چرا آمار طلاق توافقی بالا رفته است؟

[ad_1]

ماجرای جدید بود و خبرش گوش‌به‌گوش در همه فامیل پخش شده بود. سمانه و محمد قصد دارند از هم جدا شوند. نمی‌شد دست روی دست نشست و شاهد جدایی آن‌ها بود. دعواهایشان جلوی همه زیاد شده بود. زوجی که یک روز عاشقانه را دوست داشتند و شهره‌میل شده بودند، حالا به روز عاشقانه‌ای که دوست دارند و شهره فامیل شده‌اند، حالا به جایی می‌رود که داشمین جه دشمن هاشمین. سرانجام عموی محمد پیشقدم شد و با چند نفر از بزرگان فامیل سمانه نیز تماس گرفت و از آن‌ها خواست ‌لالمن نوال نورنرن.

به گزارش روزنامه شهروند، آن روز در جلسه جر و بحث بالا بود و گاهی صدای یکی از میهمانها که معمولاً مادر سمانه یا مادر محمد بود، بالا میرفت، اما پس از ساعتی همه چیز تمام شد و قرار گرفتند آنها را به فرصت بیشتری ارائه دهند.

سالها وقتی اهالی فامیل قبل از اختلاف بین زن و شوهری با خبر میشدند همه دور هم جمع میشدند و با پادرمیانی هم سعی میکردند اختلاف بین زوج را بیندازند، اما امروز با گذشت زمان و کمرنگ شدن نقش فامیل در بین جوانترها، این ریشسفیدیها نیز کمرنگ شده اند. است و به محض ایجاد اختلاف بین زن و مرد تصمیم میگیرند و بدون اینکه بزرگترها رارور جریان هنمرار خرارخ هستند.

آمارها نشان می دهد که هر سه ازدواج در سال 1100 یک مورد به طلاق می شود. مجموع ازدواج کشور در تابستان ۱۴۰۰، ۱۳۴ هزار و ۲۰۸ مورد بوده است. محاسبات نشان می دهد که ازدواج در ایران در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، بیش از ۳۶ درصد کاهش یافته است.

اما ۸۰ درصد طلاق‌ها حدود توافقی انجام می‌دهند و زن و شوهر تصمیم می‌گیرند که زنردگی را به نفعشان نیسایماریین ماریا ادامه دهد.

دکتر زهره احمدی، مشاور و روانشناس در این مورد: «یکی از انتخابی که به دنبال طلار توافقی رواننر آرا است. در قدیم بزرگان فامیل دختری را برای پسرشان انتخاب کردند و ازدواج کاملا سنتی انجام دادند. در چنین مواقعی همان بزرگترها احساس مسئولیت میکردند و اگر یکی از دو طرف احساس ناراحتی و رنجش در زندگیاش به وجود میآمد، وارد عمل میشدند و سعی میکردند آنها را تشخیص دهند. اما سبک ازدواج تغییر کرده و بیشتر از آشنایی با سطح خیابان کشیده شده است و اکثر آنها نیز که به ازدواج پسر تبدیل می شوند، انتخاب خود دختر و بزرگترها هیچ نقشی در آن ندارند.

او در ادامه میگوید: «حالا وقتی این زوج به مشکل برمی خورد، بدون این که دوباره میگیرند و تصمیم میگیرند اینبار هم بدون استفاده از بزرگترها سعی می کنند از هم جدا شوند و نام توافقی را هم روی آن می گذارند تا از شدت فاجعه در بیایند. مقابل دیگران باکهند. »

در گذشته طلاق‌ها به این کمی اتفاق نمی‌افتاد و حتی در وساطت ریش‌سفیدان فامیل شاهد دعوا و درگیری بودیم. او توضیح می دهد: «یادم میآید در یکی از این وساطتها حتی دو طایفه به جان هم افتادند و با چوب و چماق از خجالت هم درآمدند، اما درنهایت این همه مانع از جدا شدن زوج جوان شدند. اما افزایش آمار طلاق به یک بحران ملی تبدیل شده است و باید برای گسترش آن فکری اساسی کرد، زیرا طلاق توافقی ریشه خانواده های ایرانی را هدف قرار داده است و آن را از بنیان نابود می کند.

این مشاور در ادامه می‌گوید: «بیش از ۸۰ درصد طلاق‌ها در کشور به صورت توافقی صورت می‌گیرد. در واقع در طلاق حلال شده است و وقتی دو زوج واقعاً نمی توانند با هم زندگی کنند، از هم جدا می شوند، تا اینجای ماجرا هم مشکلی نیست، اما آسیبی که این مسئله روی جامعه و خود خانواده ها می تواند بسیار تأثیرگذار باشد. از کنار آن به پایان رسید. »

او در ادامه میگوید: «در قوانین طلاق شرایط قرار داده شده است که مراحل کمی آن را مشکل می کند و به همین دلیل برای تصمیم گیری از این پیچ وخمها دو طرف تصمیم می گیرند که به صورت توافقی از هم جدا شوند و همین مسئله باعث فرصت و زمان بیشتری می شود. فکرکردن به هم ندهند و با بروز مشکلاتی که شاید حل آنها کمی زمان میخواهد، از هم جدا میشوند، بدون آن که به وحشتناکی که طلاق با خود همراه دارد، فکر کنند. در واقع بزرگ‌ترین آسیب در طلاق را بچه‌ها متحمل می‌شوند و زن نیز در این میان آسیب‌پذیرتر از مرد اسرد است. خانه‌داربودن بیشتر زنان باعث می‌شوند آن‌ها درآمدی نداشته باشند و مشکلات و عوارض بیشتر مشکتری و تبعات نیشتراری بنردارج یشنرداری بشوند.

تاثیر ماهواره بر طلاق

احمدی می‌گوید: از زمانی که دیدن برنامه‌های ماهواره در میان مردم رواج بیشتری پیدا کرد، آمار طلان یزار نیز مار یزار. دیدن فیلمها و سریالهایی که از فرهنگ و آداب و رسوم مردم ما فاصله زیادی دارند، گرایش به افکار عمومی را در میان مردم نسبتا زنان افزایش داد و همین مسئله آمار طلاق را بالا برده است. در بیشتر این برنامه‌ها خودمحوری حرف اول را می‌زند و نقش خانواده بسیار کمرنگ جلوه می‌دهد. همین امر باعث می شود که فرد به تقلید از این فیلمها گمان کند پس از طلاق زندگی بهتری را شروع خواهد کرد و اگر در ازدواج اول به مشکلی برخورد کرد، در ازدواج مجدد ممکن است از اشتباهات گذشته خود درس بگیری و ازدواج بهتری داشته باشد. این موارد در کنار هم باعث می‌شود زن و مرد این‌بار هم بدون مشورد با بزرگ‌ترهای خود به طلار ندوافقی‌فقی باشد.

احمدی ادامه می‌دهد: چند وقت قبل زنی به مرکز هشاوره مراجعه کرد و گفت دخترم بعد از یک سال زندگی بناار ناروز خنار. و می‌گوید تصمیم‌شان را گرفته‌اند و می‌خواهند از هم جدا شوند. آن‌ها حتی حاضرند ما را در کارشان اجرا کنیم و می‌گویند تصمیم خود را گرفته‌ایم و محال ارشان خان دم.

احمدی در ادامه میگوید: «از سوی دیگر با افزایش حس تجمل گرایی در بین ایرانیها خودبه خود نقش خانواده ها کمرنگ می شود و افراد فرصت کمتری برای سرکشی به بزرگترها دارند و خود این مسئله باعث بروز اختلاف بین زوجین می شود حتی خود بزرگترها را وارد می کنند. حل اختلاف دو زوج نباشند. زیرا معتقدند اگر وارد شوند ما به بحث جدایی می‌رویم، حتماً ما را در جریان می‌دادند، اما آنجا که هیچ حرفی به ما نمی‌زند، پس ما هم قراری نمی‌کنیم.»

این روانشناس در ادامه میگوید: «اما مسئله به همین جا ختم نمیشود، زیرا طلاق و جدایی بار زیادی را به خانواده های دو زوج وارد می کند و در مواردی که خانواده های در زمان جدایی به بحث طلاق وارد می شوند، می توانند ماجراهای بعدی را ببینند. بحث ما مانع از طلاق نیست، در واقع پیشنهاد می‌کنیم که از جدایی‌های عجله پرهیز شود، زیرا بارها مشاهده می‌کنند که افراد پس از طلاق و جدایی از توافقی پشیمان شده‌اند، اما برای بازگشت نخواهند بود.»

تعریف جدید از زندگی مشترک

فاضل الیاسی دکترای جامعه‌شناسی و استاد دانش‌آموز نیز به «شهروند» توضیح می‌دهند که در جامتار مار اضر در جامتار مار اضر در جامتار مبار حاضر در جامتار مارح است. جوانها می گویند بازگشت پذیرفته و تکرار پذیر نیست و باید از آن استفاده کنند و لذت ببرند و در خانواده ای قرار گیرند که نیازهایشان در آن خانواده تامین نمی شود، الزامی به ماندن و باید خانواده خود را تغییر دهند تا به خانواده های برسند که در آن ارضایی نیاز دارند. صورت بگیرد.

