کیهان: حمله اسرائیل ارتباطی به سفر نخست‌وزیر اسرائیل به مسکو نداردهی، متاسفم: اقدام موشکی اسرائیل علیه نیرو‌های ایرانی در هفته‌ای صورت گرفت که مقامات سیاسی و نظامی رژیم صهیونیسیح را گرفت

سفر نفت بنت نخست وزیر رژیم غذایی به روسیه یک روز پیش از حمله به نیروهای ایرانی گرفته شده است، سفر ژنرال رئیس‌ستاد مشترک ارتش رژیمی به بحرین دو روز از حمله به نیروهای ایرانی و سفر «اسحاق هرتزوک» رئیس‌جمهور اسرائیلی به ترکیه سفر می‌کند. همچنین روز ۱۸ اسفند، دو روز پس از حمله به این رژیم به نیرو‌های ایران گرفته شده است.

آیا میان اقدام نظامی علیه نیرو‌های ایران و این سفرها رابطه‌های وجود دارد؟ با توجه به اینکه حمله اسرائیل یک روز پس از سفر نخستوزیر رژیم اسرائیل به مسکو و دیدار با رئیس جمهور روسیه صورت گرفته است، گفته اند حتما این اقدام با هماهنگی بین تلآویو و مسکو گرفته شده است.

اما این حقیقت دارد چرا که یکسو از رژیم غذایی در مورد سوریه و حتی علیه ایران در دو نوبت مسبوق به اثبات رسیده است ورژیم تجربه طی ده سال گذشته حدود200 مورد عملیات نظامی به شکل ها و در سطوح مختلف در خاک سوریه انجام شده است. از سوی دیگر حدود دو هفته پیش یک مقام ارشد نظامی روسیه در سفر به سوریه، به طور رسمی و رسانه های رژیم اسرائیل را از نظامی در سوریه برحذر داشت و واقعاً نشانه و دلیل قاطعی برای هماهنگی بین مسکو و تلآویو در حمله به نیروهای ایرانی وجود وجود دارد. ندارد.

ما می‌دانیم که روسیه از سیاست‌های قطعی حضور ایران و یا کاهش تعداد نظامیان ایرانی در سوریه حماینو نرنورنورنر سوریه این موضوع از سوی مقامات ارشد سیاسی و نظامی روسیه بر آن گزارش شده است.

مستقیم میان اقدام ضدایرانی رژیم نظامی نظامی در سوریه و سفر مقامات و سیامات و سیاسی آن به دوور منرنر حن هه بهور حن ور و ن به مور و ن به منر حن ور بن. چرا که این دو سفر، دو روز پس از حمله نظامی به نیرو‌های ایران صورت گرفته است.

اما در اینجا یک نکته اساسی وجود دارد و آن این است که گن آغوش بر روی رژیم رژیمی جنایتکار که طی بیش از 75 سال گذشته منشأ اصلی شکست ناامنساز و تروریستی در منطقه بوده است، به این رژیم در تداوم جنایات و گسترش آن جرأت می بخشد.

از این رو ایران به طور طبیعی رابطه طبیعی با رژیم جعلی اسرائیل از سوی همسایگان را نشان می دهد که مسئول بودن و حتی شرکت کردن آنها در هر اقدام ضدامنیتی اسرائیل در منطقه دانسته و منطقه را از آن برحذر داشته است و معتقد است که از این روش استفاده شود. پاره‌های ائتلاف‌سازی‌ها می‌توانند علیه نیرو‌های کشور‌های دیگر تکرار شوند.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم