هفت‌متهم قفل ترافیک تهران


ازدحام بیسابقه خودرو در خیابان های تهران در دوشنبه که باعث شد «سفرهای کاری صبح» با «یککساعت زمان اضافه» انجام شود و از آن بدتر، «مدت زمان برگشت از کار به منزل در دوشنبه» برای اکثر تهرانی ها دو برابر و برای ساکنان مناطقی از شمال پایتخت تا 6 برابر همیشه، افزایش می یابد.

به دنیای اقتصاد، این «گزارش‌کشی» عجیب در معابر تهران، 7 وقت دارد که همه یا بخشی یار «از آنها بابی» زهاوابی «همه اَ بخشی یار یکی همه اَ بخشی یار یکی همه اَ بخشی یار یکی زهارن است. تهرانی‌ها دیروز، «ترد در پریروز» را این‌طور روایت کردند: «اگر از محل کار، پیاده به سمت مار، پیاده به سمت منزل وریم به سمت منزم. شبیه چنین واقعه‌ای، یک‌بار در آذر ماه سال 95 -هفتم ماه- در پایتخت رخ داد که شدت آن به مراتشنبزب گذشمو. روایت شهر تهرانی از ترافیک دوشنبه تهران حکی است، از ساعت 6 عصر دوشنبه تا بامداد سه شنبه، معابر اصلی و خیابان های فرعی در مناطقی از شهر «قفل» به طور خودکار در خودروهای خود در برخی معابر حداقل یکساعت به صورت کامل «متوقف» شدند. برخی مناطق طول یک خیابان کمتر از 5 کیلومتر را -که در حالت “تردد طبیعی (ترافیک نسبی) ساعات شب”، حدود 5 دقیقه از آن عبور می کنند- در دوشنبهشب به مدت یکساعت در آن گیر افتادند. آنچه دو شب پیش در تهران به عنوان یک «رخداد بی‌سابقه ترافیکی» به ثبت رسید، «ایست چندساعته خودروها» دساعت خودروها ». این اتفاق را عجیب و غریب و در عین حال «غیرطبیعی» توصیف کردند. وگرنه «سختی تردد خودروها در ساعات شبانه‌ها» و «طول ترافیک در خیابان‌ها» موضوعی در تهران نیست.

شناسایی عاملان قفل ترافیک

اما چرا خیابانهای پایتخت دو شب پیش، پارکینگ شد؟

میدانی و همچنین بررسی‌های «دنیای» درباره این «اتلاف وقت بی‌سابقه‌های اقتصادی در تران هروندان در ترات تساران».

ذکر نام این مشتریان به دلیل «اطلاع‌رسانی رسمی» عوامل مدیریت ترافیک شهر، صورت نگرفته است. هر چند، همشهریان تهرانی و هم حوزه‌های ترافیکی بر «افزایش این عوامل بر شدت تروندان نهانا» اولین عامل «قفل دوشنبهشب خیابانهای تهران» همان عاملی است که й «مشاهدات در جریان عبور و مرور از معابر در همان ساعات پایانی دوشنبه» تایید می کنند; نبود عوامل راهنمایی و رانندگی در برخی از خیابان‌های شهر. معمولاً در زمان بارندگی و افزایش سفر با خودروی شخصی، این عوامل هدایت‌کننده جریان ترافیک، حضور بیش‌تر بارها. اما دوشنبه شب مطابق با شرایط، دستکم در معابری که قفل شد، خبری از آنها نبود یا تعداد آنها حداقل بود.

«تبدی راهنمایی از حالت طبیعی (سبز و قرمز) به حالت چشمکزن» عامل دیگری است که باعث «بینظمی در تردها و ت بعد، گره و توقف ترافیکی در برخی معابر» شد. زمانی که چراغ های راهنمایی و رانندگی از حالت همیشگی به وضعیت چشمکزن تغییر می کند، معمولاً «حق تقدم» توسط خیلی از خودروسوارها رعایت نمی شود و در تقاطع ها و به دنبال آن هستند، در خیابان های منتهی به تقاطع، بار ترافیکی از حالت جریان حرکتی به ایست خودرویی تبدیل می شوند. می شود.

عامل سوم نیز به نوبه خود، «وزن قابل توجه» در ترافیک شبانه تهران در دوشنبه داشت. همزمانی باران در ساعات صصر و شب و خریدهای شب عید باعث شد «حجم استفاده از ماشین شخصی دوردبزه» نسوبته سال گذشته و سال قبل آن به دلیل «محدودیت‌های مسافرت‌های مربوط به سفرهای نوروزی» و «چشمانداز تاریک مسافرت‌های نوروزی و حتی رفت و آمدهای عید»، در شهر و میزان استفاده از خودروی شخصی مختص نصف اسفند امسال بود.

