چهار عامل اصلی گرانی گوشت در بازارانجمن اتحادیه دامداران ایران با بیان 4 عامل گرانی گوشت در بازار گفت: دلالان دام زنده را کیلویی 50 هزار تومان از دامدار می گیرند و 75 هزار تومان می فروشند.

مجتبی عالی در گفتوگو با فارس در پاسخ به اینکه چه چیزی برای افزایش قیمت گوشت در بازار وجود دارد، گفت: مهم ترین عامل بالا رفتن قیمت گوشت قرمز دلالان و واسطه گران است که دامداران را کیلویی 48 تا 52 هزار تومان از دام خریدند. و اکنون به قیمت ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان به بازار عرضه می شود.

در این میان فروشندگان داخل شهر نیز به اصول قیمتی پایبند مربوط می شود و به قیمت های گران در بازار می فروشند بر اساس یک عرف معمولی هر دام زنده حدود دو برابر آن در بازار به فروش برود که در این صورت قیمت است. نباید از کیلویی ۱۵۰۰ تومان تجاوز کند.

فروشنده در ایران در پاسخ به این که آیای که گفته می شود گوشت کیلویی 230 هزار تومان است و بالاتر هم وجود دارد، قیمت دامداران را تایید می کند، گفت: این قیمت ها ممکن است در برخی از مناطق تهران وجود داشته باشد و قیمت کشور وجود داشته باشد و برخی به افزایش قیمت آنها دامن می زنند. زنند.

عالی در پاسخ به اینکه چه چیز دیگری غیر از واسطه ها در افزایش قیمت نقش داشته است؟ گفت: مهم ترین نکته این است که اتحادیه ها و تشکل ها را به بازی نمی گیرند در حالی که آنها می توانند به عنوان اهرم کمک کنند تا محصول را به بازار عرضه کنند و قیمت ها را کنترل کنند.

وی همچنین افزود: نهاده ها هم آنطور که باید در اختیار تولید کنندگان قرار نگیرد، دامی که برهه جدید به دنیا می آورد نیاز به خوراک آن 20 درصد افزایش پیدا می کند در حالی که اینها در توضیح مفهوم دولتی نمی شود.

شرکای مشترکداران ایران نیز از تبدیل شدن دام زنده خبر داد و گفت این خبر می تواند به خوبی به بازار گوشت و بازار فروش کاهش یابد.

عالی در پاسخ به اینکه آیا مازاد دام در کشوری که وجود داشت که نرسیده بود، گفت: آن زمان که ممکن است وجود داشته باشد مازاد داشت اما اکنون مازاد وجود ندارد و نمی شود.

به گزارش فارس، اوایل دولت سیزدهم، جهاد کشاورزی خواهد توانست دام زنده را صادر کند، همان اتحادیه‌ها می‌گویند که مازاد دام در کشور وجود دارد اما زمان هم این طرح‌ها داشت و معتقد بودند که قیمت بالا رفت.

آنها می گفتند ایران سسالانه 150 هزار تن گوشت وارد می کند، اگر مقطعی مازاد داریر باید توسط دولار نواری تواریت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم