مصوبات جدید کمیته بررسی واکسیناسیون دز سوم و چهارممعاونت بهداشت وزارت بهداشت مصوبات جدید کمیته علمی تخصصی درباره واکسیناسیون دز سوم بیماران گروه سنی 12 تا 18 سال، دز چهارم بیماران دارای ضعف سیستم ایمنی بالای 18 سال و دز پنجم خارج از کشور از کشور را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، کمال حیدری با بیان این مطلب اظهار داشت: واکسن قابل تزریق در این گسروه سنی، بسواوکن نواوان واواوه است. ملاک تشخیص ضعف سیستم ایمنی ارائه برگه توسط پزشک متخصص بوده و اظهار نظر شخصی و شفاهی افراد مورد قبول نیست.

وی افزود: همچنین سیستم ایمنی ضعیف بر اساس کشور توسعه واکسیناسیون پزشکی شامل نقایص ایمنی ایمنی، بیماری های خاص سرطان تحت درمان با شیمی درمانی و پرتودرمانی، بیماران پیوند عضو شده، بیماران دریافت کننده داروهای سرکوب کننده یا تضعیف کننده سیستم. افراد اچ آی وی مثبت، بیماران تحت درمان با دیالیز و … است.

معاون وزیر بهداشت یادآور شد: با توجه به سوالات و درخواست معاونت های بهداشتی از دانشگاه ها در خصوص امکان تزریق دز پنجم واکسن کوید 19 در درخواستان سفر بین المللی که قبلا سه نوبت از واکسن های موجود در کشور را دریافت کرده و به دلایلی نیاز به سفر باید داشته باشد. یا دو نوبت و اکسن دیگر دریافت می کنند، تصمیمی در جلسه چند جلسه ای اکسن کووید ملی و ملی ایجاد شد.

حیدری ادامه داد: بر اساس تصمیم گیری این کمیته ملی این گروه از هموطنان با رضایت کتبی و آگاهانه و ارائه مدارک سفر می توانند واکسن دز چهارم و پنجم را از واکسن های مورد تایید کشور مقصد دریافت کنند. در این شرایط فاصله سوم و چهارم حداقل یک ماه و توصیه شده بین دز چهارم و پنجم است که در 3 ماه آینده سفر می تواند به حداقل یک ماه کاهش یابد.

وی یادآور شد: همچنین در جلسه بعدی این کمیته تزریق دز چهارم واکسن در گروه سنی بالای 18 سال و برای بیماران دارای ضعف سیستم ایمنی به حداقل 4 ماه بعد از دز سوم، مورد تصویب و توصیه قرار گرفت. واکسن توصیه شده برای تزریق به این افراد به عنوان دُز چهارم، واکسن‌های با پلتفرم نوترکیب اتسن.

به گزارش وزارت بهداشت این مصوبه، ۱۸ اسفندماه برای اجرا به معاونت بهرواونشگه هاواووشش


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم