میکنیم روشهای نوینی را انجام دهیم که کارفرمایان در موارد مختلف برای کاهش حوادث کار میکنند را به کارفرمایان آموزش میدهند، همچنین میخواهیم با شناسایی دستگاههای موجود که از نظر موقعیت استفاده کنیم. قیمت به نفع کارفرمایان است و معرفی این وسایل به کارفرمایان، به حل مشکل کمک می کند.

موسسه کار و تامین اجتماعی معتقد است خیلی از کارفرمایان رئیس جمهور را نمی گیرند و اگر آموزش ندهند و اگر آموزش ندهند و اگر آموزش بخشیولزن بولزن باشند. کارفرمایان اگر بدانند هزینه‌های حوادثی که برای کارفرمایان انجام می‌دهند چقدر زیاد است، با رضایی یشوارین مواریی. در واقع ما معتقدیم می‌توانم با فرهنگ‌سازی به سمت اجرای هر چه بیشتر قوانین ایمنی و بهداشت محیط کار تفت.

آیا در شرایطی که در شرایط ضعیف قانونی هستند و قوانین حمایتی کار به درستی در مورد آنها رعایت نمی شود می توان نقش مهمی برای “فرهنگ سازی” در کاهش حوادث ناشی از کار قائل شد؟ رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال می‌گوید: بله؛ بخشی به فرهنگ و قوانین و بخشی هم به ضعف حاکم بر و مقرارت برمی‌گرد. ما باید ضعیفِ حاکم بر قوانین و مقرارت و آیین نامه‌ها را مطالعه کنیم. به همین دلیل یکی از کارهای ما این است که با انجام مطالعاتی و پژوهشی روی حوادث، مشکل را ریشه یابی کنیم و از این طریق به دولت و کار کمک کنیم تا کار را در گرفتن حق یاری برسانند انجام دهیم.

موسسه کار و تامین اجتماعی میگوید: با تدبیر وزیر کار 50 چالش در حوزه های مختلف را دناسایی رئیس کرده و در واقع نظام مسائل را در وزارت کار کلید زدهایم.

تاکید بر نظام مسائل و موضوعات مهم است، اما باید حواسمان باشد که اگر دست روی نقاط اصلی و کلیدی نگذاریم، نتیجه نمی‌شود. بر روی راه‌های کم زحمت نمی‌تواند کارساز باشد. در خصوص حل مسائل مربوط به حوادث نیز در مسیر «مسئله یابی» باید توجه داشته باشیم که تا زمانی که مفاد حمایتی قانون کار ضمانت اجرا می شود را نمی توان به حل ریشه های مسائل امیدوار کرد. در واقع توجه داشته باشیم که کاهش آمار را در ایران نیاز داشته باشد. تا زمانی که به واسطه قراردادهای موقت از امنیت شغلی مهم و تا زمانی که تشکل های مستقل کارگری هیچ جایگاهی در روابط کار نمی تواند امیدی به کاهش چشمگیر آمار حوادث کار داشته باشد.

[ad_2]

Makayla Massey

کاشف برنده جایزه کل معتاد زامبی. متعصب فرهنگ پاپ بی عذرخواهی. تواهولیک.

پاربرگ سایت

Digital currencyبهترین مشاور کنکوربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی تبریزخبرdigital currency tutorialبهترین سالن زیبایی اصفهانdigital currency channelدانشگاهGuide to buying household appliances
تماس با ما