آخرین وضعیت برگزاری امتحانات مدارس کشور

[ad_1]

ایرنا: بودن آزمونهای دانشآموزان در مناطق بیشتر کشور، نگرانیهایی را نسبت به نحوه ارزیابی ابزار دانشآموزان از هوشمندی ایجاد کرده است اما به گفته مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش آموزش و پرورش، مدارس باید به همان طریقی که آموزش دادهاند. امتحانات را برگزار کنند.

خانواده بیشتر هر ساله اوایل دی ماه مربوط به نحوه برگزاری امتحانات دانش‌آموزان را دنبال می‌کنند تا از نحوه امتحانات مشخص شوند، اما این روند با توجه به چالش‌های ایجاد شده به دلایل دلایلی که باعث می‌شود بیشتر پیدا شود.

آخرین وضعیت برگزاری امتحانات مدارس کشور

پس از ایمنی ویروس ها آموزش ها و دانش آموزان با توجه به جلوگیری از تجمعات انسانی و تعطیلی مدارس برای حفظ سلامت آنها، از فضای سنتی به طور اجباری به فضای مجازی منتقل می شود.

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش هفتم دی ماهسن درباره نحوه برگزاری امتحانات دانش آموزی امتحانات دانش آموزان اعلام دهرو کرارین

حاجی میرزایی در این خصوص گفت: برخی از دروس هنرستانی ها و پایه های اول و دوم ابتدایی به دلیل ویژگی های خاص اجازه یافتند با هماهنگی ستاد ملی جزئیات و با رعایت پروتکل های بهداشتی امتحان آنها حضوری باشد.

کامیابی بودن امتحانات بیشتر دانشجویان ویژه کشور با توجه به تصمیم گیری برای مقابله با تصمیم گیری مثبت در جهت حفظ سلامت فرزندان اما مشکل از آنجایی است که به گفته مسئولین آموزش و پرورش 30 درصد دانش آموزان عادی و 40 درصد دانش آموزان با نیازهای از آغاز شد. ابزار هوشمند مانند تبلت و موبایل محروم بودند.

هر چند که وزارت آموزش و به کمک اطلاعاتی، دانش آموزان محروم را شناسایی کرده و برای آموزش و پرورش در اختیار آنها قرار می دهد در نهایت با بهره گیری از کمک های مردمی و اعتبارات دولتی دانش آموزان نیازمند نیز به ابزارهایی هستند. دسترسی هوشمند پیدا کنند اما روش ارزشیابی دانش آموزان محروم را نگران کرده است.

اختیارات نحوه برگزاری امتحانات برعهده مدارس است

خسرو ساکی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا در این باره اظهار داشت که رسره. مدیر مدرسه به همان طریق که بر اساس اطلس نظام تعلیم و تربیت به دانش آموز آموزش داده اسحن موز آموزش داده اسحن موز آموزش داده اسحن،امر موزش داده اسحن،امو.

به گزارش ایرنا، آموزش و پرورش به منظور جلوگیری از بازماندگی از تحصیل دانش آموزان از ابزار هوشمند محروم می شوند، روش های مانند معلم مدرسه تلویزیونی، حضور به صورت انفرادی و ارسال های بسته برای دانش آموزان را مد نظر قرار داده است; بر این اساس با استفاده از اطلس نظام نظام آموزشی و تربیت به شناسایی دانش آموزان محروم از پرداخت و اعلام کرد که مدیران مدارس باید از وضعیت تحصیل دانش آموزان مشخص باشند و برای آنها انتخاب مناسبی را انجام دهند.

وی افزود: همچنین نوبت اول داخلی است و شورای مدارس می توانند از اول امتحانات نوبت اول داخلی است و شورای مدارس می توانند از اول اول امتحانات نوبت اول داخلی و شورای مدارس می توانند از اول اول ر دی ماه بشنای رنان منانز استفاده کنند. در واقع تاریخ برگزاری امتحانات در اختیار شورای مدارس است.

ساکیان کرد: مدارس در مناطق زرد با مجوز از ستاد مدیریت استانی ها می توانند امتحانات را به صورت حضوری برگزار کنند این موضوع در اختیار شورای مدارس است.

وی ادامه داد: در شرایطی که امکان حضور دانش‌آموزان وجود داشته باشد، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان، مطابق آیین نامه مربوط به دوره‌های تحصیلی و با رعایت کامل شیوه نامه‌های بهداشتی صورت می‌گیرد.

مرکز مرکز کیفیت وزارت آموزش و پرورش و ارزیابی پایان کرد: ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی نوبت اول دوره ابتدایی بر اساس آیین نامه های مربوط به تصویب جلسه 793 تاریخ 20 مرداد سال 88 شورای عالی آموزش و پرورش و شیوه نامه بازگشایی مدارس در سال جاری ، انجام می شود.

