وجود بیوتیک در گوشت مرغ تایید شد ؟!

[ad_1]

پژوهشگران با انجام یک مطالعه عنوان کردند که باقیمانده آنتی‌بیوتیک در گوشت طیور در ایران بالا است و بیشترین میزان نسبت بیوتیک در موارد و کمترین میزان آن در عضله راان شناسایی شده است.

به گزارش ایسنا، در جهان نیاز به مصرف گوشت توسط مصرف کنندگان در حال افزایش و همین موضوع است در این صنعت برای بهبود تولید سیر و جلوگیری از بیماری‌ها، در جیره غذایی پرندگان از مکمل‌های خوراکی مکمود مکمل‌های خوروانضهموادض. آنتی بیوتیک ها نیز از مواد ضد میکروبی هستند که انواع دارند و به طور مستقیم برای بیماری از بیماری ها، محرک رشد و افزایش وزن و بهرهوری دام و طیور استفاده می کنند.

در حال توسعه قوانین به طور جدی مورد توجه قرار نمی گیرند، استفاده از داروها مانند آنتی بیوتیک ها ممکن است توسط افراد غیر متخصص تجویز شود. بیش از حد و بیش از استفاده از آنتی بیوتیک ها به صحرای غیرعلمی، ممکن است باعث ایجاد عوامل مقاوار هاواوبی شود. همچنین استفاده از بیش از حد از آنتیبیوتیکهای دامپزشکی، بدون در نظر گرفتن دوره مصرف دارو و یا عوارض جانبی آنها، ممکن است به باقی ماندن داروها در محصولات طیور و مصرف کنندگان مصرف کنندگان را مخاطره کند.

برای کنترل باقیمانده های دارویی در غذاها، سازمان های بین المللی مانند سازمان بهداشت جهانی، اداره دامپزشکی اتحادیه اروپا، سازمان خواربار و کشاورزی (فائو) و سازمان غذا و دارو، محدودیت هایی ایجاد شده و استانداردهای ملی به نام «مرز بیشینه باقیمانده» یا MRL در موارد مختلف تعریف شده است. این استانداردها در کشور‌های مختلف متفاوت است و همین موضوع باعث ایجاد اختلاف در تجارت و صادارات مواریش و صارات مواریش می‌شود. با این وجود، در ایران هیچ قانونی برای این شاخص در محصولات حیوانات رعایت نشده است.

روش‌های آزمایشگاهی مختلف برای تعیین میزان باقیمانده‌ها در غذاها، توسعه یافته‌ها و میزان آیک‌نووروا.

با توجه به این موضوع، پژوهشگران با انجام یک مطالعه فراتحلیل، باقیمانده آنتی‌بیوتیک در گوشت را در ایران بررسی کردند و در مورد آن‌ها بررسی کردند و در مورد آن‌ها میزان تشخیص آنها را در گوشت و اندام‌های مختلف طیور تحلیل قرار دادند.

برای انجام این تحقیق، مقالات منتشر شده در سال های 1999 تا 2021 درباره این موضوع، پایگاه های داخلی و بین المللی از نتایج استخراج شد و در نهایت 17 مقاله که دارای ویژگی های لازم بودند، مورد بررسی قرار گرفتند.

در این مقالات باقیمانده آنتیبیوتیکی طیور، در شهرهای تهران، اصفهان، اهواز، شیراز، مشهد، کرمان، سنندج، مازندران و ارومیه، مطالعه شده بود و نمونه های بررسی شده، از عضله، بیماران، کلیه و ران طیور برداشته شده بود.

بر اساس نتایج این مطالعه بیشترین میزان باقیمانده‌ها در عضله ران بوده است. رایجترین داروهای شناساییشده، آنتیبیوتیکهای انتیبیوتیکهای انروفلوکساسین، کلرامفنیکل، اکسیترامفنیکلین، فلونروکینولوروکینولوروکیولووروکینولوروکینولوروکیولووروکیولووروکیولووروکیولووروکیولووروکینولوروکینولوروکینولوروکینولووروکیولووروکیولووروکیولووروکینولوروکینولوروکیولووروکیولووروکینولوروکینولون)

یافته‌های این تحقیق حاکی از آن است که باقیمانده آنتی‌بیوتیک در گوشت طیور در ایران ایمان مامن نامنم نامن نامنصنرنصنران. اجرای برنامه‌های نظارتی دقیق از سوی دولت در نظارت بر ضدبیوتیک‌ها به توصیه می‌شود.

پژوهشگران این مطالعه اجرای ویژه تیک‌های نظارتی دقیق از سوی دولت در نظار بر ضد بیوتیک‌ها به ویژه نتی‌بیوتیک‌ها به ویژه نتی‌بیوتیک‌ها به نتی‌بیوتیک‌ها به ویژه نتی‌بیوتیک‌ها به ویژه نتی‌بیوتیک‌ها به ویژه نتی‌بیوتیک‌ها. همچنین توصیه می‌شود که جگر طیور از غذاهای ایرانی حذف شود و کشاورزان باید در مورد بقایای ضدبیورن نتی‌بیورن باشند.

در انجام این تحقیق مجید محمدزاده، عنایت‌اله بریزی و مرتضی زارع؛ پژوهشگران مرکز تحقیقات علوم پزشکی شیراز، مریم منتصری و سعید حسین زاده از دانشکده دامپزشکی شیراز، مجید مجلسی از گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، زهرا درخشان از مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، به همراه MargheritaFerrante و Gea OliveriConti; پژوهشگران آزمایشگاه‌های بهداشت محیط و مواد غذایی دانشگاه کاتانیای ایتالیا با مشارکت مشارکت دارند.

تحقیقات این مطالعه شهریورماه سال جاری به صورت مقاله علمی با عنوان “بقایای ضد بیوتیک در بافت طیور در ایران: مروری سیستماتیک و متاآنالیز” در نشریه Environmental Research منتشر شده است.

[ad_2]

Walker Jimenez

طرفدار تلویزیون آزاد. علاقه مندان به سفر نرد وب. گیمر. علاقه مندان به الکل ارتباط دهنده. نینجا غذا. پیشگام آبجو.

تجربه جذاب بازی انفجار: آشنایی با پدیده‌ای پرطرفدار
دفتر کار درسی: راهنمای کامل برای سازماندهی و مدیریت بهتر تحصیلات
کتاب کار ریاضی: ابزاری جذاب برای تقویت مهارت‌های ریاضی
Welcome to Real Estate Canada: A Guide to Buying, Selling, and Investing
Discover Your Dream Home: House for Sale Canada
Exploring the World of Realtor Canada
تماس با ما