به اعتقاد این جامعه شناس در جامعه کشاورزی ممکن است زنی بعد از 80 سال زندگی با مرد و فوت او تازه اظهار داشته باشد که مرد از قدرت مردانگی و باروری بیبهره بوده است. اما در جامعه پراگماتیست اصل بر نیازهای انسانها قرار دارد.

او به آمار طلاق در سال 1400 اشاره می کند و میگوید «بر اساس آمارها از هر سه ازدواج یک ازدواج به طلاق می شود که در واقع بیش از 45 درصد از ازدواج ها ناموفق است. از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ طلاق ۲۸ درصد رشد داشته است که سه عامل بی‌توجهی، بی‌تعهدی و بی‌احترامی از مهم‌ر »ن مرنربن روار »ن روار.

الیاسی به موضوع ازدواج که منجر به جدایی می شود اشاره کرده و میگوید: «تشویق و ترغیب زودهنگام و ناکارا برای ازدواج، تعجیل در ازدواج قبل از شناخت زوجین از نظر، تحمیل هزینه های اقتصادی غیرقابل پیش بینی برای زوجین و ترویج فضای بدگمانی و بدبینی. در جامعه از عواملی است که طلاق را در جامعه افزایش می دهد.»

او به تحقیقی که در اینباره انجام شده، اشاره می کند و میگوید: «در آنهایی که طلاق توافقی بودهایم، میزان بیکاری نسبت به طلاقهای غیرتوافقی کمتر بوده است و در لایه های طبقات اجتماعی پایین نیز این موضوع است یعنی توافقنامه طلاق توافقی شتاب بیشتر گرفته شده است، چون هزینه می کند. کمتری دارد. در طلاق توافقی معمولی مردها کمتر از طلاق‌های غیرتوافقی بوده و زوج‌ها دارای فرزند نبورسنوباری هستند. او با بیان اینکه زنان بیشتر از مردان خواهان طلاق هستند، افزود: «عمده جدا شده، نگاه ضادسنتس ددارنرنرنفف

او به این نکته اشاره می کند که در طلاق های توافقی شاهد افزایش بخشش مهریه هستیم و اکثر زنان برای دستیابی به حضانت فرزند و همچنین گرفتن حق طلاق، مهریه و سایر حقوق خود را می بخشند. این محقق رشد تحصیلی و آگاهی زنان، شکستن قبح طلاق، حفظ تفکرات سنتی و در مقابل رشد و رارار ضسنتی امارزع

الیاسی معتقد است که برخی گمان‌ها می‌توانند توافقنامه‌ای را انجام دهند. افراد جدا شده نگرش ضدسنتی دارند. زنان برای ایجاد زندگی مستقل، پررنگشدن روابط جنسی، شکسته‌شدن قبح طلاق، شجاعت زنان مطلقه و عدم‌ترس آنها از ورود به اجتماع و آگاهی زنان به حقوق خصوصی و فردی خود، از دیگر عوامل افزایش این نوع طلاق است.

او به وجود خانواده‌ها برای جلوگیری از این نوع طلاق اشاره می‌کند و می‌گوید: «واده‌ها می‌توانند در این نوع طلاق نقش پررنگ‌تری ایفا کنند و پیش‌خان از آن‌ها پایه‌های یک زندگی بلرزد، فرزندان خود را برای تحمل برخی مشکلات مقاومت کنند».

این جامعه شناس پیشنهاد می دهد که وقتی با مشکل و معضلی روبهرو شدید کمی زمان به خودتان بدهید تا از شدت مشکل و عصبانیتتان کاسته شود و در این میان نقش بزرگترها را دستکم نگیرید. مطمئن باشید خانواده‌ها را در کنار مشاوری که می‌توانید در حل مشکل راهنمایی کنید، بسیار کارگشاسک کنید، حضور داشته باشید.

[ad_2]

Todd Holland

متفکر. معتاد رسانه های اجتماعی متعصب الکل استاد وب. مبشر قهوه معمولی.

Sidebar Backlink Tips: Boost Your Website’s Visibility and Authority
Sidebar Backlink Packages: Boost Your Website’s SEO and Traffic
Sidebar Backlink SEO: Unlocking the Power of Sidebars for Enhanced Website Ranking
مقدمه‌ای بر فالوور اینستاگرام ارتباطی قدرتمند با جامعه اینستاگرام شما
سایت شرط بندی بهینه سازی شده
تعمیرات پرینتر
Digital currencyبهترین مشاور کنکوربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی تبریزخبرdigital currency tutorialبهترین سالن زیبایی اصفهانdigital currency channelدانشگاهGuide to buying household appliances
تماس با ما