ساکی افزود: بر اساس آیین نامه های شورای عالی آموزش و پرورش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی در دوره ابتدایی می تواند به صورت تکوینی در طول سال تحصیلی بر اساس برنامه کاربردی درسی هر پایه انجام شده و برای اطمینان بیشتر به صورت رسمی و مکتوب در پایان انجام شود. هر نوبت ارائه شود.

وی همچنین گفت: بر اساس پیشنهاد معاونت آموزش ابتدایی، از دانش آموزان پایه های اول و دوم ابتدایی در دروس فارسی، یعنی خواندن و نوشتن و ریاضی، آزمون عملکردی به صورت حضوری در مدرسه با تشکیل گروه های پنج تا هفت نفره و رعایت کامل پروتکل ها. بهداشتی بگیرد.

مرکز سنجش و پایش کیفیت وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: با توجه به آمار به دست آمده در حال حاضر تعداد دانش آموزان اول ابتدایی در کشور یک میلیون و 526 هزار و 432 نفر و تعداد دانش آموزان پایه دوم ابتدایی یک میلیون و 454 هزار نفر و ۳۸۵ هزار نفر هستند که در مجموع تعداد دانش‌آموزان پایه اول و دوم ابتدایی به ۲ میلیون ابتدایی به ۲ میلیون فرور نرو زرو۹۸۰ می‌رسد.

وی گفت: برگزاری حضوری ارزشیابی تحصیلی پایه های اول و دوم ابتدایی فقط در مناطق زرد به دلیل دلایل دلایل و پس از اخذ مجوز کتبی از کارگروه مدیریت و کنترل بیماری بیماری های استانی امکان پذیر است.

ساکی همچنین می شود: در شرایطی که امکان حضور دانش آموزان مدارس روزانه دوره های اول و دوم متوسطه فراهم شود، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی-تربیتی نوبت اول متوسطه اول، متوسطه دوم شاخه نظری، دروس عمومی، شایستگی های غیرفنی و پایه فنی شاخه فنی. و حرفه ای و کاردانش، به صورت غیرحضوری با مسئولیت معلم و نظارت مدیر مدرسه انجام می شود.

وی افزود: در این صورت، نمره امتحانات پایانی از طریق برگزاری آزمون برخط (آنلاین) در سامانه شاد یا سایر سامانه های مورد تایید شورای مدرسه و ارزشیابی تکوینی با استفاده از مستندات و شواهد جمع آوری شده از فعالیت های آموزشی و تربیتی دانش آموزان در نیم سال اول تعیین می شود.

مدیر مرکز و پایش کیفیت وزارت آموزش و پرورش و ارزیابی تاکید کرد: در صورتی که به تشخیص معلم و مدیر مدرسه، امکان ارزشیابی پایانی به صورت برخط ارائه نشود، معلم می تواند از ارزشیابی تکوینی نوبت اول، برای تعیین نمره پایانی دانش آموزان، استفاده کند. کند.

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش درباره نحوه برگزاری امتحانات دی ماه دانش‌آموزان گفت: در هر منطقه از کشوری که ستاد ملی مقابله با برنامه‌هایی را می‌دهد، برای برگزاری امتحانات دانش‌آموزان به صورت حضوری است.

وی افزود: همچنین در هر منطقه ای که ستاد ملی مقابله با برگزاری آزمون حضوری باشد، امتحانرا

حاجی میرزایی اظهار داشت: شیوه نامه برگزای امتحانات و اختیار آن به شورای مدارس ارائه شده است. همچنین روش های آزمون غیرحضوری هم مشخص شده و در مناطق و مدارس قرار گرفته است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: دو نوع آزمون تکوینی و پایانی وجود دارد که در آزمورن کاوینی در آزمورن کاوینی همورن کنوان وینی همون کوئینی همون کوینی همون هوان کهاوان ن تکوینی بر اساس ارزیابی معلم از میزان فراگیری دانش آموزان در سال تحصیلی تعریف می شود و ارزشیابی پایانی هم به این صورت است که آزمون ها در پایان هر ترم به صورت امتحان کتبی است.

[ad_2]

Hayden Phillips

عاشق قهوه بی عذرخواهی یک تمرین‌کننده اینترنتی متواضع. دوست حیوانات در همه جا.

جذابیت و اهمیت خرید پلی استیشن پلاس اکسترا
سایت نات کوین: راهنمای کاملی برای ارز دیجیتال جدید
با سئو گروه تلگرام @SEOPREM به بالاترین سطوح ممکن در معرفی و تبلیغ محتوایتان برسید!
سایت نات کوین: راهنمای کاملی برای ارز دیجیتال جدید
نات کوین را چگونه نقد کنیم: راهنمای جامع برای تحلیل این ارز دیجیتال
معرفی شرط بندی انفجار در بازی های آنلاین
تماس با ما