قتل یک خواهر شوهر پس از تبرئه از قتل یک دوستمردی که یک بار از قتل تبرئه شده بود پس از مهاجرت از تهران اقدام به قتل کرد و برای تحقیقات بیشتر به تهران بازگردانده شد.

به گزارش شرق، چند سال پیش مردی متهم به قتل تهران شد اما به دلیل پیدا نشدن جسد و نبود مدارک کافی علیه او آزاد شد. بر اساس این پرونده، پنج سال پیش مردی میانسال از مردی به نام سعید شکایت کرد.

شاکی به ماموران گفت: سعید همراه پسرم بود و با هم بودند اما از پسرم به نام یاسر خبری نیست. از زمانی که سعید و پسرم با هم اختلاف مالی داشتند، فکر می کنم سعید خیلی به او زحمت داد. پلیس تحقیقات علمی را آغاز کرد و متوجه شد که پس از ملاقاتی که پدرش معتقد بود با سعید داشته است، تلفن همراه یاسر خاموش شده و او دیگر با کسی تماس نمی گیرد. زمانی که سعید دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفت، ادعا کرد که از سرنوشت یاسر اطلاعی ندارد.

سعید گفت: پدر یاسر راست می گوید که ما با هم اختلاف مالی داشتیم و یاسر برای حل این اختلاف مالی پیش من آمد. صحبت کردیم اما به نتیجه نرسیدیم و حتی درگیر شدیم. ضربه ای به سر یاسر زدم اما نه مشت بود و نه مشکلی. بعد یاسر رفت و ما از هم جدا شدیم. بعدها از او خبر نداشتم تا اینکه یکی از دوستانم گفت یاسر با او تماس گرفت و گفت به پاکستان رفته است. یاسر اکنون در پاکستان است. او کشته نشده است و من از سرنوشت او اطلاعی ندارم.

در پی تحقیقات، پلیس مردی را پیدا کرد که سعید مدعی بود یاسر با او ارتباط داشته است. مرد گفت: سعید درست می‌گوید، چند روز بعد از درگیری آنها با یاسر صحبت کردم، اما نمی‌دانم کجاست و دیگر با او تماسی نداشتیم. از شماره عجیبی با من تماس گرفت. اگرچه پدر یاسر اصرار داشت که پسرش توسط سعید کشته شده و سعید از سرنوشت او باخبر است، اما سعید به دلیل نداشتن مدرکی مبنی بر کشته شدن یاسر و کشته شدن سعید آزاد شد.

پدر یاسر اما با این ممنوعیت مخالفت کرد. سعید که با قرار وثیقه آزاد شده بود در این مدت تصمیم گرفت به خراسان مهاجرت کند. پس از نقل مکان به خراسان با خانواده خواهرش زندگی می کرد تا اینکه با خواهر شوهرش حبیب درگیر شد و او را کشت.

سعید پس از دستگیری توسط ماموران پلیس به قتل اعتراف کرد و گفت: پس از اینکه تهران را به مقصد خراسان ترک کردم با حبیب و خواهرم زندگی کردم. مرد خوبی بود، به من پناه برد و کار پیدا کرد. کار می کردم و برای زن و بچه ام پول می فرستادم. شب حادثه دقیقاً نمی دانم چه شد که با هم درگیر شدیم. خیلی ناراحت شدم و با خمپاره به سرش زدم. نمی دانم چطور روی زمین افتاد. از خانه فرار کردم و نمی دانم بعدش چه شد. ساعاتی بعد وقتی به هوش آمدم توسط پلیس دستگیر شدم. من اهل این شهر هستم و با توجه به اینکه در تهران خیلی تنها بودم و شغلم را از دست دادم تصمیم گرفتم به خراسان بیایم تا با دوست و آشنا و خانواده ام اینجا کار کنم و زندگی ام را تغییر دهم. حبیب را خیلی دوست داشتم و فکر نمی کردم همچین اتفاقی بین ما بیفتد. نمی دانم حبیب آن روز چه ناراحتی داشت، وقتی بد و بد به من گفت، عصبانیم کرد و خمپاره را گرفت.

متهم درباره اینکه خمپاره را از کجا آورده بود، گفت: خمپاره روی زمین بود، از فلان جا نگرفتم. وقتی عصبانی شدم، چیزی را گرفتم تا دستم را روی آن بگذارم و با دیدن افتادن حبیب روی زمین، ضربه محکمی به سرش زدم. در همین حال خانواده حبیب با طرح شکایتی به دادسرا خواستار مجازات متهم شدند. گفتند: حبیب سعید را بسیار دوست می داشت و به او پناه می برد، در حالی که خانواده اش او را نپذیرفتند و برایش کاری پیدا کردند. سعید به ما نمی گوید چه اتفاقی برای آنها افتاده است که حبیب را به قتل رساندند، اما به هر حال او حق نداشت حبیب را بکشد. او در تهران هم پرونده قتل دارد و خواستار مجازاتش هستیم. بنا به ادعای خانواده مقتول، متهم مجددا مورد بازجویی قرار گرفت.

وی گفت: به ظن قتل در تهران دستگیر شدم اما جسد نبود و پدر و مادرم هیچ مدرکی علیه من نداشتند که آزاد شدم. با توجه به پرونده قتل سعید در تهران، دادسرا تصمیم گرفت پرونده را برای رسیدگی قانونی به تهران ارجاع دهد.

بر این اساس شعبه 10 دادگاه کیفری ناحیه تهران دستور رسیدگی به این پرونده را صادر کرد و از دادسرای تهران خواست تا مستندات مربوط به دستور برخورد صادره به متهم را بررسی کند تا این قرار یک بار به تأیید شعبه 10 پرونده برسد. به خراسان برگردید در غیر این صورت متهم در تهران محاکمه می شود.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم