کاهش‌های شمال در سال‌های جنگل‌های اخیرخبرگزاری ایسنا: رئیس مجمع نمایندگان مازندران گفت: سطح جنگل های شمال که جزو بکرترین نوع جنگل های جهان می شود از 3 میلیون و 200 هزار هکتار به 2 میلیون کاهش یافت.

منصور علی زارعی گفت: طحسطح جنگل های شمال که جزوه بکرترین نوع جنگل های جهان می شود می شورد از ۳ میلیتوار هار زهار هوار زهرا.

زارعی میزان عرصه های جنگلی مخروبه در شمال کشور را افزون بر 600 هزار اعلام و بیان کرد: عملیات حفظ و احیای عرصه های جنگلی باید با مشارکت روستائیان وجنگل نشینان اجرا شود.

این نماینده مجلس گنجانده شد: مساحت های جنگلی کشور در سه دهه اخیر از ۱۸ میلیون نفر به ۱۴ میهرن کهکتیا

زارعی میزان عرصه های جنگلی مخروبه در شمال کشور را افزون بر 600 هزار هزار اعلار و عرری کرد: اعرارر وتصراری کرد: اعورار وتصریح کرد: اجرا یرهاری یهرارا

این مسئول همچنین با اشاره به سهم ناچیز مازندران از اعتبارات ملی گفت: هم اکنون بیش از 5 هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در مازندران وجود دارد که تکمیل واجرای آنها به 16 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
زارعی افزود: میزان اعتباریات اعتبار مازندران منطبق با روند خدمات دهی ملی این استان نیست.

نماینده مردم ساری و میاندرود با اشاره به قابلیت های ممتاز مازندران در بعد ملی افزود: گردشگری، کشاورزی، جنگل و دریا از مواهب طبیعی مازندران است که در شمارش های ملی قرار دارند.

زارعی در این ارتباط به نارسایی های بخش کشاورزی مازندران اشاره و تصریح کرد: امکانات زیر ساختی گردشگری در مازندران بدون حمایت از حمایت های ملی دولت سالانه به گردشگران کشور اختصاص دارد در حالی که امکانات موجود برای جمعیت بومی این استان کافی نیست.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به شکنندگی زیست محیطی مازندران که در روند تغییرات سبک زندگی آسیب می بیند افزود: عرصه های کشاورزی و جنگلی مازندران به دلیل جاذبه های خطرناک و دستکاری سوداگران درمعرض تخریب و خطر قرار دارند.

زارعی با اظهار نظر از روند بررسی روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی وباغی مازندران گفت: بخش عمده این مشکلات عناوار مازندران

اعضای کمیسیون های اصل نود مجلس با تاکید بر لزوم توجه به افزایش کارآمدی دستگاه خدمات رسانی گفت: بررسی دستگاه های عمومی کشور باید بر افزایش رضایتمندی مردم انجام شود.

زارعی با تاکید بر ضرورت هم افزایی برای حل مشکلات اساسی مردم گفت: با تلاش مجمع نمایندگان مازندران این استان را از اعتبارات و حمایت های ملی دولت در برنامه هفتم توسعه افزایش خواهد یافت.

Aron Trujillo

نرد اینترنتی. ارتباط دوستانه مبشر قهوه. متخصص موسیقی بسیار متواضعانه. مدافع تلویزیون آماتور

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency tutorialdigital currency channel