نسخه شفابخش طب سنتی برای تقویت سیستم ایمنی بدنکارشناس و مدرس طب سنتی و گیاهان دارویی در سازمان فنی و حرفه ای گفت: گیاهانی مانند سیر، زردچوبه، میوه نسترن، زنجبیل، دارچین، فلفل سیاه و قرمز، همچنین میوه هایی مانند سیب، لیمو شیرین و لیمو ترش باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می شوند.

به گزارش ایسنا، اعظم ماهنسائی تصریح کرد: طب سنتی با سنت‌های چند هزارساله خود را بر همزیسالی مماروبا تسابان تشکیل می‌دهند. بر اساس تحقیقات طب سنتی انرژی و فرکانس خاص هر داروی گیاهی بر کالبد انسانی انسان تب سنرد هتوروبان هتورورن توردبان توردبان توردبان

وی با اشاره به اینکه در طب کلاسیک سیستم دفاعی بدن از پوست شروع می شود، گفت: گلبول های سفید در لنف، خون و ترکیبات خاصی که از سلول ها میگیرند، سیستم دفاعی بدن و سلول ها را تشکیل می دهند که می توانند در برابر بیماری ها مقاومت کنند. با این تفاوت که در طب سنتی، سپر دفاعی بدن برای کالبد فیزیکی است که می‌توان از اردعارن هارویی ندعارویی کرد.

این کارشناس با اشاره به اینکه هر گیاه دارویی می تواند تأثیر متفاوتی بر افراد مختلف بگذارد، بیان کرد: گیاهانی که در طبیعت به صورت خودرو رشد می کنند، نسبت به گیاهان پرورشی دارای اثر قویتر و قدرت بیشتر بر روی بدن افراد هستند.

وی ادامه داد: برای مثال گیاه گزنه که به صورت خودرو در طبیعت رشد می‌کند دارای اثر عسیار قوی آرای اثر بسیار قوی آرای اثر بسیار قوی اسواوار هوادمبار قوی استواواوار. اگر بخواهیم به صورت تخصصی در مورد سیستم دفاعی بدن و گیاهان دارویی مناسب برای آن بگوییم می توانم از گیاهانی مانند سیر، زردچوبه، میوه نسترن، زنجبیل، دارچین، فلفل سیاه و قرمز، همچنین میوه هایی مانند سیب، لیمو شیرین و لیمو ترش به نام ببریم. باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می‌شوند.

به گفته ماهنسائی سیر گیاهی دارویی است که سیستم دفاعی بدن را تقویت می کند و می توان عه صوروی خوروان عهروو شکورو ورو ورووب.

کارشناس گیاهان دارویی با بیان اینکه سیر دارای طبع گرم است و می تواند باعث بروز مشکلاتی برای افراد گرم مزاج شود، گفت: ابن سینا سیر را برای افراد گرم مزاج به صورت سیر و سرکه توصیه می کند تا باعث ایجاد گرمی و خشکی سیر زیاد شود.

وی با اشاره به نحوه مصرف سیر برای تقویت سیستم ایمنی در حین سرماخوردگی گفت: استفاده از یک حبه سیر به همراه یک لیوان آب به صورت خوراکی در ابتدا می تواند بسیار مفید باشد.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم