نتایج حذف ارز ۴۲۰۰ در ۶ سناریو

[ad_1]

پس از حذف ارز 4200 تومان توسط مجلس، مهم ترین سوال مطرح شده در مورد پیامدهای حذف این ارز است. سازمان برنامه و بودجه 5 چالش اصلی ارز 4200 تومانی را مطرح و در 6 سناریوی پیامدهای حذف ارز 4200 تومانی هتسکرد. معتقدند که حذف می شود، اما برای جلوگیری از آسیب های احتمالی برای حمایت از خانوارهای آسیب پذیر لازم است، با یک برنامه ریزی منسجم این سیاست اجرا شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، سازمان و برنامه و بودجه در گزارش سیاستی با عنوان “ارزیابی ارزهای حذف ارز 4200 تومانی” که در مهر 1400 پیام منتشر شده است، به بررسی چالش های ارز 4200 تومانی، نتایج حذف این ارز در 6 سناریو و اجرایی ضروری است. برای موفقیت این طرح پرداخته‌اند. بررسی این 5 چالش ایجاد شده به گزارش واسطه تعیین نرخ 4200 تومانی برای ارز کالاردی اسکار کالاردی

نتایج حذف ارز ۴۲۰۰ در ۶ سناریو

چالش اول، تضعیف تولید داخل: در این گزارش می توان به دلیل عدم تولید رقابت تولیدکننده داخلی با تولید ارزانقیمت، داخل تضعیف شده و نیاز به افزایش میابد تولید کرد. فرآیند افزایش کالای وارداتی نهاده‌ها و اساسی بدون تغییر در الگوی مصرف داخل مثلاً آن است. علاوه بر این، در حاشیه ماندن پروژه های جایگزینی نهاده های دامی و رسیدن به مرز خودکفایی اقلام وارداتی با توجه به جذابیت واردات آن از معضلات این ارزانقیمت است. این در حالی است که تامین کالاهای اساسی جزوه لاینفک تضمین امنیت غذایی کشور است و نباید به راحتی با تولید چنین سیاست هایی، داخل را کاهش داد و توان تولید را از بین برد. برای سیاست های غلط در واردات گندم با ارز 4200 تومانی و نرخ پایین تضمینی (نرخ خرید تضمینی گندم در سالجاری 5 هزار تومان است، اما در عمل برای هر گندم وارداتی تا ورود به گمرک 3/0 دلار از منابع ارزی پرداخت می شود که با نرخ 24 هزار تومان برای هر دلار، 7200 تومان با نظر گرفتن حقوق گمرکی و هزینه حمل، رقم بالاواد). از سوی دیگر رسوب نهاده های دام و طیور در گمرکات کشور و عدم دستیابی تولید می شود به نرخ تصمیم گیری در سامانه بازارگاه باعث افزایش مصرف گندم به عنوان خوراک دام و طیور می شود. به علاوه، سود بیشتری وارد می‌کند از مابهالتفاوت، نرخ ارز باعث می‌شود که قیمت را پایین‌تر از قیمت نهایی تولید کند و بالاتر از قیمت با آرزوی رسیدن به آن باشد و به این طریق، علاوه بر منتفع کردن، واردکننده‌ها از سود حاصل از تخصیص آرزوی خرید و فروش در بازار شود. بازار به نرخ پایین‌تر از هزینه نهایی تولیدکننده، به تولید آسیب جدی وارد می‌شود.

چالش دوم، عدم‌تامین اولیه: در حالی که هدف اولیه از ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی، جلوگیری از افزایش شدید قیمت این کالاها و حفظ قدرت خرید خانوارها بود، عواملی مانند قاچاق معکوس، تورم بالا، عدم کنترل مصرف مصرف، توزیع خارج از شبکه. استفاده از کالا در سایر زنجیره‌ها، انجام رسمی، احتکار و … حکی از عدم‌اصابر ارانه دولتی همرنر هرانه.

چالش سوم، اخلال در سیاست های پولی و ارزی: بررسی مرکز پژوهش ها با بررسی آمارها از سال 97 تا 3 ماه نخست سال 1400 به این نتیجه رسید که رقمی بالغ بر 3 / 44 میلیون دلار دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده است و از سوی دیگر. نظر گرفتن متوسط ​​​​نرخ ارز در سامانه نیما طی سالهای فوق، رقمی بالغ بر 433 هزار میلیارد تومان نرسارنارنارفارد پرداخت این حجم بالای ارزی که با توجیه حمایت از خانوارها و جلوگیری از کاهش قدرت خرید بوده است، باعث شده است که از منابع ارزی در شرایط تنگنای شدید درآمدهای ارزی شود. از سوی، در حالی که در نتیجه تحریم های نفتی، توان اهرمی بانک مرکزی در لنگر کردن نرخ ارز به میزان دیگری محدود شده است، الزام این بانک به اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی، عمل دست بانک مرکزی را برای حفظ یک تورمی خالی. کرده و زمینه ساز سرعت گرفتن روند فزاینده رشد نقدینگی شد.

چالش چهارم، ایجاد رانت و فساد: یکی از مهمترین چالشهایی که تخصیص ارز 4200 تومانی برای اقتصاد ایران به دنبال داشت، زمینه ایجاد رانت و فساد برای گروههای خاص است. به عنوان مثال، عدم‌واردات به ازای ارز تخصیصی یا جعل اسناد جهت دریافت اولویت ارزی کالای رسوبی در گمرکات کشور یا احتکار در شبکه‌های توزیع داخلی قبل از چانهزنی برای تصویب افزایش قیمت و ….

چالش پنجم، اخلال در سیاست تجاری: با وجود اینکه یک محصول اصلی با نرخ نیم می‌شورد، امار انجام محارناری منرن200ن200ن200 است. این موضوع علاوه بر این، هر گونه مزیتی برای ایجاد می‌شود، درآمد دولت را دچار چالش جدی می‌کند. آن هم در شرایطی که طبق پیش‌بینی‌ها، بودجه دولت در سال 1400 قابل‌توجه خواهد بود. بررسی های این نشان می دهد افزایش قیمت گزارش های وارداتی به تغییر نرخ ارز، محاسبه حقوق ورودی با فرض و عدم تخصیص نرخ ورودی از نرخ ارز دریافتی به نرخ ارز مفروض در قانون بودجه سال 1400 بسته به گروه کالایی از صفر تا 4 / 12 درصد در حالت تعدیل حقوق ورودی از 19 / 0‌درصد تا 72 / 14‌درصد در حالت عدم‌تعدیل حقوق ورودی تغییر خواه بود. نکته اساسی آن است که میزان افزایش قیمت کالاهای اساسی به دلیل پایین بودن نرخ مأخذ آنها (4 و 5درصد) با فرض ثبات شرایط و عدم تخصیص نرخ ورودی در بدبینانه‌ترین حالت عادی به طور متوسط ​​76 / 3درصد خواهد بود. از سوی دیگر افزایش قیمت های چند برابری به معنای افزایش نرخ تورم مصرف یک مصرف کننده نمی تواند باشد، چرا که از طرفی قیمت بازاری از کالاهای وارداتی در حال حاضر با نرخ بالاتری از قیمت با توجه به نرخ ورودی با نرخ نیماست و از دیگر دلایلی است که از قیمت های پایین تر برخوردار است. کالاها از محل تولید داخلی، افزایش 10درصدی شاخص قیمت کالاهای وارداتی لزوما به معنورخ فزمرسنومنرخنرخ. در جمع بندی می گفت این تصمیم نهتنها می تواند طرح اولیه مدنظر تصمیم گیری را تامین کند، بلکه درعین حال تبعات ناگواری مانند تضعیف تولید داخلی را در بر داشته و باعث ایجاد اخلال در سیاست پولی و آرزوی یک سو و اخلال در سیاست تجاری کشور از سوی دیگر می شود. شده است. در کنار ایجاد این انحرافات سیاستی، چند نرخی ارزی، نظام ایجاد رانت و آسیب نیز در کشور است و مردمی و ی ددالت خواهد شد.

نتایج حذف ارز دولتی در 6 سناریو

مرکز تحقیقات توسعه و آینده نگری زیرنظر سازمان برنامه و بودجه در این گزارش سیاست به بررسی دقیق تحولات قیمتی احتمالی پس از حذف ارز 4200 تومانی و تخصیص ارز با نرخ نیمایی در 6 سناریو پرداخت است. در این گزارش قیمت کالاهای اساسی در پایان شهریور 1400 در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، منظور از حذف یک نهاده، فروش ارز جهت واردات آن نهاده به نرخ ارز نیمایی یعنی 23‌هزار تسما. ارزیابی حقوق ورودی هم بر اساس همین میزان نیمایی محاسبه شده است.

سناریوی 1: در سناریوی اول فرض بر آن است که ارز تخصیص داده شده به نهاده های روغن خام، دانه های روغنی و کنجاله به نرخ نیمایی تغییر کند ولی دیگر نهاده ها از ارز 4200 تومانی بهره مند شوند. بررسی ها نشان می دهد که در این سناریو متوسط ​​قیمت کالاهای مورد بررسی حدود 55 درصد افزایش خواهد داشت.

سناریوی 2: در سناریوی خصیصه دوم شده است که آرزوی تخصیص شهه به نهاده ذرت به نرخ نیمایی تغییر کند ولی دیگر نهاه‌را نهاه‌او. در این سناریو متوسط ​​قیمت کالاها یک‌درصد افزایش پیدا کند.

سناریوی 3: در سناریوی سوم فرض برآن است که ارز تخصیص داده شده به نهاده جو به نرخ نیمایی تغییر کند ولی دیگر نهادرا. در این سناریو متوسط ​​قیمت ها 8 در صد کاهش پیدا کند.

سناریوی 4: در سناریوی خصیصه چهارم شده که آرزوی تخصیص داده شده به نهاده های روغن خام، دانه های روغنی کنجاله و جو به نرخ نیمایی تغییر کند، ولی نهاده ذرت از ارز 4200 تومانی بهره مند شود. در این سناریو نیز قیمت‌ها به‌طور متوسط ​​۶۷‌درصد رشد خواهد داشت.

سناریوی 5: در سناریوی خصیصه پنجم شده است که آرزوی تخصیص به همه نهادها به نرخ نیمایی تغییر کند. در این سناریو قیمت کالاهای مورد بررسی به طور متوسط ​​88 درصد رشد خواهد داشت.

سناریوی 6: در سناریوی ششم فرض شده است که آرزو تخصیص داده شده به همه نهاده‌ها به نرخ نیمایی تغییر کند، همچین نوروق مهین نورخوق هاوقب. در این سناریو نیز کالاها به طور متوسط ​​81 درصد افزایش قیمت خواهد داشت. بررسی ها نشان می دهد که سناریوی حذف ارز 4200 تومانی کلیه کالاهای اساسی سناریوی 5، دارای بیشترین تبعات تورمی بوده و سناریوی حذف ارز 4200 تومانی از جو (سناریو 3) نهتنها افزایش قیمت ها نمی تواند به طور متوسط ​​قیمت کالاهای اساسی را تا 8درصد نیز افزایش دهد. اوه، بیا علاوه بر این، در سناریوی 5، به طور متوسط ​​​​قیمت همه کالاهای اساسی حدود 88 درصد افزایش پیدا می کند. پس از آن سناریوی 6 که به معنی حذف ارز 4200 تومانی از کلیه کالاهای اساسی و در عین حال کاهش 80 درصدی حقوق ورودی است با 81درصد افزایش قیمت و سناریوی 4 که به معنی حذف 4200 تومان دانه های روغنی، روغن خام، کنجاله و جو است. 67‌درصد افزایش قیمت در جایگاه بعدی قرار دارند. در میان سناریوهای مورد بررسی، سناریوی حذف ارز 4200 تومانی با افزایش یک‌درصدی متوسط ​​قیمت کالاهای یشیماریایی

[ad_2]

Izaiah Harrison

سازمان دهنده کل مبشر موسیقی شیطانی. گیک قهوه. خالق برنده جایزه متعصب الکل مزاحم عمومی

جذابیت و اهمیت خرید پلی استیشن پلاس اکسترا
سایت نات کوین: راهنمای کاملی برای ارز دیجیتال جدید
با سئو گروه تلگرام @SEOPREM به بالاترین سطوح ممکن در معرفی و تبلیغ محتوایتان برسید!
سایت نات کوین: راهنمای کاملی برای ارز دیجیتال جدید
نات کوین را چگونه نقد کنیم: راهنمای جامع برای تحلیل این ارز دیجیتال
معرفی شرط بندی انفجار در بازی های آنلاین
تماس با ما