مدیران ترافیکی دیروز اعلام کردند، حجم سفرهای درونشهری در دوشنبه گذشه در هران، درصم 35 درصان نروبزاو. این، باری بر «افزایش ترد شهروندان» در دوشنبه‌ای که گذشت، تأیید شد. پریروز، طول ترافیک خودروها در تهران به‌ویژه در ساعات پایانی شب، 41 درصد نسبت به افزایش رشد ترابگ تهرانی‌ها در این روزها، «دوره‌کاری مجاز» را کنار گذاشته و آن‌هایی را که طی ماه گذشته و قبل از آن می‌توانستند بدون مراجعه به محل کار، فعالیت‌هایی انجام دهند که برای هماهنگی و انجام کارهای آخر سال، رفت و آمد شغلی در شهر انجام می‌دهند. این عامل فرعی به عنوان عامل چهارم، دامل کنار هده، خود محرکی برای «ازدحام بیشتر خودرو» در خیابان ها و در دوشنبه تهران منتشر شد.

عامل پنجم نیز یک عامل کموزن در مقایسه با سه عامل اول است که همزمانی آن با سه عامل اصلی ابتدایی، «نیروی اصلی را برای بههم زدن جریان ترافیک شبانه تهران در دوشنبه» به وجود آورد. مناطق مرکزی پایتخت می‌گویند، معمولاً «بار سفرهای درون شهری در دوشنبه‌های هر دوشنبه هر هفته، بیش‌نبه‌های هر هفته، بیش از تور از این موضوع به خاطر آن است که معمولا جلسات کاری، قرارهای کاری بیرون از محل کار اصلی، بازدیدها و در کل، رفت و آمد شاغلان در شهر، در روز دوشنبه با حجم بیشتری نسبت به شنبه و یکشنبه صورت می گیرد. در حالی که در روزهای پایانی هفته، این جریان سفرهای درون‌شهری (از ناحیه شاغلان) کاهش محسوس پیدا می‌کند. دوشنبه بارانی، آن هم در هفته پایانی سال باعث شد این وضعیت و در هفته به عاملی بررای بی‌تراو بی‌هروب شود.

عامل ششم، یکسری «کندهکاری در برخی معابر اصلی» است که بر اساس گزارش های میدانی شهروندان، در این روزهای پرتردد شب عید، باعث یک لاین از برخی از خیابان های اصلی و بزرگراه ها به فعالیت های عمرانی دربیاید و سرریزشدن ترافیک در خیابان های پسین و پیشین می شود. . به عنوان مثال در بخشی از بزرگراه حکیم-شرق به غرب- یک عملیات عمرانی از تونل رسالت باعث کاهش سرعت ترد خودروها شد که این موضوع در دوشنبهشب، پس از گزارش سنگین تر.
عامل هفتم نیز «تکمیل لب به ظرفیت ظرفیت معابر خودرویی شهر تهران» است.

حمید میرزاحسین، کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل در این باره به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد، هزینه پایین استفاده از خودروی شخصی در کلانشهر تهران در کنار «ازدحام مسافر در اتوبوس و مترو» دست به دست هم داده تا «ترددها در پایتخت پایتخت». با خودروی شخصی »انجام شود. این مسئله باعث شد همه خیابان‌ها در ساعت پیک صبح (کار به منزل) و پیک شب (زمران بران به خانه) ،س وراد سرواد در نتیجه، یک «اتفاق غیرمنتظره» مانند همین بارانی با سفرهای شب عید، باعث می شود «سختی ترد به ایست خودروها» تبدیل شود و برای مردم، غیرقابل تحمل شود.

دوربین‌ها به چه کاری می‌آیند؟

شهر تهرانی در ترافیک با ترافیک بی‌سابقه دوشنبه گذشته، درباره «مورد مصرف دوربین‌های ترافیکی سطحنوار و ترافیکی سطحنوار».

چرا مدیریت ترافیک به موقعیت و در جهت حل بحران ترافیکی، به شکل منطقی برای حل مسئله از دوربین‌ها.

ساده‌ترین اقدامی که می‌توان از طریق عوامل ترافیکی انجام داد، «اعلام وضعیت هشدار تروریق تارور». شهرداری تهران در سال اول، چنین حرکتی را انجام داد. در آن زمان، پیامک های روزانه به شهروندان با مضمون «پرهیز از تردد در شهر برای رعایت فاصله اجتماعی» ارسال می شود و حتی تهرانی هایی که در ساعات غیرمجاز تردد در شهر در دوره «قرنطینه فعالیتی» توسط دوربین های ترافیکی رویت میشدند، دفاع یا دقایقی بعد، به تلفن همراه آنها پیامک ارسال می شود تا از این اقدام خود پرهیز کنند. اگر مدیریت ترافیک، از مشاهده «ازدحام و طول ترافیک صبحگاهی دوشنبه»، برای کنترل ترافیک شبانه پایتخت، دست به «اطلاع رسانی پیامکی» میزد چهبسا «بخشی از ساعت بعد از خروج از محل کار را به خطر میانداختند و همین مسئله می تواند مانع از تبدیل شود. «ازدحام ترافیکی» به «قفل‌ ترافیکی» می‌شود. مدیریت شهری تهران از اطلاعات دوربین های ترافیکی برای تهیه روزانه «نقشه آنلاین ترافیکی شهر تهران» استفاده می کند اما حلقه این آخرین برداشت از اطلاعات لحظه ای ترافیکی پایتخت است که همان «اعلام شرایط بحرانی یا غیرطبیعی» به مردم برای «جلوگیری از افزایش شدت بحران» است. دست‌کم در «اتفاق بی‌سابقه دوشنبه شب» رخ نداد. برنامه شهری توصیه می کند، مدیریت شهری باید به سرعت دو دسته سیاست ترافیکی فوری و میانمدت را برای “اصلاح وضعیت موجود” کند.سیاست اول، “بهکارگیری عملکردهای موجود در دوربین های سطح شهر” برای حل بحران های ترافیکی است. سیاست دوم نیز «توسعه حمل و نقل عمومی» به نفع «سفرهای سبز» و کاستن از ترافیک، وقت‌کشی و هواواگی و.

فاجعه مدیریتی در ترافیک تهران

روز گذشته احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شهری بهران نیز نسبت به ترافیک بیساب پریشب در تهران واکنش نشان داد و آن را یکاجعه مدیریتی خواند. صادقیان گفت: درباره ترافیک روزهای بارانی بارها مورد نیاز است و برای آن به مدیران اجرایی گوشزد شده اما تا امروز تنها این مسئله حل نشده، بلکه پیچیده تر شده است. به گفته وی ، ترافیک دوشنبه تهران ، یک فاجعه مدیریتی بود که باعث آزردگی شهروندان شد.

صادقی درباره عدم موفقیت مدیریت شهری و سوءمدیریت ترافیکی در شرایط بحرانی مثل هنگام وقوع زلزله با مشکل بحران کرد و گفت: وقتی ریزش اندکی باران که از روزهای گذشته، پیش بینی شده بود، شهر این بینظمی و ترافیک غیرقابل کنترل می شود، به طوری که در شرایط بحرانی وجود دارد. بحرانی که مسیرهای اصلی شهر دچار آسیب شده‌اند و مردم نگران هستند، با فاجعه ترافیکی روبه‌رو می‌شوند.

کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران افزود: تذکر من به شهردار تهران این است که باران و برف این روزها باید یک مانور و تمرین برای دستگاه ها باشد تا آنها را برای روزهایی که تهران با بحران های احتمالی ناشی از بلایای طبیعی روبهرو می شود. ماده‌تر کند؛ نه اینکه خود تبدیل به بحران شود. در این روزها نیاز به مدیریت یکپارچه شهری و هوشمندسازی شهر بیش از پیش احساس می‌شود.

صادقی افزود: در روزهای بارانی و شرایط خاص، امکان فراخوان تمام دستگاه ها در قالب «مانور ساعت صفر» بهعنوان تمرینی برای مدیریت یکپارچه و تقسیم یک کار هماهنگ بین دستگاه ها وجود دارد; اما صرفاً چند بخش شامل معاونت خدمات شهری شهرداری و پلیس راهور وارد عمل می‌شوند. وی معتقد است که در زمان ویژه بحران ستاد ویژه تشکیل می شود، در زمان بروز چنین شرایطی در ترافیک شهری نیز باید ستادی برای هماهنگی همه دستگاه ها وارد عمل شود.

این عضو شورای شهر تهران به موضوع شناورسازی ساعت کار اداری دولتی در زمان بارندگی نیز به‌عنوان براراری می‌پردازد. موضوعی که نه فقط برای روزهای بارانی، بلکه با هدف کاهش تراکم تراکم در نیمه سال دوم پیشنهاد شده است، اما نسبت به اجرای آن مقاومت وجود دارد و دستگاه های اجرایی به آن تن نمی دهند.

«قیمت‌گذاری» به کمک ترافیک می‌آید

صادقی معتقد است از ابزار «قیمت‌گذاری» در روزهای بارانی می‌تواند نقش مهمی در کاروای استفاده از خسوروای کسوروی شخصی کسواریفا داشته باشد. او نیم‌‌به‌ها کردن بلیت حمل‌ونقل عمومی در شرایطی بود که دوشنبه بود تا شهروندان تما می‌بودند تما می‌بودند تما می‌بودند تما می‌بودند تما شهروندان بودند تما شهروندان بوه اسزنزنمواو. هر چند این در جای خود قابل مطالعه بوده است و محدوده اثر مشخصی نیز دارد، اما ابزار قیمت گذاری می تواند منجر به افزایش عوارض طرح های ترافیکی در رینگ داخلی و خارج از معابر مرکزی شهر نیز در کاهش هزینه سفر با خودروهای شخصی در شرایطی که معابر شهر حتی بیش از آن است. ظرفیت با اشعبع خودرو رومرورو هاتند، میتوواند به ماتراتر خوش آمدید. البته اجرای این برنامه ها نیازمند اطلاع رسانی قبل از شرایط بحرانی است و باید از محدودیت های احتمالی تردد در این شرایط مشخص باشد تا تصمیمات ترافیکی در روز بارانی، واجد بازدارندگی کافی از سفر با خودروی شخصی باشد.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم